Yazar Rehberi

Yazar rehberi

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi (ECJSE)  2014 yılında yayın hayatına başlamış, Fen ve Mühendislik konularını kapsayan bir araştırma dergisidir. Fen ve Mühendislik alanlarında çalışan bilim insanları arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla, bilimsel özgün makaleleri dergi websitesi üzerinden (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ecjse) Türkçe veya İngilizce olarak kabul etmektedir.

Yazarlardan makalelerin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmez. Ayrıca makaleler açık erişimlidir. 

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi bilimsel özgün makaleleri aşağıdaki başlıklar altında yayınlamaktadır.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan çalışmalardır.

Tarama (Derleme) Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu günümüzün bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bu bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Teknik Not: Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularını açıklayan yeni bir yöntem veya teknik tanımlayan yazılardır.

Her makale en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bakımından değerlendirme aşaması gerçekleştirilir. Hakemlik sürecinde tek kör hakemlik yöntemi kullanılmaktadır. Dergide yayınlanabilecek nitelikte olduğu belirlenen makalelerin dizgisi yapılarak yayına hazır hale getirilir.

SUNUŞ

1. METİN : Times New Roman yazı karakterinde ve 12 pt olacak şekilde yazılmalı, kaynaklar ve şekiller dahil tarama yazıları dışında 20 sayfayı geçmemelidir. Yazarlar makalelerinin ne türde bir yazı olduğunu (Araştırma Makalesi, Tarama Makalesi, Teknik Not) belirtmelidirler.

2. BAŞLIK : Eserin başlığı, ilk harfleri büyük olacak şekilde Times New Roman 14 puntoda yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır. 

Metin içerisindeki 1. derece başlıkların tamamı ilk harfi büyük, 2. derece başlıkların ise tüm kelimelerinin ilk harfleri büyük harfle ve italik olacak şekilde, 3. ve daha alt başlıklar için başlığın yalnızca ilk kelimesi büyük harfle olacak şekilde ve italik yazılmalıdır.

3. ÖZET : 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı da ingilizce olarak yazılmalıdır. İngilizce olarak yazılan makalelerde ise Türkçe başlık ve özet de yazılmalıdır.

5. ANAHTAR KELİMELER : En az 3 en fazla 5 adet Türkçe/ İngilizce olarak verilmelidir.

6. METİN : Genel olarak giriş, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuçlara ilişkin kısımları kapsar.

7. KAYNAKLAR : Metinde parantez içerisindeki [1], [2] vb. rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır.

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı adının baş harfi, tırnak içerisinde makalenin tam başlığı, derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), yıl, cilt no(sayı): makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no.

Örnek: Uygunoğlu T., Şaşmaz S., Oduncuoğlu M., ''Effect of aggregate type on properties of hardened self-consolidating lightweight concrete (SCLC), Construction and Building Materials, 2010, 24 (7): 1286-1295.

Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı adının başharfi, tırnak içerisinde kitabın adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayın no, yayınlandığı yer, (yıl).

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Bölüm yazarının soyadı adının başharfi, tırnak içerisinde bölümün adı, bölümün alındığı kitabın adı, yayınevinin adı, yayınlandığı yer, (yıl).

Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı adının baş harfi, tırnak içerisinde tezin adı, cinsi (yüksek lisans, doktora), sunulduğu üniversite ve enstitüsü, (yıl).

Kaynak kongreden alınmış tebliğ ise: Yazarın soyadı adının baş harfi, tırnak içerisinde tebliğin adı, kongrenin adı, yapıldığı yer, tebliğin başlangıç ve bitiş sayfa no, (yıl).

Kaynak bir standard ise: Standardın numarası, tırnak içerisinde standardın adı, (yıl).

8. ÇİZELGE VE ŞEKİLLER: Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir çizelge ve şekil, metin içinde atıf yapılan en yakın yere yerleştirilmelidir. Bütün şekiller metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

9. FORMÜLLER VE BİRİMLER: Metin içerisindeki tüm formüller equation formatında yazılmalıdır. Formüllere (1), (2) şeklinde sıra numarası verilmelidir. Tüm birimler SI birim sisteminde olmalıdır.

10. SİMGELER VE KISALTMALAR : Metin sonunda kaynaklardan önce verilebilir.

11. TEŞEKKÜR : Eğer kişi veya kurumlara teşekkür yapılacaksa bu kısımda yazılmalı ve kaynaklardan önce verilmelidir.

 

BAŞVURU

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi'nde yayınlanması için bilimsel özgün makaleler dergi  web sayfası (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ecjse) üzerinden kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra online olarak gönderilmelidir.  Örnek makale için (f47e/3a77/77f8/5c5441e5892de.doc) adresini tıklayınız.

Makale gönderilmesi adımları içerisinde Editöre Mektup kısmına makale konusuyla ilgili en az 3 hakemin Adı, Soyadı ve e-mail adresini de içeren iletişim bilgileri yazılmalıdır. Önerilen hakemler, yazar(lar)ın bulunduğu kurumlardan farklı olmalıdır. 

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
  2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir
  3. Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmiştir
  4. Metin tek satır aralıklı, 12 punto ile yazılmış, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun kısımlara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek tek gönderebilirsiniz.
  5. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
  6. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.