Amaç ve Kapsam

El-Cezeri (ECJSE) Fen ve Mühendislik Dergisi, fen bilimleri ve mühendisliğin tüm alanlarında orijinal araştırmalar yayınlayan uluslararası hakemli bir akademik dergidir. ECJSE, fen bilimleri ve mühendisliğin belirli bir yönüyle sınırlı değildir, bunun yerine, mühendislik bilimlerindeki geniş kapsamlı alt alanlara ayrılmıştır. Mühendislik bilimlerinde geniş bir çalışma yelpazesini teşvik ederken, temel ilgi alanı olarak deneysel çalışmalar ve malzeme modelleme ile ilgili konulardır. Disiplinlerarası çalışmalara özellikle açığız.

Editörlerin birincil amacı yayınların yüksek kalitesini korumaktır. Sonuçların fiziksel etkileri veya belirli örneklerin dikkate alınması dışında tamamen matematiksel yönlere ayrılmış makaleler yayın açısından dikkate alınmamaktadır. Malzeme bilimi ile ilgili makaleler yalnızca gözlemlerin tanımlanması ve kaydedilmesi ile sınırlandırılmamalı, ancak sonuçların teorik veya nicel olarak tartışılması içermelidir.

Dergi zaman zaman, inceleme makalelerini, kısa makale yayınlayacak ve mühendislik biliminin belirli bir alt alanıyla ilgili özel konuları ortaya çıkaracaktır. Yazarlar, bir inceleme makalesi sunmak ya da dergi'nin özel bir sayısında yayın yapmak istiyorlarsa Editörlerle iletişime geçmeleri önerilir.

Editörler, incelemeleri için makaleleri hakeme göndermeden reddetme hakkına sahiptir.