Econder Uluslararası Akademik Dergi
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-3806 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hayrettin KESGİNGÖZ |

“Econder International Academic Journal ekonomi ve işletme alanında yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Econder yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce olup, diğer dillerde de yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye yayın kabul edilmektedir.Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları Econder’e ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.

Dergimizin temel amacı; sosyal bilimlerin ekonomi ve işletme alanlarında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sayede; sosyal bilimlerin ekonomi ve işletme alanlarındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

Dergiye sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir. 

Dergimiz Uluslararası, bilimsel hakemli elektronik alan indeksli bir dergi olup tarandığı indekslere tıklayarak ulaşabilirsiniz

Dergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için econderjournal@gmail.com and hayrettinkeskingoz@gmail.com eposta adreslerini kullanabilirsiniz.

Econder Uluslararası Akademik Dergi

e-ISSN 2602-3806 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hayrettin KESGİNGÖZ |
Kapak Resmi

3.355

7.948

“Econder International Academic Journal ekonomi ve işletme alanında yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Econder yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce olup, diğer dillerde de yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye yayın kabul edilmektedir.Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları Econder’e ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.

Dergimizin temel amacı; sosyal bilimlerin ekonomi ve işletme alanlarında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sayede; sosyal bilimlerin ekonomi ve işletme alanlarındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

Dergiye sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir. 

Dergimiz Uluslararası, bilimsel hakemli elektronik alan indeksli bir dergi olup tarandığı indekslere tıklayarak ulaşabilirsiniz

Dergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için econderjournal@gmail.com and hayrettinkeskingoz@gmail.com eposta adreslerini kullanabilirsiniz.

Makale Gönder
Dizinler ve Platformlar
I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bililmleri Araştırmaları Kongresi

23-25 Kasım 2018 Alanya Bera Otel

itobiadkongre.org

itobiadkongre@karabuk.edu.tr

image.jpeg