Econder Uluslararası Akademik Dergi
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-3806 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hayrettin KESGİNGÖZ |

“Econder International Academic Journal"  ekonomi ve işletme alanında yılda iki kez Haziran ve Aralık ( Makale gönderim süreleri Haziran sayısı için 1 Ocak-31 Mayıs ve Aralık sayısı için 1 Temmuz-30 Kasım) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Econder yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce olup, diğer dillerde de yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye yayın kabul edilmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları Econder’e ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur. Dergimizin temel amacı; sosyal bilimlerin ekonomi ve işletme alanlarında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sayede; sosyal bilimlerin ekonomi ve işletme alanlarındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Dergiye sunulan bütün makaleler intihal taramasından sonra en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir. Dergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için econderjournal@gmail.com ve hayrettinkeskingoz@gmail.com eposta adreslerini kullanabilirsiniz.

Econder Uluslararası Akademik Dergi

e-ISSN 2602-3806 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hayrettin KESGİNGÖZ |
Kapak Resmi

3.872

11.308

“Econder International Academic Journal"  ekonomi ve işletme alanında yılda iki kez Haziran ve Aralık ( Makale gönderim süreleri Haziran sayısı için 1 Ocak-31 Mayıs ve Aralık sayısı için 1 Temmuz-30 Kasım) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Econder yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce olup, diğer dillerde de yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye yayın kabul edilmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları Econder’e ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur. Dergimizin temel amacı; sosyal bilimlerin ekonomi ve işletme alanlarında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sayede; sosyal bilimlerin ekonomi ve işletme alanlarındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Dergiye sunulan bütün makaleler intihal taramasından sonra en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir. Dergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için econderjournal@gmail.com ve hayrettinkeskingoz@gmail.com eposta adreslerini kullanabilirsiniz.

Cilt 2 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Generic
  Sayfalar 94 - 98
  Econder Econder
 2. Determination of Country-Specific Effects of Technological Gap
  Sayfalar 99 - 105
  Gülçin GÜREŞÇİ
 3. İnovasyon Stratejileri ve İşletme Performansı İlişkisi İhracat Yapan Firmalar Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 106 - 127
  Oğuz YILDIRIM, Aslıhan YALDIZ
 4. Does Exogenous Barriers to Entry Make Firms Less Competitive? A Field Study in Inebolu
  Sayfalar 128 - 150
  Serkan DİLEK, Ali KONAK, Hayrettin KESGİNGÖZ, Havva ÖZDEMİR
 5. A Research Study on the Role of the Information Systems in the Management of the International Relations Offices of the Universities
  Sayfalar 151 - 162
  Rukiye ÖZKAN, Oya ÖNALAN, Abdullah KARAKAYA
 6. Türkiye’de Cari İşlemler Açığın Nedenleri ve Cari İşlemler Açığı - Dış Ticaret Açığı İlişkisi
  Sayfalar 163 - 178
  Ali KONAK
 7. Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri
  Sayfalar 179 - 199
  Gülay GÜNAY, Burcu SAVAŞ ÇELİK
 8. Türkiye’nin Suriye Krizine Karşı Güvenlik Arayışlarına Bir Örnek: Fırat Kalkanı Harekâtı
  Sayfalar 200 - 214
  Hüseyin YELTİN
 9. Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme
  Sayfalar 215 - 237
  Eda YALÇIN
 10. Türkiye’de Yolsuzluk
  Sayfalar 238 - 249
  Fatma Zehra TAN, Şenol ÇEKİNMEZ, Mustafa Eren EROL
 11. Ahmet Davutoğlu Dönemi Türk Dış Politikası
  Sayfalar 250 - 271
  Burçin Hafize TARCAN, Hilal AKGÜLLER, Kübra IŞIK
 12. Tersine Lojistikte Kritik Başarı Faktörlerinin DEMATEL Tekniği ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 272 - 290
  Mehri Banu ERDEM, Nusret GÖKSU
 13. The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study
  Sayfalar 291 - 312
  Ümmet AYDAN, Abdullah KARAKAYA
 14. Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılmadaki Yeri ve Uluslararası İstihdam Çabaları
  Sayfalar 313 - 333
  Ceren Ece GÖCEN
 15. Geçmişten Günümüze İpek Yolu Hakkında Genel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 334 - 348
  Abdulkadir ATAR, Halil ŞAHİN, Tuba ÇAVUŞOĞLU
 16. Stratejik Kalıcılık: Asya-Pasifik Ekseninde ABD’nin Menbiç Politikası
  Sayfalar 349 - 381
  Serkan DERE, Sadık ÖNCÜ
 17. Publishing Policies
  Sayfalar 382 - 385
  Econder Econder
I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bililmleri Araştırmaları Kongresi

23-25 Kasım 2018 Alanya Bera Otel

itobiadkongre.org

itobiadkongre@karabuk.edu.tr

image.jpeg