Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 151 - 162 2018-12-30

Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler Ofisinde Yönetim Bilişim Sistemlerinin Rolü Üzerine Bir Araştırma
A Research Study on the Role of the Information Systems in the Management of the International Relations Offices of the Universities

Rukiye ÖZKAN [1] , Oya ÖNALAN [2] , Abdullah KARAKAYA [3]

22 49

Bu çalışma, Türk yükseköğretim sistemi içerisinde uluslararası ilişkiler ofisleri yönetiminde bilişim sistemlerinin etkisine yöneliktir. Araştırmanın amacı, ofis yöneticilerinin artan bilgi gereksinimlerini etkin biçimde karşılamada, bilişim sistemleri desteğinin rolünü belirlemektir. Bu amaçla üniversitelerin uluslararası ilişkiler ofisi yöneticileri ve çalışanları üzerinde anket yöntemiyle elde edilen veriler One Simple T testi ile analiz edilmiştir.

Analiz sonuçları sistem üreticisinin sunduğu hizmetler boyutuna yönelik olarak, danışmanlık hizmetlerinin yeterli olduğunu göstermektedir. Ürün kullanımı boyutuna yönelik değerlendirmeler ise hibeler hesaplanırken ödeme planının çıkarılması ve kalış sürelerine göre gönderilecek kişi sayısının hesaplanabilmesi konularında sistemin destek sağladığını göstermektedir.  Buna göre; söz konusu sistemin yönetici gereksinimlerini karşılamada kısmen yetersiz kaldığı söylenebilir. Sistemin yönetici gereksinimlerine göre geliştirilerek etkili kullanılabilmesi sağlanabilir.

This study focuses on the effect of information systems in the management of international relations offices within the Turkish Higher Education System. The aim of the study is to determine the role of information systems support in meeting the increasing information needs of office managers. For this purpose, the data obtained by the survey method on the managers and employees of the international relations office of the universities were analysed by One Simple T test.

The results of the analysis indicate that the consultancy services are sufficient for the size of the services provided by the system manufacturer. Evaluations regarding the size of the product use indicate that the system provides support in calculating grants and calculating the number of people to be sent according to the length of stay and the payment plan. According to this; it can be said that the system in question is partially inadequate in meeting the administrative requirements. The system can be developed according to the administrator requirements and can be used effectively.


 • Altunışık R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S., Yıldırım E, 2012,Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, Sakarya
 • Chae, H.C., Koh, C.E. ve Prybutok, V.R. 2014, “Informatıon Technology Capability And Firm Performance: Contradictory Findings And Their Possible Causes” , MIS Quarterly, 38(1), 305-326.
 • Eren E., 2003, Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım A.Ş. İstanbul
 • Furduescu, Alexandru,2017, Management Information Systems, Holistica vol 8, 3, 61-70
 • Furneaux, B. and Wade, M. 2011, An Expolation Of Organizational Level Information Systems Discontinuance Intentions, MIS Quartely vol 35, 3, 573-598
 • Kurtuluş K., 2004, Pazarlama Araştırmaları, Literatür Yayınları, İstanbul
 • Laudon, K. C., & Laudon, J. P. 2014. Management Information Systems: Managing The Digital Firm. Kendalville: Pearson.
 • Mucuk İ., 2018, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul
 • Naralan, A. (2006). Yönetim Bilgi Sistemleri Ders Notu. Orjinal Kaynak Management Information Systems
 • Seçer, İ, 2017, SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi Analiz ve Raporlaştırma, Anı Yayıncılık, Ankara
 • Seker, S. E. ve Varıcı M., 2015, Yönetim Bilişim Sistemleri için yeni bir İstatistiksel Bilgi Yönetimi Modeli, 2, 3, 1-9
 • Senn, J.(1989)”Analysis And Design Of Information Systems. Singapore: McGraw- Hill Publishing Company.
 • www.tdk.gov.tr (15/10/2018 tarihinde alındı.)
Birincil Dil en
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi Aralık
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1499-2955
Yazar: Rukiye ÖZKAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4169-8789
Yazar: Oya ÖNALAN

Orcid: 0000-0002-3214-6771
Yazar: Abdullah KARAKAYA

Bibtex @araştırma makalesi { econder488047, journal = {Econder International Academic Journal}, issn = {}, eissn = {2602-3806}, address = {Hayrettin KESGİNGÖZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {151 - 162}, doi = {}, title = {A Research Study on the Role of the Information Systems in the Management of the International Relations Offices of the Universities}, key = {cite}, author = {ÖZKAN, Rukiye and ÖNALAN, Oya and KARAKAYA, Abdullah} }
APA ÖZKAN, R , ÖNALAN, O , KARAKAYA, A . (2018). A Research Study on the Role of the Information Systems in the Management of the International Relations Offices of the Universities. Econder International Academic Journal, 2 (2), 151-162. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/econder/issue/40036/488047
MLA ÖZKAN, R , ÖNALAN, O , KARAKAYA, A . "A Research Study on the Role of the Information Systems in the Management of the International Relations Offices of the Universities". Econder International Academic Journal 2 (2018): 151-162 <http://dergipark.gov.tr/econder/issue/40036/488047>
Chicago ÖZKAN, R , ÖNALAN, O , KARAKAYA, A . "A Research Study on the Role of the Information Systems in the Management of the International Relations Offices of the Universities". Econder International Academic Journal 2 (2018): 151-162
RIS TY - JOUR T1 - A Research Study on the Role of the Information Systems in the Management of the International Relations Offices of the Universities AU - Rukiye ÖZKAN , Oya ÖNALAN , Abdullah KARAKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Econder International Academic Journal JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 162 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-3806 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Econder Uluslararası Akademik Dergi A Research Study on the Role of the Information Systems in the Management of the International Relations Offices of the Universities %A Rukiye ÖZKAN , Oya ÖNALAN , Abdullah KARAKAYA %T A Research Study on the Role of the Information Systems in the Management of the International Relations Offices of the Universities %D 2018 %J Econder International Academic Journal %P -2602-3806 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZKAN, Rukiye , ÖNALAN, Oya , KARAKAYA, Abdullah . "Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler Ofisinde Yönetim Bilişim Sistemlerinin Rolü Üzerine Bir Araştırma". Econder International Academic Journal 2 / 2 (Aralık 2018): 151-162.