Econharran
Kapak Resmi
ISSN 2587-179X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Harran Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi |