Amaç

Harran Üniversitesi İİBF Dergisi

Kapsam

Harran Üniversitesi İİBF Dergisi