Edebali İslamiyat Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2587-0955 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi |

Edebali İslamiyat Dergisi = Edebali Islamic Journal= مجلة أده بالي الإسلامية 

Edebali İslamiyat Dergisi, Mayıs ve Kasım aylarında yılda 2 sayı olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  

EDID Dini Araştırmalar ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında araştırma makalelerinin yanı sıra, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, yayınlanmamış bildiriler ile Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergimizde Türkçe'nin yanı sıra Arapça, İngilizce, Almanca ve Uygur Türkçesi ile yazılan çalışmaların yayım imkanı bulunmaktadır.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasından sonra intihal programı ile taranır. Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Makaleler kaydedilirken mutlaka “İsnad Atıf Sistemi” ne uygun olarak hazırlanmalıdır. İsnad Atıf Sistemi için tıklayın.

Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.

Edebali İslamiyat Dergisi

ISSN 2587-0955 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi |
Kapak Resmi

3.876

9.296

Edebali İslamiyat Dergisi = Edebali Islamic Journal= مجلة أده بالي الإسلامية 

Edebali İslamiyat Dergisi, Mayıs ve Kasım aylarında yılda 2 sayı olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  

EDID Dini Araştırmalar ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında araştırma makalelerinin yanı sıra, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, yayınlanmamış bildiriler ile Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergimizde Türkçe'nin yanı sıra Arapça, İngilizce, Almanca ve Uygur Türkçesi ile yazılan çalışmaların yayım imkanı bulunmaktadır.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasından sonra intihal programı ile taranır. Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Makaleler kaydedilirken mutlaka “İsnad Atıf Sistemi” ne uygun olarak hazırlanmalıdır. İsnad Atıf Sistemi için tıklayın.

Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.

Cilt 2 - Sayı 4 - Kas 2018
 1. İSLÂM HUKUKUNDA ELÇİ DOKUNULMAZLIĞI
  Sayfalar 1 - 23
  Safiullah Muntazer, Abdullah Özcan
 2. FÂRÂBÎ FELSEFESİNİN TEMEL ERDEMLERİ
  Sayfalar 25 - 51
  İBRAHİM AKSU
 3. KLASİK İSLÂM ESERLERİNİN ÇİNCE’YE TERCÜME FAALİYETLERİNİN ÇİN’DE İSLAMİYET’İN GELİŞİMİNE KATKISI
  Sayfalar 53 - 81
  Wu Maerjiang, Nuh Arslantaş
 4. HÜSN VE KUBH KONUSUNDA FAHREDDİN ER-RÂZİ’NİN MU‘TEZİLE’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ
  Sayfalar 81 - 110
  SERKAN ÇETİN
 5. ZEYNELÂBİDİN ALİ B. HÜSEYİN VE EMEVÎ HALİFELERİYLE İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 111 - 138
  Enes Ensar Erbay
 6. TÜRKİSTAN’DAN MISIR’A ORTAÇAĞDA BİR HANEFÎ ÂLİM: HİBETULLAH ET-TÜRKİSTÂNÎ (1272-1333)
  Sayfalar 139 - 161
  Atabek GALMAMATOV
 7. الأوَّلية في تدوين الحديث النبوي
  Sayfalar 163 - 177
  Ehssan Dalal
 8. İzz Bin Abdusselam'ın Hayatı ve İlmi Kişiliği
  Sayfalar 179 - 203
  Mahmut Cihangir
 9. Fahreddin er-Râzî’ye Göre Âlemin Yaratılış Süreci
  Sayfalar 205 - 223
  Seyithan Can
 10. Kur’ân Yorumunda Siyakın Yeri –Zemahşerî’nin Keşşâf’ı Özelinde-
  Sayfalar 225 - 228
  Abdulvahap Kösesoy
 11. İbn Kalânisî, Şam Tarihine Zeyl -I. ve II. Haçlı Seferleri Dönemi-, Türkçe trc. Onur Özatağ, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015, IX+236 s.
  Sayfalar 229 - 235
  Suat Kaymak
 12. Ahmet Ocak, Selçuklu Devri Üniversiteleri: Nizâmiye Medreseleri, Nizâmiye Akademi, İstanbul 2017, 398 s.
  Sayfalar 237 - 242
  Nuran Ünal
 13. Hayatın Anlamı: İman Sempozyumu
  Sayfalar 243 - 247
  Abdulvahap Kösesoy
 14. Henry Wilkes Wright, "Erdemlerin Tasnifi", Tercüme: İbrahim Aksu
  Sayfalar 249 - 255
  İBRAHİM AKSU