About

Fizik Eğitimi, Fizik Öğretimi ve Fizik Felsefesi üzerine yapılan deneysel ve teorik tüm çalışmaları, derleme, tekrar/doğrulama, yeni değerlendirme araçlarının tanımlanması, yeni araştırma tekniklerinin ve metotlarının rapor edilmesi, karşılaştırılması ve eleştirilmesi dahil tüm çalışmaları kapsar. 

Gönderilen yazılar, editörün kararı ile en az iki hakem tarafından incelenir. Editör gerek gördüğünde yazıyı diğer bir hakeme de gönderebilir. Hakemler belirlenirken derginin yayın kurulundan isimler seçilebileceği gibi yazının konusuna göre yurt içinden veya yurt dışından bağımsız hakemler de belirlenebilir. Yazıların kabulüne editör karar verir. Editör, yazılarla ilgili bilgileri (yazının alınması, içeriği, gözden geçirme sürecinin durumu, hakemlerin eleştirileri ya da varılan sonuç) yazarlar ya da hakemler dışında kimseyle paylaşmaz.

Genel Kurallar

  • Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde kabul edilmektedir. Türkçe yazılmış makalelerde 750 ile 1500 kelime arası İngilizce geniş özet yer almalıdır.
  • Makaleler 12 punto Times New Roman yazı karakteri ile tek satır aralığında yazılmalıdır. Sayfa A4 formatında ve tüm kenar payları 2.5cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
  • Makaleler özet, tablo ve referanslar dahil 10,000 kelimeyi geçmemelidir.
  • Makaleler başlık sayfası, özet, anahtar kelimeler, ana metin (Tablo ve şekilleri içeren) ve kaynakça düzeni ile hazırlanmalıdır.
  • Tüm makaleler 250 ile 350 kelime aralığında özet içermelidir.
  • Tüm makaleler üç ile beş arasında anahtar kelime içermelidir.
  • Bir kurum ya da kuruluştan finansal destek alınarak yürütülen çalışmalarda bu durum makalenin sonunda belirtilmelidir.

Başlık Sayfası

Başlık sayfası makalenin başlığını, yazarların adlarını, adreslerini ve sorumlu yazarın iletişim bilgilerine ait detayları içermelidir.

Başlık

Başlık öz ve bilgilendirici olmalıdır. Başlık koyu 12 punto Times New Roman yazı karakteri ile ortalanarak ve yalnızca ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Özet

Özet 10 punto Times New Roman yazı karakteri ile tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Özet metni, çalışmanın amacını, temel bulgularını ve önemli sonuçlarını içermeli ve 250 ile 350 kelime aralığında olmalıdır.

İgilizce Kısa Özet

Türkçe özetin İngilizcesi yazılmalıdır.

Geniş Özet

Türkçe yazılmış makalelerde Kaynakça kışmından sonra 750-1500 kelime içeren İngilizce geniş özet yazılmalıdır. Geniş özet makalenin amacını, problem durumunu, yöntemini, bulgularını ve önemli sonuçlarını içerecek şekilde yazılmalıdır.

Ana Metin

Ana metin, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini içermelidir. Ana metinde yer alan bölüm ve alt bölümler numaralandırılmamalı ve aşağıdaki formata uygun yazılmalıdır.

Bölüm Başlıkları: Her iki yana dayalı, Koyu, 12 punto Times New Roman.

Alt Bölüm Başlıkları: Her iki yana dayalı, 12 punto Times New Roman.

Ikinci Düzey Alt Bölüm Başlıkları: Her iki yana dayalı, İtalik, 12 punto Times New Roman.

Metinde yer alan denklenler Word Denklem Editörü kullanılarak yazılmalıdır.

Tablo ve Şekiller

Tablolar ve şekiller ana metindeki uygun yerlerine yerleştirilerek sunulmalıdır. Şekiller ayrıca .tiff formatında ayrı bir dosya olarakta eklenmelidir. Tüm tablo ve şekiller numaralandırılmalı ve isimlendirilmelidir. Tablo adları tabloların üstünde, şekil adları ise şekillerin altında olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Dip notlar küçük harfler ile üst indis olarak belirtilmeli ve tablonun altına yerleştirilmelidir. Makalede yer alan tüm tablo ve şekillere metin içerisinde değinilmelidir.

 

 Kaynaklar

Tüm atıf ve kaynaklar APA-6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. Daha detaylı bilgi için Amerikan Piskoloji Derneği Yazım Klavuzunun 6. Baskısını inceleyiniz. Metin içerisindeki atıflar yazar adı ve yayın tarihinin parantez içerisine alınması ile verilir.

 Örnek:

(Einstein, 1905)

(Johnson, Johnson ve Holubec, 1994)

(Dunn et al.,1990)

 Alıntı yapılmış ise alıntı yapılan cümle tırnak içerisine alınmalı ve alıntı yapılan sayfa numarası eklenmelidir.

 Örnek:

(Fatt, 2000 sf. 32)

Referans listesi, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenerek makalenin sonuna eklenmelidir. Lütfen metin içerisinde yapılan tüm atıflara referans listesinde yer verildiğinden emin olun.  Aşağıda referans listesi için  APA-6 standartlarına göre hazırlanmış bazı örnekler yer almaktadır.

Dergi

Tek Yazar

Heffler, B. (2001). Individual learning style and the learning style inventory. Educational Studies, 27, 307-316.

İki-Yedi Yazar

Keller, T. E., Cusick, G. R., & Courtney, M. E. (2007). Approaching the transition to adulthood: Distinctive profiles of adolescents aging out of the child welfare system. Social Services Review, 81, 453-484. 

Sekiz ya da Sekizden Fazla Yazar

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D.,  Lengua, L.,...Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856. 

Aynı Yazarın Aynı Yılda Yaptığı Birden Fazla Çalışma

Fullan, M. (1996a). Leadership for change. In International handbook for educational leadership and administration. New York, NY: Kluwer Academic Publishers.

Fullan, M. (1996b). The new meaning of educational change. London, England: Cassell.

Online Dergiler

Senior, B., & Swailes, S. (2007). Inside management teams: Developing a  teamwork survey instrument. British Journal of Management, 18, 138- 153. doi:10.1111/j.1467-8551.2006.00507.x

Kitaplar

Tek Yazar

Cochrane, A. (2007). Understanding urban policy: A critical approach. Malden, MA: Blackwell Publishing.

İki Yazar Authors

Palmer, G. R., & Short, S. D. (2010). Health care and public policy:An Australian analysis (4th ed.). South Yarra, VIC: Palgrave Macmillan.

Kitap Bölümü

Booth-LaForce, C., & Kerns, K. A. (2009). Child-parent attachment relationships, peer relationships, and peer-group functioning. In K. H. Rubin, W. M. Bukowski, & B. Laursen (Eds.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (pp. 490-507). New York, NY: Guilford Press.

ERIC Dökümanı

Shyyan, V., Thurlow, M., & Liu, K. (2005). Student perceptions of instructional strategies: Voices of English language learners with disabilities. Minneapolis, MN: National Center on Educational Outcomes, University of Minnesota. Retrieved from the ERIC database.(ED495903)

Tezler

Duddle, M. (2009). Intraprofessional relations in nursing: A case  study (Unpublished doctoral thesis), University of Sydney, Australia.

Bir Veri Tabanından İndirilmiş Tezler

Hector, D. C. A. (2008). Towards a new philosophy of engineering: Structuring the complex problems from the sustainability discourse (Doctoral thesis). Available from Australasian Digital Theses database. (Record No. 185877)

 

 

 

 

Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

TELİF HAKKI DEVRİ FORMU

Fizik Eğitimi ve Felsefesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, Buca, İzmir, Türkiye

 

Dergi Adı: Fizik Eğitimi ve Felsefesi

Makalenin Adı: ..............................................................................................................................................................................

Yazar(lar)ın Adı Soyadı (makaledeki sırayla): ..............................................................................................................................................................................

Sorumlu Yazarın Adı, Soyadı ve Adresi: ..............................................................................................................................................................................

TC Kimlik No:....................................................................

Telefon: ..........................................................................

E-mail: ............................................................................

Cep Telefonu: ..................................................................

 

Sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına:

a)  sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu;

b)  tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;

c)  sunulan makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili tüm mali hakları Fizik Eğitimi ve Felsefesi Dergi’sine devretme ve formda yer alan taahhütlerde bulunma hususunda yetki aldığımı, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağımı;

d)  tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;

e)  tüm yazarlarla ilgili e-mail ve posta adreslerinin Fizik Eğitimi ve Felsefesi Dergisi Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi’ne doğru girildiğini;

f)  makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;

g)  makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;

h)  sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını Fizik Eğitimi ve Felsefesi Dergisi yetkili makamlarınca sınırsız olarak kullanılmak üzere Fizik Eğitimi ve Felsefesi Dergisi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederim.

 

Buna rağmen yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin

a) patent hakları;

b) yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı;

c) makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.

 

Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Fizik Eğitimi ve Felsefesi Dergisi’nin yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.

 

Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘Fizik Eğitimi ve Felsefesi Dergisi’nin ve Dergi Editörlerinin’ hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun Sorumlu Yazar olarak bana ait olduğunu taahhüt ederim. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim.

 

Sorumlu Yazarın Adı Soyadı:                                                                                                         İmza:

Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
  • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
  • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.