Künye


EDEBÎ ELEŞTİRİ DERGİSİ YAYIN KURULLARI


EDİTÖR

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim TUĞLUK (Iğdır Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ulaş BİNGÖL   (Siirt Üniversitesi)


  YAYIN KURULU

Prof. Dr. Kâzım YETİŞ (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Şahmurat ARIK (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal TİMUR (Düzce Üniversitesi)

Prof. Dr. Yakup ÇELİK (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. İhsan SAFİ (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Doç.Dr. Ebru BURCU YILMAZ (İnönü Üniversitesi)

Doç. Dr. Gökhan TUNÇ (Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Savaşkan Cem BAHADIR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Dr. Alev ÖNDER (Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)

Dr. Abdülkadir DAĞLAR (Erciyes Üniversitesi)DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK (Adıyaman Üniversitesi)

Prof. Dr. Bahir SELÇUK (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Nihayet ARSLAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ (Dicle Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ (Düzce Üniversitesi)

Doç. Dr. Ferhat KORKMAZ (Batman Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ŞAHİN (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Uğurlu ARSLAN (Dicle Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Selim SOMUNCU (Adıyaman Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Resul ÖZAVŞAR (Yarmouk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Özkan CİĞA (Adıyaman Üniversitesi)

Dr. Mehmet Emin TUĞLUK

   

DİL EDİTÖRÜ

Arş. Gör. Feyza BULUT (Dicle Üniversitesi) 


ELEŞTİRİ KURAMLARI ÖZEL SAYISI


      Eleştiri Kuramları Özel Sayısı

Kıymetli Hocam,

2017’de yayın hayatına merhaba diyen Edebî Eleştiri Dergisi, siz değerli araştırmacıların edebiyat eleştirisi alanında yaptığı bilimsel çalışmaları titizlikle hakem sürecinden geçirdikten sonra yayımlamaktadır. Yılda iki defa Mart ve Ekim aylarında yayımlanan Edebî Eleştiri Dergisi’nin temel prensibi, edebiyat eleştirisine katkı sağlayacak nitelikli çalışmalar yayımlamaktır. Bu doğrultuda Edebî Eleştiri ailesi olarak Türk edebiyatında eleştirinin seyri ile ilgili özel sayılara yer vermek niyetindeyiz. Dergimizin ilk özel sayısını Eleştiri Kuramları konu başlığı ile Eylül 2019’da yayımlamayı planlamaktayız.


Özellikle 1980’den sonra farklı eleştiri kuramlarına başvuran eleştirmenler Türkiye’de edebiyat eleştirisinin çeşitlenmesini ve zenginleşmesini sağlamışlardır. Eleştiri kuramları, eleştirinin sorunları ve yeni eleştiri yaklaşımlarının ele alındığı özel bir sayının bu alanda var olan eksikliği kısmen gidereceği kanaatindeyiz. Yayımlamayı düşündüğümüz özel sayıda sizin kıymetli kaleminize yer vermekten şeref duyacağız. Aşağıda belirtilen konu başlıkları çerçevesinde ya da özel sayı kapsamına giren sizin uygun göreceğiniz bir konudaki çalışmanızı en geç 15 Ağustos 2019 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/eeder adresinden göndermenizi istirham etmekteyiz. Şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Konu Başlıkları:

-Edebiyat Eleştirisinin Temel Sorunları

-Eleştiri Kuramlarının Gelişim Seyri

-Eleştiri Kuramlarının Ardındaki Felsefe

-Eleştiri Kuramları ile Diğer Disiplinler/Bilim Dalları Arasındaki İlişki

-Eleştiri Kuramları (Yapısalcılık, Yapısöküm, Alımlama Estetiği, Yeni Tarihselcilik, Marksist Eleştiri, Hermeneutik, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, Göstergebilim, Akademik Eleştiri)

-Eleştiri Kuramlarının Türk Edebiyatına Olan Yansımaları.
                                                                                                                                  iThenticate Taraması

Mayıs 2018 itibariyle dergimize gönderilen makaleler iThenticate taramasından geçirilmektedir.

ithenticate-button-sm-white.jpg?t=1526200994534