Ege Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1307-4474 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Ege Üniversitesi |

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de on-line olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece on-line yayın yapma kararı almıştır. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi kapsamında bilimsel etik ve geleneklere uygun tüm özgün çalışmalar dergimizde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Dergimiz temmuz ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisi'nin yayın alanı, ulusal ve uluslar arası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik çalışmalardır.

Ege Eğitim Dergisi Eğitim Bilimleri kapsamındaki alt alanlar ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim, genel eğitim sorunlarına ilişkin, yayım ilkelerine uyan kuramsal ve uygulamalı, alana katkı sağlayan özgün çalışmaları kabul etmektedir.

Dergimiz 2015 yılından beri ULAKBİM tarafından taranmaktadır.

 

Sahibi
Prof. Dr. Hülya YILMAZ
Eğitim Fakültesi Adına
 
Editör
Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI
 
Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ

Doç. Dr. Murat SAĞLAM

Doç. Dr.  Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ

Yrd. Doç. Dr. Fırat SARSAR

Yrd. Doç. Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE
     

Redaksiyon

Araş. Gör. Dr. Nurullah AKKURT

Araş. Gör. Yasin AYEge Eğitim Dergisi

ISSN 1307-4474 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Ege Üniversitesi |
Kapak Resmi

63.647

180.273

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de on-line olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece on-line yayın yapma kararı almıştır. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi kapsamında bilimsel etik ve geleneklere uygun tüm özgün çalışmalar dergimizde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Dergimiz temmuz ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisi'nin yayın alanı, ulusal ve uluslar arası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik çalışmalardır.

Ege Eğitim Dergisi Eğitim Bilimleri kapsamındaki alt alanlar ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim, genel eğitim sorunlarına ilişkin, yayım ilkelerine uyan kuramsal ve uygulamalı, alana katkı sağlayan özgün çalışmaları kabul etmektedir.

Dergimiz 2015 yılından beri ULAKBİM tarafından taranmaktadır.

 

Sahibi
Prof. Dr. Hülya YILMAZ
Eğitim Fakültesi Adına
 
Editör
Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI
 
Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ

Doç. Dr. Murat SAĞLAM

Doç. Dr.  Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ

Yrd. Doç. Dr. Fırat SARSAR

Yrd. Doç. Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE
     

Redaksiyon

Araş. Gör. Dr. Nurullah AKKURT

Araş. Gör. Yasin AYCilt 18 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Fen Öğretmen Adaylarının Sosyo-Bilimsel Konular Hakkındaki Düşünceleri
  Sayfalar 448 - 475
  Hakan Türkmen, Esin Pekmez, Murat Saglam
 2. Karakter Gelişim İndeksi’nin Türk Ergenlerdeki Psikometrik Özellikleri
  Sayfalar 476 - 500
  Halil Ekşi, İbrahim Demirci, Çınar Kaya, Füsun Ekşi
 3. In Treatment dizisinin psikolojik danışmanlık meslek etiği bakış açısıyla içerik analizinin yapılması: Nitel bir çalışma
  Sayfalar 501 - 526
  Rahsan Sivis Cetinkaya
 4. Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Ortamlarında Bilişsel Farkındalık Stratejilerini Kullanma Düzeyleri
  Sayfalar 527 - 556
  Pınar Bilasa
 5. Öznel Sıkıntıları Açma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
  Sayfalar 557 - 575
  Onur GÜRSOY, Cem Ali GİZİR
 6. Sosyal Adalet Liderliği ve Okul Akademik İyimserliği İlişkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 576 - 601
  MURAT ÖZDEMİR, Varol Pektaş
 7. Matematik Öğretiminin Biçimlendirici Değerlendirme Sürecinde Kahoot! ve Plickers Uygulamalarının İncelenmesi
  Sayfalar 602 - 626
  Yılmaz ZENGİN, Mehmet BARS, Ömer ŞİMŞEK
 8. Lisansüstü Öğrencilerinin Eş Seçimini Etkileyen ve Sınırlandıran Görüş ve İnançları
  Sayfalar 627 - 652
  Gökçe Sancak Aydın, Ayhan Demir
 9. Okul Psikolojik Danışmanlarının Kullandıkları Unvanın Mesleki Kıvanç, Psikolojik Danışman Özyeterliği ve Bazı Özniteliklerle Yordanması
  Sayfalar 653 - 675
  Aynur Eren Gümüş
 10. Kendini Engellemenin Yordayıcıları Olarak Öz Saygı, Öz Anlayış ve Akademik Özyeterlilik
  Sayfalar 676 - 701
  Funda Barutçu Yıldırım, Ayhan Demir
 11. Son 15 Yılda Yayımlanan İlk ve Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programları Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 702 - 737
  Esin Yücel, Kadriye Dimici, Burçin Yıldız, Nilay Bümen
 12. Kavram Karikatürü Destekli Fen Öğretimi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Sayfalar 738 - 773
  Emine YURTYAPAN, Nezahat KANDEMİR, Şevket KANDEMİR
 13. Sanat Eğitiminde Sürdürülebilirlik ve Çevre Eğitimi Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 774 - 794
  Nuray Mamur
 14. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Bilgilerini Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri
  Sayfalar 795 - 812
  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yadigaroğlu, Doç. Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLU, Doç. Dr. Hülya DEMİRCİOĞLU
 15. Girişimcilik Eğitimi Modüllerinin Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Üzerindeki Yansımaları
  Sayfalar 813 - 856
  İsa DEVECİ, Salih Çepni
 16. Oyunlaştırma Yönteminin Öğrencilerin Motivasyonları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 857 - 886
  Zeynep Özkan, Yavuz Samur
 17. Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımında Kişilerarası İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaların ve Sosyal Kaygının Rolü
  Sayfalar 887 - 913
  Mehmet Şahan, Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN
 18. Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliklerin Değerlendirilmesi: Isı ve Sıcaklık
  Sayfalar 914 - 942
  Aydın KIZILASLAN, Mustafa SÖZBİLİR