Year 2018, Volume 19, Issue 1, Pages 209 - 224 2018-07-31

Evli Kadın ve Erkeklerde İş Tükenmişliğinin Yordanması

Elif Ercan [1] , Semra Uçar [2]

131 188

Bu araştırmanın amacı mükemmeliyetçiliğin, bağlanma stillerinin, evlilik süresinin ve eş tükenmişliğinin iş tükenmişliğini kadın ve erkeklerde ne derece yordadığını saptamaktır. Çalışma, yaşları 21 ile 58 arasında değişen en az 1 en fazla 33 yıldır çalışma hayatında olan 124 evli çiftle yürütülmüştür. Çiftlerin evli oldukları süre 1 ile 35 yıl arasında değişmektedir. Mükemmeliyetçiliğin, bağlanma stillerinin, evlilik süresinin ve eş tükenmişliğinin iş tükenmişliğini ne derece yordadığını belirleme amacıyla çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda erkeklerde iş tükenmişliğini eş tükenmişliği, evlilik süresi, kayıtsız bağlanma, çelişki ve yüksek standart değişkenlerinin anlamlı olarak yordadığı görülmüştür (R=.778, R2=.606, F(11,37)=5.169, p<.001). Evli kadınlarda iş tükenmişliğini eş tükenmişliği, mükemmeliyetçiliğin alt boyutlarından yüksek standartlar ve kayıtsız bağlanma değişkenlerinin anlamlı biçimde yordadığı saptanmıştır (R=.741, R2=.549, F(11,30)=3.325, p<.001). Sonuçlar evli kadın ve erkeklerin iş tükenmişliklerinde farklı değişkenlerin etkili olduğunu göstermektedir. Duygular kariyerle ilgili sorunların çok büyük bir parçası olduğu için kariyer psikolojik danışmanlığı ve çiftlerle psikolojik danışmada duygusal faktörlerin ele alınması her iki cinsiyetle çalışırken oldukça önemlidir.

: İş tükenmişliği, eş tükenmişliği, bağlanma stilleri
  • Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective. Journal of Social and Personal Relationships, 7, 147-148.
  • Chang, Y. (2012). The relationship between maladaptive perfectionism with burnout: Testing mediating effect of emotion-focused coping. Personality and Individual Differences, 53(5), 635-639.
  • Çapri, B. ve Gökçakan, Z. (2013). The variables predicting couple burnout. Elementary Education Online, 12 (2), 561-576.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Elif Ercan
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Semra Uçar
Country: Turkey


APA Ercan, E , Uçar, S . (2018). Evli Kadın ve Erkeklerde İş Tükenmişliğinin Yordanması. Ege Eğitim Dergisi, 19 (1), 209-224. DOI: 10.12984/egeefd.335965