Yazım Kuralları

EGE EĞİTİM DERGİSİ/ EGE EĞİTİM ONLİNE YAZIM İLKELERİ

Başlık

Başlık 12 kelimeyi aşmamalıdır.

Özet

Özet 150-200 kelime arasında değişmelidir. Başlık sayfasının ardından önce Türkçe özet, daha sonra İngilizce özet (Abstract) verilir.

İngilizce Uzun Özet

750-1000 kelime arasında değişmelidir. Abstract’tan sonra gelmelidir.

Anahtar Kelimeler

En fazla yedi sözcük. anahtar kelime; diğer anahtar kelime…şeklinde verilir, özel isimler dışında küçük harfle başlanır.

Yazı Tipi ve Paragraf Düzeni

·     Tercih edilen yazı tipi 12 punto- Times New Roman’dır. Aday makalenin her bölümünde istisnasız olarak 2 satır aralığı (double spacing) kullanılır.

·     Metnin içerisinde bir kısaltma ilk kez kullanılacağı zaman önce açık haliyle yazılır, daha sonra parantez içinde kısaltması verilir. Daha sonraki kullanımlarda yalnızca kısaltma kullanılır:

·     Metin içerisinde harflerle ifade edilen istatistiksel semboller italik olarak verilir (Örn. (p, r, F, R2).

·      Vurgulamak amacıyla bir kelime ya da kelimeler tırnak işareti içerisine alınmaz. Vurgulanması gereken bir sözcük olduğunda ise yazı tipi italik yapılabilir.

Başlıklar

A. Ortalanmış, Kalın, İlk Harfler Büyük Başlık

B. Sola Yaslı, Kalın, İlk Harfler Büyük Başlık

C. Sola yaslı, ilk satır girintili, kalın, ilk harfler küçük, nokta ile biten başlık.

D. Sola Yaslı, ilk satır girintili, kalın, italik, ilk harfler küçük, nokta ile biten başlık.

Tablolar ve Şekiller

Tablolar ve şekiller makale içerisinde verildiği sırayla numaralandırılır (Örn. Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3…., Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3…) Verilen bir tabloya metin içerisinde atıf yapılmış olmalıdır. Tablolara atıf yaparken tablo numarası kullanılmalıdır, “aşağıdaki tabloda, yukarıdaki tabloda” gibi ifadeler kullanılmamalıdır (Örn., Tablo 5’e bakıldığında, kızların ortalamalarının…..). Tablo ve şekiller metin içine yerleştirilir.

Kaynaklar

Metin içerisinde verilen her kaynak, kaynakça listesinde de bulunmalıdır. Kaynakçada, kaynaklar alfabetik sırayla verilir. Metin içinde ve kaynakça listesinde kaynakların veriliş biçimi için APA 6 yazım kılavuzunu inceleyiniz.