Ege Tıp Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2636-851X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı UŞAK CERRAHİ DERNEĞİ | http://dergipark.gov.tr/egetbd

Ege Tıp Bilimleri Dergisi (ISSN 2636-851X) ulusal hakemli bir dergi olup yılda 3 kez yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Bağımsız çift-kör hakemlik değerlendirme sürecini kabul etmiştir. Yalnızca internet ortamında yayınlanan açık erişim bir dergidir. Dergi, Temel Tıp Bilimleri, Klinik bilimler ve diğer sağlık alanlarından gelen orijinal araştırmalar, davetli yazılar, derleme, olgu sunumları, teknik raporlar, editöre mektup türlerinde hazırlanmış bilimsel yazıları yayınlamaktadır. Yayın dili Türkçe veya İngilizce' dir. 

Ege Tıp Bilimleri Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını http://dergipark.gov.tr/egetbd  adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak buradan göndermeleri gerekir.

Ege Tıp Bilimleri Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak baş editör veya bölüm editörleri tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. Başvuru kurallarına uyan ve derginin yazım kurallarına göre düzenlenmiş yazılar, Editör onayından sonra alanında uzman olan bağımsız iki hakeme gönderilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 15 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.  Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir. 

Ege Tıp Bilimleri Dergisi, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE)kriterlerine uygundur. Tüm makaleler benzerlik veya intihal açısından kontrol edilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yayın organında yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

Dergide yayınlanacak yazılar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 


Ege Tıp Bilimleri Dergisi

ISSN 2636-851X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı UŞAK CERRAHİ DERNEĞİ | http://dergipark.gov.tr/egetbd
Kapak Resmi

804

2.102

Ege Tıp Bilimleri Dergisi (ISSN 2636-851X) ulusal hakemli bir dergi olup yılda 3 kez yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Bağımsız çift-kör hakemlik değerlendirme sürecini kabul etmiştir. Yalnızca internet ortamında yayınlanan açık erişim bir dergidir. Dergi, Temel Tıp Bilimleri, Klinik bilimler ve diğer sağlık alanlarından gelen orijinal araştırmalar, davetli yazılar, derleme, olgu sunumları, teknik raporlar, editöre mektup türlerinde hazırlanmış bilimsel yazıları yayınlamaktadır. Yayın dili Türkçe veya İngilizce' dir. 

Ege Tıp Bilimleri Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını http://dergipark.gov.tr/egetbd  adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak buradan göndermeleri gerekir.

Ege Tıp Bilimleri Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak baş editör veya bölüm editörleri tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. Başvuru kurallarına uyan ve derginin yazım kurallarına göre düzenlenmiş yazılar, Editör onayından sonra alanında uzman olan bağımsız iki hakeme gönderilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 15 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.  Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir. 

Ege Tıp Bilimleri Dergisi, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE)kriterlerine uygundur. Tüm makaleler benzerlik veya intihal açısından kontrol edilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yayın organında yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

Dergide yayınlanacak yazılar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 


Cilt 1 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 - Eyl 2018
 1. D VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN KADIN CİNSEL FONKSİYONLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 32 - 36
  Seher Kayalı, Ali Yavuz Karahan, Neslihan Soran, Almula Demir Polat, Banu Ordahan, Aynur Başaran, Mehmet Serdar Akkuş
 2. Çocukluk çağı zehirlenme olgularının epidemiyolojik ve demografik özelliklerinin incelenmesi
  Sayfalar 37 - 42
  Şenay Güven Baysal, Feyza Mediha Yıldız
 3. Karotid arter darlığında 3D-TOF MR ve kontrastlı MR Anjiografi ile DSA bulgularının karşılaştırılması
  Sayfalar 43 - 49
  Çiğdem Öztürk Turan, Ender Uysal
 4. Gonartrozlu Hastalarda Eklem Laksitesi Değerlendirmesi; Kesitsel bir çalışma
  Sayfalar 50 - 56
  Aliye Arslan Tanyeli, Zeliha Ünlü
 5. Şizofrenili Olgularda Düşük Dereceli İnflamasyon, Lipid Düzeyleri ve Özkıyım Arasındaki İlişki
  Sayfalar 57 - 63
  Okan Ekinci, Aslı Ekinci
 6. Sirozlu Hastalarda Kan Lipid Düzeyleri
  Sayfalar 64 - 67
  Mustafa Korkmaz, Cevdet Duran
 7. How To Manage Extravasation Of Ibandronic Acid?: A Case Report
  Sayfalar 68 - 70
  Ender Salbaş, Ali Yavuz Karahan, Levent Tekin, Banu Ordahan, Sertaç Ketenci
 8. Levotiroksin Sodyum İntoksikasyonu: Olgu Sunumu
  Sayfalar 71 - 72
  Şenay Güven Baysal, Nurcan Bulur
 9. Tüberküloz menenjitine ikincil akut başlangıçlı işitsel hallusinasyonlar: Bir vaka sunumu
  Sayfalar 73 - 76
  Okan Ekinci, Gonca Oğuz Kuşçcuoğlu, Betül Aydın, Aslı Ekinci
 10. Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu ve Steroid Tedavisi
  Sayfalar 77 - 82
  Emel Güler
 11. Bruselloz ve Tulareminin Tarihsel yolculukları
  Sayfalar 83 - 87
  Ahmet Çayakar
Makale Gönder
Derginin intihal Politikası

Dergimize gönderilen tüm yazılar özgün olmalıdır. Başvuru sürecinde tüm yazılar  iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.