Tarih İncelemeleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 0257-4152 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1983 | Yayıncı Ege Üniversitesi |

Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Aralık 1983'ten itibaren yayımlanan hakemli bir dergidir.  2002 yılından itibaren (17. Cilt) TUBİTAK ULAKBİM tarafından alınan kararlara uyum sağlayarak yılda iki sayı çıkarılmaya başlanmıştır. Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere bir cilt birliği içerisinde, yılda iki fasikül olarak yayımlanmaktadır. Tarih İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Tarih İncelemeleri Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.


Tarandığı indeksler

 ulakbim_cabim_logo.png  Emerging-Sources-Citation.png     Erih-plus-logo.jpg_5.png       HumanitiesInternationalIndex_Masthead_Web.png 

Masthead_HumanitiesSourceUltimate_Web.png                                                       
Tarih İncelemeleri Dergisi

ISSN 0257-4152 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1983 | Yayıncı Ege Üniversitesi |
Kapak Resmi

175.397

584.964

Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Aralık 1983'ten itibaren yayımlanan hakemli bir dergidir.  2002 yılından itibaren (17. Cilt) TUBİTAK ULAKBİM tarafından alınan kararlara uyum sağlayarak yılda iki sayı çıkarılmaya başlanmıştır. Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere bir cilt birliği içerisinde, yılda iki fasikül olarak yayımlanmaktadır. Tarih İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Tarih İncelemeleri Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.


Tarandığı indeksler

 ulakbim_cabim_logo.png  Emerging-Sources-Citation.png     Erih-plus-logo.jpg_5.png       HumanitiesInternationalIndex_Masthead_Web.png 

Masthead_HumanitiesSourceUltimate_Web.png                                                       
Cilt 33 - Sayı 1 - Tem 2018
 1. Jenerik Dosya
  Sayfalar 1 - 1
  Süleyman Özkan, Nuri Karakaş
 2. Wilson Prensipleri'nin Taşrada Küçük Bir Yansıması: Vilson Gazetesi
  Sayfalar 1 - 19
  Necdet Bilgi
 3. Doğu Akdeniz’de Denizaltı Telgraf Bağlantıları: Yunanistan’ın Uluslararası Şebekeye Dahil Edilmesi
  Sayfalar 21 - 39
  Diren Çakılcı
 4. İstanbul'da Ev İçi Hizmetlerinde İstihdâm Edilen Kuzeybatı Anadolulu Kız Çocuklarının Göç Ağları Üzerine Bir Değerlendirme (1845-1911)*
  Sayfalar 41 - 68
  İrfan Kokdaş, Yahya Araz
 5. Halil Paşa’nın Hatıralarının Tarihî Kıymeti
  Sayfalar 69 - 89
  Volkan Marttin
 6. Muslim Women in Soviet Central Asia
  Sayfalar 91 - 116
  Özge Öz Döm
 7. Küreselleşme Kavramının Siyasi Tarih Yazımına Etkileri
  Sayfalar 117 - 148
  Efe Sıvış
 8. Norveçli Doktor Hans Dae’nin Gözünden 1897 Osmanlı-Yunan Harbi’nde İlkyardım Ve Tedavi Hizmetleri
  Sayfalar 149 - 181
  Kamuran Şimşek
 9. Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Azınlıkların Yetimlerle İlgili Çalışmalarından Bazı Örnekler ve Devletin Bu Konuya Yaklaşımı
  Sayfalar 183 - 203
  Saadet Tekin
 10. Nûreddin Mahmud Zengî’nin Başarılarında Türkmenlerin Katkısı
  Sayfalar 205 - 234
  Abulkadir Turan
 11. Yarım Kalmış Bir Modernleşme Projesi: Mersin Tramvay Hattı
  Sayfalar 235 - 260
  Songül Ulutaş, Ozan Arslan
 12. “Broker Or Brakeman?”: An Analysis Of Parliamentary Debates On Schuman Plan Between British Labour And Conservative Parties*
  Sayfalar 261 - 281
  Pınar Uz Hançarlı
 13. Malazgirt Savaşı’nın Tarihine Dair Kişisel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 283 - 298
  Pınar Kaya
 14. Bu Dünyadan Bir Necat Çetin Geçti
  Sayfalar 299 - 302
  Mevlüt Çelebi, Nejdet Bilgi