Yıl 2015, Cilt 30, Sayı 2, Sayfalar 573 - 590 2016-01-23

CTESIAS'IN ANLATIMLARINDA NİNUS (NEMRUT)

Ercüment Yıldırım [1]

248 365

M.Ö. 5. yüzyılda Knidos’da doğan Ctesias, oldukça iyi bir eğitim almış ve hayatını hekimlik yaparak kazanan döneminin önemli simalarından biriydi. Yaklaşık olarak M.Ö. 400 yıllarında Pers ülkesine götürülerek kraliyet ailesine doktor olarak hizmet etmeye başlamıştır. Pers ülkesinde kaldığı dönemde yirmi üç kitaptan oluşan Asur ve Pers tarihlerini yazmıştır. Ninova kentinin kurucusu olan Ninus (Nemrut) hakkında Ctesias genişçe bahsetmiş ve onun anlatımlarını antik yazarlar tarafından sıkça kullanmıştır. Kendisinden önceki tarihçilerin eserlerinden alıntılar yaparak onların eksiklik ve yanlışlıklarını ortaya koymuştur. Ctesias'ın çalışmaları bize ulaşmasa da ondan alıntı yapan diğer Antik çağ yazarlarının eserlerinden anlatımları takip edilebilmektedir. Ctesias'ın anlatımları Hellenizim döneminden Ortaçağ'ın sonuna kadar Asur ve Pers tarihi için temel kaynak olarak görülmüştür. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren Asur kentlerinde arkeolojik kazılar yapılıp çivi yazısı okunmaya başlayınca daha önceden büyük kabul gören Ctesias'ın anlatımların hatalı olduğu ortaya çıkmıştır. Ctesias'ın bahsettiği isimler ve olaylar o dönemin çivi yazılı belgelerinde rastlanmamış olması onun inandırıcılığına gölge düşürmüştür. Biz çalışmamızda antik yazarların metinlerini kıyaslayarak Ninus’un hayatındaki önemli gelişmeleri açıklamaya çalışacağız.
Ctesias, Ninus, Diodorus Siculus, Ninova, Semiramis
 • a. Antik Kaynaklar
 • Diod. Diodorus Sicilius, Bibliotheke, (Çev: C. H. Oldfather), London, 1933-1967. (Loeb).
 • Eratosth. Eratosthenes, Catasterismi, (Çev: J. K. Schaubach), Charleston 2011 (Nabu).
 • Herod. Herodotus, Historiae, (Çev: A. D. Godley), London, 1986. (Loeb).
 • Ioann. Ioannis Tzetzae, Allegoriae Iliadis, (Çev: Michael Psellus), Charleston 2013 (Nabu).
 • Strab. Strabon, Geographika, (Çev: H. L. Jones), London, 1957. (Loeb).
 • b. Modern Kaynaklar
 • Ackerknecht 1982 E. H. Ackerknecht, A Short History of Medicine. Johns Hopkins University Press.
 • Almagor 2012 Eran Almagor, "Ctesias and the Importance of His Writings Revisited". Electrum, 19, s.9 - 40.
 • Bigwood 1978 J. M. Bigwood, "Ctesias as Historian of the Persian Wars". Phoenix, 32, s.19 - 41.
 • Boiy 2004 T. Boiy, Late Achaemenid and Hellenistic Babylon. Peeters Publishers
 • Bonom 2001 Joseph Bonom, Nineveh and Its Palaces. Adamant Media Corporation.
 • Briant 2002 Pierre Briant, From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Eisenbrauns.
 • Brown 1973 T. S. Brown, The Greek Historians. D. C. Heath.
 • Brown 1978 T. S. Brown, "Suggestions for a Vita of Ctesias of Cnidus", Historia 27, s.1 – 19.
 • Cawkwell 1997 G. L. Cawkwell, “The Peace Between Athens and Persia,” Phoenix 51, s.115–130.
 • Dandamaev ve Lukonin 2004
 • M. A. Dandamaev - V. G. Lukonin, The Culture and Social Institutions of Ancient Iran. Cambridge University Press.
 • DeVries 2006 L. F. DeVries, Cities of the Biblical World. Wipf & Stock.
 • Doğan 2008 Ö. S. Doğan, “Datça Yarımadasında Yerleşmenin Tarihsel Süreci”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, s.45 – 58.
 • Drake ve Rapp 2014 H. A. Drake, Claudia Rapp, The City in the Classical and Post-Classical World: Changing Contexts of Power and Identity. Cambridge University Press.
 • Eck 1990 Bernard Eck, "Sur la Vie de Ctesias,", Revue des Etudes Grecques 103, s.409 – 434.
 • Havelock 2008 C.M. Havelock, The Aphrodite of Knidos and Her Successors: A Historical Review of the Female Nude in Greek Art. University of Michigan Press.
 • Herodot 1991 Herodot, Herodot Tarihi. Çeviren: Müntekim Ökmen. Remzi Kitabevi.
 • Hilprecht 2010 H. V. Hilprecht, The Excavations in Assyria and Babylonia. Nabu Press.
 • Hornblower ve Spawforth 2012
 • Simon Hornblower - Antony Spawforth, The Oxford Classical Dictionary. Oxford University Press.
 • Kramer 1998 S. N. Kramer, Sumerian Mythology, University of Pennsylvania Press.
 • Layard 2012 A. H. Layard, Discoveries Among the Ruins of Nineveh and Babylon: With Travels in Armenia. Forgotten Books.
 • Llewellyn-Jones ve Robson 2010
 • Lloyd Llewellyn-Jones - James Robson, Ctesias' 'History of Persia': Tales of the Orient. Routledge.
 • Marincola 2012 John Marincola, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians. Edinburgh University Press
 • Miller ve Vandome 2010
 • F. P. Miller - A. F. Vandome, Moses of Chorene. Alphascript Publishing.
 • Mousavi 2012 Ali Mousavi, Persepolis: Discovery and Afterlife of a World Wonder. Walter de Gruyter.
 • Murphy 1989 Edwin Murphy, The Antiquities of Asia: A Translation with Notes of Book II of The Library of History of Diodorus Siculus. Transaction Publishers.
 • Nichols 2008 Andrew Nichols, The Complete Fragments of Ctesias of Cnidus: Translation and Commentary with an Introduction. University of Florida.
 • Nichols 2011 Andrew Nichols, Ctesias: On India. Bristol Classical Press.
 • Niskanen 2004 Paul Niskanen, The Human and the Divine in History: Herodotus and the Book of Daniel. Bloomsbury.
 • Parker 2008 Grant Parker, The Making of Roman India. Cambridge University Press.
 • Rapson 2011 E. J. Rapson, Ancient India: From the Earliest Times to the First Century A.D. Cambridge University Press.
 • Schmeling 2003 G. L. Schmeling, The Novel in the Ancient World. Brill Academic
 • Smith 2013 G. V. Smith, The Prophecies Relating to Nineveh and the Assyrians. Nabu Press.
 • Stronk 2010 J. P. Stronk, Ctesias' Persian History: Introduction, Text, and Translation. Wellem Verlag.
 • Ussher 2003 James Ussher, The Annals of the World. Master Books.
 • Velikovsky 1997 Immanuel Velikovsky, Peoples of the Sea. Doubleday & Company, Inc.
 • Vlassopoulos 2013 Kostas Vlassopoulos, Greeks and Barbarians. Cambridge University Press
 • Waters 2014 Matt Waters, Ancient Persia: A Concise History of the Achaemenid Empire, 550–330 BCE. Cambridge University Press.
 • Whitmarsh ve Thomson 2003
 • Tim Whitmarsh ve Stuart Thomson, The Romance between Greece and the East. Cambridge University Press.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Ercüment Yıldırım
E-posta: ercumentyildirim@ksu.edu.tr

Bibtex @ { egetid185968, journal = {Tarih İncelemeleri Dergisi}, issn = {0257-4152}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {30}, pages = {573 - 590}, doi = {10.18513/tid.55690}, title = {CTESIAS'IN ANLATIMLARINDA NİNUS (NEMRUT)}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Ercüment} }
APA Yıldırım, E . (2016). CTESIAS'IN ANLATIMLARINDA NİNUS (NEMRUT). Tarih İncelemeleri Dergisi, 30 (2), 573-590. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/17759/185968
MLA Yıldırım, E . "CTESIAS'IN ANLATIMLARINDA NİNUS (NEMRUT)". Tarih İncelemeleri Dergisi 30 (2016): 573-590 <http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/17759/185968>
Chicago Yıldırım, E . "CTESIAS'IN ANLATIMLARINDA NİNUS (NEMRUT)". Tarih İncelemeleri Dergisi 30 (2016): 573-590
RIS TY - JOUR T1 - CTESIAS'IN ANLATIMLARINDA NİNUS (NEMRUT) AU - Ercüment Yıldırım Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarih İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 573 EP - 590 VL - 30 IS - 2 SN - 0257-4152- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarih İncelemeleri Dergisi CTESIAS'IN ANLATIMLARINDA NİNUS (NEMRUT) %A Ercüment Yıldırım %T CTESIAS'IN ANLATIMLARINDA NİNUS (NEMRUT) %D 2016 %J Tarih İncelemeleri Dergisi %P 0257-4152- %V 30 %N 2 %R %U