Yıl 2016, Cilt 31, Sayı 1, Sayfalar 99 - 114 2016-07-15

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Kıbrıs’ta Eğitim Teşkilatı: Kıbrıs Şehbenderi Asaf Bey’in Raporu
The Organization of Education in Cyprus in years of Foundation of Turkish Republic: Report of Mr. Asaf, Cyprus Consul

Mesut ÇAPA [1]

235 315

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 10 Temmuz 1925 tarihinde Larnaka’da bir konsolosluk açıldı. Denizcilikten emekli Asaf Bey buraya Konsolos (şehbender) olarak atandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ideallerine bağlı olan Asaf Bey, Kıbrıs’ın genel durumu ve Kıbrıs Türkleriyle ilgili raporlar hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği 24 Nisan 1927 tarihli raporda, Kıbrıs’ta Türk ve Rum toplumlarının eğitim hayatından bahsedilmektedir. Raporda ayrıca, Türkiye’den gelen Türk Lisesi Müdürü Kâzım Nami (Duru) Bey ile Kız Lisesi Müdiresi Suad Said Hanım hakkındaki intibalarına da yer verilmiştir. Makalede, günümüz yazısına çevirdiğimiz bu rapor çerçevesinde, Kıbrıs’ta eğitim hayatı ve teşkilatından bahsedilecektir

A consulate was opened in Larnaca by the Republic of Turkey on July 10, 1925. Mr. Asaf, retired from Marine Consul was appointed here as a consul. Mr. Asaf connected to the ideals of the Republic of Turkey, has prepared reports on the overall situation of Cyprus and Turkish Cypriots. The report sent to the Ministry of Education dated April 24, 1927 included educational life of the Greek and Turkish communities in Cyprus. The report also includes impressions about the Mr. Kazim Nami, Turkish High School Director, and Mrs. Suad Said, Girls High School Headmistress. In this article, it will be mentioned the life and organization of education in Cyprus in the framework of this report which is translated into today's text.

Asaf Bey, Kıbrıs Şehbenderliği, Türk maarifi, Rum maarifi, Kazım Nami
  • a. Arşiv Kaynakları Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA). 180.09-6.31: 490. 1.570.2269.1. b. Kitap ve Makaleler Behçet 1969
  • Hasan Behçet, Kıbrıs Türk Maarif Tarihi (1571-1968), Lefkoşa.
  • Zafer Çakmak, Kıbrıs’ta İsyan, İstanbul. Kâzım Nami Duru, Cumhuriyet Devri Hatıralarım, İstanbul. M. Akif Erdoğru, “Kıbrıs Türkleriyle İlgili Türkçe Bir Rapor”, Motif Akademi, Halkbilimi Dergisi, 2013-1, Kıbrıs Özel Sayısı, İstanbul, 2013. s.5-13.
  • M. Akif Erdoğru, “Lozan Anlaşması Kıbrıs Türklerini Eğitim Alanında Nasıl Etkiledi ? ”, 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslar arası Sempozyumu, 13-15 Kasım 2013,
  • Ankara. (Yayınlanmamış bildiri). Beria Remzi Özoran, “Kıbrıs’ta Cumhuriyet Bayramları”, Türk Kültürü, Sayı:120, s.1-6 (1225-1230)
  • Ali Süha, “Kıbrıs’ta Türk Maarifi”, Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk Heyeti Tebliğleri, Ankara, s.221-233
  • Türkiye Cumhuriyeti Yıllığı, Matbuat Umum Müdürlüğü 1928-1929, İstanbul- Devlet Matbaası, 1929.
  • Hasan-Âli Yücel, Kıbrıs Mektupları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Mesut ÇAPA
E-posta: mesutcapa@yahoo.com

Bibtex @ { egetid253935, journal = {Tarih İncelemeleri Dergisi}, issn = {0257-4152}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {31}, pages = {99 - 114}, doi = {10.18513/tid.57426}, title = {Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Kıbrıs’ta Eğitim Teşkilatı: Kıbrıs Şehbenderi Asaf Bey’in Raporu}, key = {cite}, author = {ÇAPA, Mesut} }
APA ÇAPA, M . (2016). Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Kıbrıs’ta Eğitim Teşkilatı: Kıbrıs Şehbenderi Asaf Bey’in Raporu. Tarih İncelemeleri Dergisi, 31 (1), 99-114. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/23836/253935
MLA ÇAPA, M . "Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Kıbrıs’ta Eğitim Teşkilatı: Kıbrıs Şehbenderi Asaf Bey’in Raporu". Tarih İncelemeleri Dergisi 31 (2016): 99-114 <http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/23836/253935>
Chicago ÇAPA, M . "Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Kıbrıs’ta Eğitim Teşkilatı: Kıbrıs Şehbenderi Asaf Bey’in Raporu". Tarih İncelemeleri Dergisi 31 (2016): 99-114
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Kıbrıs’ta Eğitim Teşkilatı: Kıbrıs Şehbenderi Asaf Bey’in Raporu AU - Mesut ÇAPA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarih İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 114 VL - 31 IS - 1 SN - 0257-4152- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarih İncelemeleri Dergisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Kıbrıs’ta Eğitim Teşkilatı: Kıbrıs Şehbenderi Asaf Bey’in Raporu %A Mesut ÇAPA %T Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Kıbrıs’ta Eğitim Teşkilatı: Kıbrıs Şehbenderi Asaf Bey’in Raporu %D 2016 %J Tarih İncelemeleri Dergisi %P 0257-4152- %V 31 %N 1 %R %U