Year 2016, Volume 31, Issue 1, Pages 115 - 128 2016-07-15

According to the Italian Documents Greek Occupation in Saruhan Sanjak
İtalyan Belgelerine Göre Saruhan Sancağı’nda Yunan İşgali

Mevlüt ÇELEBİ [1]

289 609

Also Izmir included in the discussion on the future of Western Anatolia, began while continuing World War I. Italy and Greece wanted to dominate the region.  After the war, the competition between the two countries continued in the Paris Peace Conference. In the Paris Peace Conference, Britain, the United States and France have supported Greece and they let Greek troop’s invasion of Izmir. In Anatolia, starting with the Greek occupation of Izmir on 15 May 1919 expands in a short time. Manisa was occupied by Greek troops. Greeks followed hard and brutal occupation policy in Manisa. They persecution ring invaders, killed, plundered and they exiled. Italians, Greeks "competitors" have closely followed the occupation of Anatolia to perceive as. Military and civilians authorities in Izmir sent to Rome many reports on Greek occupation in the region. Feature of this report is to personally observations of the Italian authorities or rely on their own resources. Reports sent by the Italian authorities, many incidents in Turkish sources have confirmed. These reports are kept at the Italian Foreign Ministry Diplomatic History Archives and the Military Archive. In this article, we will examine the Greek occupation in Manisa and around according to the Italian documents.

İzmir’in de içerisinde yer aldığı Batı Anadolu bölgesinin geleceğine dair tartışmalar, daha I. Dünya Savaşı devam ederken başladı. Bölgeye hakim olmak isteyen iki ülke İtalya ve Yunanistan arasındaki rekabet, savaştan sonra toplanan Paris Barış Konferansı’nda da devam etti. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’nın desteğini elde eden Yunanistan, avantajlı konuma geçti. Anadolu topraklarında, 15 Mayıs 1919’da İzmir ile başlayan Yunan işgali kısa bir sürede genişledi. Merkezi Manisa olan Saruhan sancağı da Yunan birlikleri tarafından işgal edildi. Batı Anadolu’nun diğer yerlerinde olduğu gibi burada da Yunanlılar sert ve acımasız bir işgal siyaseti izlediler. Halka zulmettiler, öldürdüler, yağmaladılar ve sürgün ettiler. İtalyanlar, “rakip” olarak gördükleri Yunanlıların Anadolu’daki işgallerini yakından takip ettiler. İzmir’deki asker ve sivil İtalyan makamları Roma’ya gönderdikleri yazılarla Yunan işgali hakkında önemli bilgiler verdiler. Bu raporların özelliği, İtalyan yetkililerin bizzat gözlemlerine veya kendi kaynaklarına dayanmasıdır. Türk kaynaklarındaki pek çok olay, İtalyan yetkililerin raporlarıyla desteklenmektedir. Bu raporlar,  İtalya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Tarihi Arşivi’nde ve Ordu Arşivi’nde bulunmaktadır. Bu yazıda, Manisa ve çevresindeki Yunan işgalini İtalyan belgelerinden faydalanarak inceleyeceğiz.

Milli Mücadele, Manisa, Saruhan Sancağı, Yunan İşgali, Yunan Mezalimi
  • a. Arşivler ASDMAE-AP: Archivio Storico Diplomatico Ministero degli Affari Esteri, Affari Politici, ASDMAE-AIT: Archivio Storico Diplomatico Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata d’Italia in Turchia ASDMAE-CP: Archivio Storico Diplomatico Ministero degli Affari Esteri Conferenza della Pace, USSME: Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. b. Kitap ve Makaleler Bilgi 2008
  • Nejdet Bilgi, İstiklâl Yolunda Bestekâr Bir Müftü Ahmet Âlim Efendi, Manisa Belediyesi Kültür Yayınları. Mevlüt Çelebi, “İşgal Döneminde Manisa ve Turgutlu’dan İzmir İtalyan Temsilciliğine Gönderilen İki Mektup”, Manisa, Sayı:16, s.10-20. Mevlüt Çelebi, Millî Mücadele Döneminde Türk-İtalyan İlişkileri, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını. Mevlüt Çelebi, İtalyan Arşiv Belgelerinde Anadolu’da Yunan Mezalimi (1919-1922) Greek Massacre in Anatolia on Italian
  • Archives Documents (1919-1922), Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.
  • Teoman Ergül, Kurtuluş Savaşı’nda Manisa, İzmir. H. Nusret Köklü, Manisa, İşgalden Kurtuluşa, İzmir Akademi Kitabevi.
Primary Language en
Subjects
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Mevlüt ÇELEBİ

Bibtex @ { egetid253936, journal = {Tarih İncelemeleri Dergisi}, issn = {0257-4152}, address = {Ege University}, year = {2016}, volume = {31}, pages = {115 - 128}, doi = {10.18513/tid.76423}, title = {According to the Italian Documents Greek Occupation in Saruhan Sanjak}, key = {cite}, author = {ÇELEBİ, Mevlüt} }
APA ÇELEBİ, M . (2016). According to the Italian Documents Greek Occupation in Saruhan Sanjak. Tarih İncelemeleri Dergisi, 31 (1), 115-128. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/23836/253936
MLA ÇELEBİ, M . "According to the Italian Documents Greek Occupation in Saruhan Sanjak". Tarih İncelemeleri Dergisi 31 (2016): 115-128 <http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/23836/253936>
Chicago ÇELEBİ, M . "According to the Italian Documents Greek Occupation in Saruhan Sanjak". Tarih İncelemeleri Dergisi 31 (2016): 115-128
RIS TY - JOUR T1 - According to the Italian Documents Greek Occupation in Saruhan Sanjak AU - Mevlüt ÇELEBİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarih İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 128 VL - 31 IS - 1 SN - 0257-4152- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarih İncelemeleri Dergisi According to the Italian Documents Greek Occupation in Saruhan Sanjak %A Mevlüt ÇELEBİ %T According to the Italian Documents Greek Occupation in Saruhan Sanjak %D 2016 %J Tarih İncelemeleri Dergisi %P 0257-4152- %V 31 %N 1 %R %U