Cilt 32, Sayı 1, Sayfalar 93 - 107

Osmanlı Döneminde Ege Adalarındaki Vigla Teşkilatı
The Institution of “Vigla” in the Aegean Islands During the Ottoman Period

Ayşe Kayapınar [1] , M. Halef Cevrioğlu [2]

99 65

Ege Adalarına dair Osmanlı Arşiv belgelerinde “vigla” terimine rastlamaktayız. Bazı Bulgar tarihçiler bu terimin Osmanlı öncesi döneminde ait Balkanlarda görülen bir teşkilat olduğunu söylemektedir. “Vigla”nın nereden geldiği ve ne tür işlevi olduğu konusu çok incelenmemiştir. Ege Adalarında “vigla/vigli” kelimesine rastlanmaktadır. “Vigla/vigli” teşkilatı, Osmanlı derbend teşkilatının öncüsü olarak düşünülmektedir. Anadolu ve Balkanlarda dağlık ve sarp bölgelerde, nehir ve deniz kenarlarında gözetleme, denetleme ve muhafaza görevi üstlenen Osmanlı derbentçileri yarı reaya yarı askeri konumundaydı. Osmanlı kanunnameleri ve tahrir defterlerine göre Ege Adalarında derbend teşkilatı değil, “vigla/vigli” teşkilatının sürdürüldüğü tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada Ege Adalarında “vigla/vigli” teşkilatında yer alan yerleşim birimleri tespit edilmeye çalışılacaktır. “Vigla/vigli” fonksiyonu Osmanlı Arşiv belgelerine göre sorgulanacak ve örneklendirilecektir. Ayrıca “vigla/vigli” teşkilatı Osmanlı derbend teşkilatı ile benzerlikleri örneklendirilip kıyaslanmaya çalışılacaktır. 

The term “vigla”, which appears in the Ottoman archival documents, is argued to be an institution existing in the Balkans before the Ottoman period. One must consider “vigla/vigli” as a pioneer of the derbendci institution which was a partly peasant and partly military institution and oversaw the functions of observation, control and defence in Anatolia and the Balkans, serving in the mountainous and cliffy regions, streams and shores. Ottoman kanunnames (law codes) and tahrir registers (land surveys) reveal that in the Aegean Islands, the “vigla/vigli” organization prevailed as opposed to the derbend institution. In the present study, the aim is to detect the settlements on the Aegean within the context of the “vigla/vigil” organization. The organization will be evaluated and exemplified in accordance with the Ottoman archival material. Furthermore, the similarities of the organization with the derbend institution will be stated and compared.

  • Akgündüz 1992 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, c. 5, İstanbul.
  • Alexander 1985 John Christos Alexander, Toward a History of Post- Byzantine Greece: The Ottoman Kanunnames for the Greek Lands, circa 1500- circa 1600, Athens.
  • Barkan 1943 Ömer Lütfi Barkan, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğuda Zirai Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları, c. I (Kanunlar), İstanbul.
  • Bury 1911 J. B. Bury, The Imperial Administrative System of the Ninth Century - With a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos, London.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Ayşe Kayapınar
E-posta: ayse.kayapinar@ikc.edu.tr
Ülke: Turkey


Yazar: M. Halef Cevrioğlu
E-posta: mahmuthalef.cevrioglu@ikc.edu.tr
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { egetid327735, journal = {Tarih İncelemeleri Dergisi}, issn = {0257-4152}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {}, volume = {32}, pages = {93 - 107}, doi = {}, title = {Osmanlı Döneminde Ege Adalarındaki Vigla Teşkilatı}, language = {en}, key = {cite}, author = {Cevrioğlu, M. Halef and Kayapınar, Ayşe} } @araştırma makalesi { egetid327735, journal = {Tarih İncelemeleri Dergisi}, issn = {0257-4152}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {}, volume = {32}, pages = {93 - 107}, doi = {}, title = {The Institution of “Vigla” in the Aegean Islands During the Ottoman Period}, language = {tr}, key = {cite}, author = {Cevrioğlu, M. Halef and Kayapınar, Ayşe} }
APA Kayapınar, A , Cevrioğlu, M . (). Osmanlı Döneminde Ege Adalarındaki Vigla Teşkilatı. Tarih İncelemeleri Dergisi, 32 (1), 93-107. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327735
MLA Kayapınar, A , Cevrioğlu, M . "Osmanlı Döneminde Ege Adalarındaki Vigla Teşkilatı". Tarih İncelemeleri Dergisi 32 (): 93-107 <http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327735>
Chicago Kayapınar, A , Cevrioğlu, M . "Osmanlı Döneminde Ege Adalarındaki Vigla Teşkilatı". Tarih İncelemeleri Dergisi 32 (): 93-107
RIS TY - JOUR T1 - The Institution of “Vigla” in the Aegean Islands During the Ottoman Period AU - Ayşe Kayapınar , M. Halef Cevrioğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Tarih İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 107 VL - 32 IS - 1 SN - 0257-4152- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tarih İncelemeleri Dergisi The Institution of “Vigla” in the Aegean Islands During the Ottoman Period %A Ayşe Kayapınar , M. Halef Cevrioğlu %T The Institution of “Vigla” in the Aegean Islands During the Ottoman Period %D 2017 %J Tarih İncelemeleri Dergisi %P 0257-4152- %V 32 %N 1 %R %U