Year 2017, Volume 32, Issue 1, Pages 155 - 190 2017-07-19

Hüsameddin Lâçîn ve Saltanat Dönemi (696-698/1296-1299): Memlûkler’de Meşrutî Bir Sultan Teşebbüsü Ve Akâmeti
Hüsameddin Lâçin and His Sultanate (696-698/1296-1299)

Ahmet Sağlam [1]

226 334

Memlûk Türk Devleti’nde Memlûk nizâmından yetişmiş her emîr’e saltanat yolu açık olmuştur. Askeri, siyasi güç ve nüfuz sahibi her emîr şartlar oluştuğunda politik maharetini kullanarak saltanat makamına oturmuştur. Memlûk nizamından yetişen Hüsameddin Lâçîn sırayla emîrlik, eyalet nâibliği, saltanat nâibliği yapmış sonunda da Sultan olmuştur. O, Sultan Eşref Halil (689-693/1290-1293) suikastı sonrası başlayan fetret dönemi Sultanlarındandır. Ancak Lâçîn seleflerinden farklı olarak kendisine biat eden üst düzey emîrlere danışmadan karar almayacağına dair söz vererek tahta oturmuştur. Ne var ki O, sözünde durmayarak kendi otoritesinin tesis etme yönündeki hamleleri sarayda üst düzey emîrlerin tertip ettiği bir suikast ile karşılık bularak öldürülmüştür.      

The way to Sultanate is open to each amir that was educated from Mameluke system in Mamluk Turkish State. This is the characteristic of Mameluke Sultanate structure. When the conditions are ready, each amir that has power and prestige can be a Sultan by using his political skills. Hüsameddin Lâçîn, who he was educated in Mamluk system, he became an amir and when the conditions were available he became sultan. He, once reached up to the position of provincial regency from amirate, then to Sultanate regency and finally to Sultanate. He is a Sultan of the fetret period which started after the assassination of Sultan Eşref Halil (689-693 / 1290-1293) in the reign of Mamluk. However, unlike his successors, Lachin has promised that he will not make decisions without consulting the superiors of the allegiance to him. So what, Hence the hasty attitude of Laçin towards establishing his own Sultanate, caused him to be the victim of a political murder in his own position in the palace. In the article while we are examining Sultan Lachin we are going to discuss an important issue which brought victory to Mamluks against the Mongols and Crusaders. Namely, how different races were brought together, educated, served for same ideal; how they reached up to position of sultanate by their sagacity, courage and talents and their loyal services.


  • Abû’l-Farac 1999 Gregory Abû’l-Farac (Bar Hebraeus), Abû’l-Farac Tarihi, I-II, (Çev. Ömer Rıza Doğrul), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara.
  • Ağır 2008a A. Mesut Ağır, “Sultan Kalavun Devri Memlûk-İlhanlı Münasebetleri II. Humus Savaşı H. 679/M. 1281”, Akademik Bakış, S. 15, Ekim 2008, s. 1-10.
  • Ağır 2008b A. Mesut Ağır, “Memlûklarda Asabiyye”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.21 (2009), s. 1-15.
  • Akkuş 2011 Fatma Akkuş, “Memlûkler Döneminde Çukurova”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara.
  • Ayalon 1951 David Ayalon, “The Wafidiya in the Mamluk Kingdom”, İslamic Culture, XXV, s.89-104.
  • Ayalon 1989 David Ayalon, “Memlûk Devletinde Kölelik Sistemi”, (Çev. Samira Kortantamer), Tarih İncelemeleri Dergisi, IV, s.211-247.
Subjects Social Sciences and Humanities
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Ahmet Sağlam
Country: Turkey


Bibtex @research article { egetid327743, journal = {Tarih İncelemeleri Dergisi}, issn = {0257-4152}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {32}, pages = {155 - 190}, doi = {10.18513/egetid.327743}, title = {Hüsameddin Lâçîn ve Saltanat Dönemi (696-698/1296-1299): Memlûkler’de Meşrutî Bir Sultan Teşebbüsü Ve Akâmeti}, key = {cite}, author = {Sağlam, Ahmet} }
APA Sağlam, A . (2017). Hüsameddin Lâçîn ve Saltanat Dönemi (696-698/1296-1299): Memlûkler’de Meşrutî Bir Sultan Teşebbüsü Ve Akâmeti. Tarih İncelemeleri Dergisi, 32 (1), 155-190. DOI: 10.18513/egetid.327743
MLA Sağlam, A . "Hüsameddin Lâçîn ve Saltanat Dönemi (696-698/1296-1299): Memlûkler’de Meşrutî Bir Sultan Teşebbüsü Ve Akâmeti". Tarih İncelemeleri Dergisi 32 (2017): 155-190 <http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327743>
Chicago Sağlam, A . "Hüsameddin Lâçîn ve Saltanat Dönemi (696-698/1296-1299): Memlûkler’de Meşrutî Bir Sultan Teşebbüsü Ve Akâmeti". Tarih İncelemeleri Dergisi 32 (2017): 155-190
RIS TY - JOUR T1 - Hüsameddin Lâçîn ve Saltanat Dönemi (696-698/1296-1299): Memlûkler’de Meşrutî Bir Sultan Teşebbüsü Ve Akâmeti AU - Ahmet Sağlam Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18513/egetid.327743 DO - 10.18513/egetid.327743 T2 - Tarih İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 190 VL - 32 IS - 1 SN - 0257-4152- M3 - doi: 10.18513/egetid.327743 UR - http://dx.doi.org/10.18513/egetid.327743 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarih İncelemeleri Dergisi Hüsameddin Lâçîn ve Saltanat Dönemi (696-698/1296-1299): Memlûkler’de Meşrutî Bir Sultan Teşebbüsü Ve Akâmeti %A Ahmet Sağlam %T Hüsameddin Lâçîn ve Saltanat Dönemi (696-698/1296-1299): Memlûkler’de Meşrutî Bir Sultan Teşebbüsü Ve Akâmeti %D 2017 %J Tarih İncelemeleri Dergisi %P 0257-4152- %V 32 %N 1 %R doi: 10.18513/egetid.327743 %U 10.18513/egetid.327743