Yıl 2017, Cilt 32, Sayı 2, Sayfalar 427 - 457 2017-12-27

Perception of Reforms by Mahmoud II by His Subjects
II. Mahmud Devri Reformlarının Tebaa Tarafından Algılanışı

Yunus İnce [1]

337 703

During the reign of Mahmoud II, the word tebaa (subjects) began to be used instead of reaya for those being ruled. In this way, an attempt was made to eliminate the distinction between Muslims and non-Muslims among the subordinates. This change can be taken to mean a declaration that the sultan/state was at an equal distance to all the subordinates but it may also be regarded as an indication that the relationships between the ruler and his subordinates in the Ottoman state began to change. We possess numerous documents/texts belonging to the said period about the social, economic and military situation of the subjects from the standpoint of the state or the sultan and various researchers conducted on the basis of these documents/texts. However, we do not have much information about how the subjects perceived the sultan of the period and the period he lived in. Mahmoud II is regarded by many historians as a reformist, intellectual and centralist sultan. Indeed, the notion that his reforms served as a groundwork for the Republican reforms is common among historians. In this study, the period of Mahmoud II, which is described as stated above by today’s historians, and his reforms will be evaluated through the perspective of his subjects who were affected positively or negatively by these reforms

II. Mahmud devrinde yönetilenler için reaya yerine tebaa kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Böylece yönetilenler arasındaki müslüman-gayrimüslim ayrımını ortadan kaldırmak hedeflenmiştir. Bu değişim padişahın/devletin tüm yönetilenlere eşit mesafede olduğunun ilanı olarak okunabileceği gibi Osmanlı yöneten-yönetilen ilişkisinin modernleşmeyle birlikte değişmeye başladığının da göstergesi olarak da kabul edilebilir. Söz konusu döneme dair devletin ya da padişahın bakış açısından tebaanın sosyal, iktisadî, askerî konumu hakkında çok miktarda belgeye/metne ve bu belgelerden/metinlerden yola çıkılarak hazırlanmış pek çok araştırmaya sahibiz. Ancak tebaanın, devrin padişahını ve yaşadığı devri nasıl algıladığı hakkında fazlaca bilgimiz bulunmamaktadır. II. Mahmud, pek çok tarihçi tarafından reformcu, aydın, merkeziyetçi bir padişah olarak kabul edilmektedir. Hatta onun reformlarının Cumhuriyet reformlarına zemin teşkil ettiği kanısı, tarihçiler arasında yaygındır. Bu çalışmada günümüz tarihçileri tarafından yukarıdaki şekilde tanımlanan II. Mahmud devri ve reformları bu reformlardan olumlu ya da olumsuz etkilenen tebaanın gözünden değerlendirilecektir.

  • 1-Defter Tasnifleri a-Maliyeden Müdevver Defterler (BOA. MAD.) 2-Belge Tasnifleri a-Muallim Cevdet Tasnifi Askeriye Kısmı Belgeleri (BOA. C.AS.) b- Muallim Cevdet Tasnifi Saray Maslahatı Kısmı Belgeleri (BOA. C.AS.) c-Muallim Cevdet Tasnifi Sıhhiye Kısmı Belgeleri (BOA. C.SH.) d-Hattı Hümayun Tasnifi Belgeleri (BOA. HAT)
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Yunus İnce
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { egetid376802, journal = {Tarih İncelemeleri Dergisi}, issn = {0257-4152}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {32}, pages = {427 - 457}, doi = {10.18513/egetid.376802}, title = {II. Mahmud Devri Reformlarının Tebaa Tarafından Algılanışı}, key = {cite}, author = {İnce, Yunus} }
APA İnce, Y . (2017). II. Mahmud Devri Reformlarının Tebaa Tarafından Algılanışı. Tarih İncelemeleri Dergisi, 32 (2), 427-457. DOI: 10.18513/egetid.376802
MLA İnce, Y . "II. Mahmud Devri Reformlarının Tebaa Tarafından Algılanışı". Tarih İncelemeleri Dergisi 32 (2017): 427-457 <http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/34044/376802>
Chicago İnce, Y . "II. Mahmud Devri Reformlarının Tebaa Tarafından Algılanışı". Tarih İncelemeleri Dergisi 32 (2017): 427-457
RIS TY - JOUR T1 - II. Mahmud Devri Reformlarının Tebaa Tarafından Algılanışı AU - Yunus İnce Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18513/egetid.376802 DO - 10.18513/egetid.376802 T2 - Tarih İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 427 EP - 457 VL - 32 IS - 2 SN - 0257-4152- M3 - doi: 10.18513/egetid.376802 UR - http://dx.doi.org/10.18513/egetid.376802 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tarih İncelemeleri Dergisi II. Mahmud Devri Reformlarının Tebaa Tarafından Algılanışı %A Yunus İnce %T II. Mahmud Devri Reformlarının Tebaa Tarafından Algılanışı %D 2017 %J Tarih İncelemeleri Dergisi %P 0257-4152- %V 32 %N 2 %R doi: 10.18513/egetid.376802 %U 10.18513/egetid.376802
ISNAD İnce, Yunus . "II. Mahmud Devri Reformlarının Tebaa Tarafından Algılanışı". Tarih İncelemeleri Dergisi 32 / 2 (Aralık 2017): 427-457. http://dx.doi.org/10.18513/egetid.376802