Yıl 2013, Cilt 28, Sayı 1, Sayfalar 105 - 131 2015-08-08

Manisa Bağcılar Bankası: Kuruluşu ve Örgütlenme Süreci (1917-1927)

Nejdet Bilgi [1]

254 672

Manisa Bagcilar Bank: Foundation and Organization Process Areas of economic activity in the last period of the Ottoman Empire were mostly in the hands of foreigners or non-Muslims. The National Economic Policy of Union and Progress Party, was use the Turks and Muslims more efficient in economic life. In accordance with this policy, along with the Local Banks many companies and cooperatives have also been established. Especially Western Anatolia is an important region where agricultural products were exported. Therefore some financial institutions such as Manisa Bagcilar Bank were formed by the initiative of the Unionists. Bank, founded in 1917 with the capital of 150.000 liras by 60 people, mostly focused on vinegrowers. However, the completion of organization process has been completed in 1927
Osmanlı’nın son dönemlerinde ekonomik faaliyet alanları büyük ölçüde yabancı veya gayrimüslimlerin elindeydi. İttihat ve Terakki Millî İktisat Politikası ile, Türk ve Müslümanları iktisadi hayatta daha etkili kılmaya çalışmıştı. Bu politika doğrultusunda birçok şirket ve kooperatif yanında yerel bankalar da kurulmuştu. Özellikle Batı Anadolu, önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiği ve ihracata konu edildiği bölgeydi. Bölgede İttihatçıların girişimiyle bazı finans kurumları oluşturulmuştu. Manisa Bağcılar Bankası da bunlardan biriydi. 1917 yılında kurulan banka, daha çok bağcılara yönelik faaliyet göstermişti. Banka 60 şahıs tarafından 150.000 lira sermaye ile kurulmuştu. Örgütlenme sürecinin tamamlanması ise 1927 yılını bulmuştu
 • BOA, DUİT Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dosya Usulü İradeler Tasnifi, 121/14, Lef 3. BOA, MV Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Meclis-i Vükela Mazbataları, 248/ Ahenk, 18 Ağustos 1335. Anadolu, 30 Temmuz 1340. Anadolu, 5 Haziran 1918. Anadolu, 19, 25 Haziran 1918. Anadolu, 29 Temmuz 1918.
 • Anadolu, 23 Teşrin-i sâni1927.
 • “Anket Açdık Muhterem Karilerimizden Soruyoruz: Şehirlerimizde İhtikâr Var mı, Yok mu? Sizin Fikrinizce Men’i Çareleri Nelerdir?”, Anadolu, 17 Teşrin-i sâni 1927.
 • Yusuf Saim Atasagun, Türkiyede Zirai Kredi: Cild III, Türkiyede Zirai Borçlanma ve Zirai Kredi Politikası, İstanbul 19 “Bağcılar Bankası”, İktisadiyat Mecmuası, Yıl 1, Sayı 40 (19 Kânun-ı sâni1332 [1 Şubat 1917]).
 • “Bağcılar Bankası Hakkında”, Türk Sesi, 27 Şubat 1924.
 • Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyette 10 Yıllık Yürüyüş - 29 Birinci Teşrin 933, İzmir (ty). Çiftçi Necati, “Bağcılar Bankası”, Türk Sesi, 24 Şubat 1924. Çiftçi Necati 1924
 • Hizmet 1927a Hizmet, 10 Mart 1927. Hizmet 1927b Hizmet 1927c Hizmet 1931 Hizmet 1932 “İktisadi” 1340 Hizmet, 18 Mart 1927. Hizmet, 23 Mart 1927.
 • Hizmet, 23 Nisan, 7 Haziran, 1931. Hizmet, 3 Mart 1932.
 • “İktisadi Meselelerimizden Manisa Bağcılar Bankası”, Anadolu, 30 Temmuz 1340.
 • “İncir ve Üzümlerimizi Ancak Banka Kurtarabilir” Hizmet, 13 Mayıs 1926.
 • Türkiye Cumhuriyeti Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü, İstatistik Yıllığı Üçüncü Cilt - 1930, Ankara 1930.
 • M. Ziya Lütfi, Sene 929 İzmir Mıntıkası Ticaret ve İktisadiyatı, İzmir (ty). “Manisa” 1333
 • “Manisa Bağcılar Bankası Heyet-i İdaresi’nden”, İktisadiyat Mecmuası, Yıl 2, Sayı 49 (15 Mart 1333 [15 Mart 1917]).
 • “Manisa Bağcılar Bankası”, Sada-yı Hak, 13, 28 Mayıs 1337.
 • “Manisa Bağcılar Bankası’ndan”, Müsavat, 8, 18 Nisan 1919.
 • “Manisa ve Akhisar’da -2-”, Türk Sesi, 19 Temmuz 1923.
 • “Manisa Bağcılar Bankası Ne Halde ?” Hizmet, 23 Mayıs 19 Manisa Vilayeti 1928 Manisa Vilayeti Umumi Meclisinin 1927 Senesindeki
 • Toplanmasına Ait Zabıtnâmesi ve 1928 Senesi Adi ve Fevkal'ade Bütçeleri, Manisa, (ty). Müsavat, 8, 18 Nisan 1919.
 • A.Gündüz Ökçün, "1909-1930 Yılları Arasında Anonim Şirket
 • Olarak Kurulan Bankalar", Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Ed. Osman Okyar, Ankara 1975.
 • Sada-yı Hak, 12 Kânun-ı evvel 1338. Sada-yı Hak, 4 Mayıs 1338.
 • Said Âli (Manisa), “Manisa Bağcılar Bankası”, Hukuk-ı Beşer, 3 Mayıs [1]335. T.C. Manisa Vilayeti Hakkında Tabii Coğrafi, Tarihi, İdari, İktisadi, İctimai Malumatı Cami Mecmuadır, İzmir 1932.
 • Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923- 1950), Ankara 1986.
 • Zafer Toprak, Türkiye’de “Millî İktisat” (1908-1918), Ankara 19
 • “Türklük Şuunu: Şirketler”, Türk Yurdu, yıl 6, cilt 12, sayı 2 (15 Mart 1333 [15 Mart 1917]).
 • Türk Yurdu, yıl 5, cilt 11, sayı 12 (2 Şubat 1332 [15 Şubat 1917]).
 • Yanık Yurd, 23 Ağustos 1341.
 • Yanık Yurd, 19 Kânun-ı sâni1926. Yanık Yurd 1926
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Nejdet Bilgi
E-posta:

Bibtex @ { egetid69127, journal = {Tarih İncelemeleri Dergisi}, issn = {0257-4152}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {28}, pages = {105 - 131}, doi = {}, title = {Manisa Bağcılar Bankası: Kuruluşu ve Örgütlenme Süreci (1917-1927)}, key = {cite}, author = {Bilgi, Nejdet} }
APA Bilgi, N . (2015). Manisa Bağcılar Bankası: Kuruluşu ve Örgütlenme Süreci (1917-1927). Tarih İncelemeleri Dergisi, 28 (1), 105-131. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5066/69127
MLA Bilgi, N . "Manisa Bağcılar Bankası: Kuruluşu ve Örgütlenme Süreci (1917-1927)". Tarih İncelemeleri Dergisi 28 (2015): 105-131 <http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5066/69127>
Chicago Bilgi, N . "Manisa Bağcılar Bankası: Kuruluşu ve Örgütlenme Süreci (1917-1927)". Tarih İncelemeleri Dergisi 28 (2015): 105-131
RIS TY - JOUR T1 - Manisa Bağcılar Bankası: Kuruluşu ve Örgütlenme Süreci (1917-1927) AU - Nejdet Bilgi Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Tarih İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 131 VL - 28 IS - 1 SN - 0257-4152- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarih İncelemeleri Dergisi Manisa Bağcılar Bankası: Kuruluşu ve Örgütlenme Süreci (1917-1927) %A Nejdet Bilgi %T Manisa Bağcılar Bankası: Kuruluşu ve Örgütlenme Süreci (1917-1927) %D 2015 %J Tarih İncelemeleri Dergisi %P 0257-4152- %V 28 %N 1 %R %U