Yıl 2013, Cilt 28, Sayı 1, Sayfalar 193 - 207 2015-08-08

Selçuklularda Zengin Emîrler

Erdoğan Merçil [1]

188 1144

Wealthy Emirs in Seljuks During the reign of the Seljuks, wealth of some emirs attracted the attention of contemporary historians and this fact was reflected in their orks. This article, in the direction of primary sources of the era, focuses on the identities, deeds and fortunes of wealthy emirs in the service of the Great Seljuk Empire and Anatolian Seljuk Empire
Selçuklular devrinde bazı emîrlerin çok zengin olmaları dönemin tarihçilerinin de dikkatini çekmiş ve bu durumu eserlerinde yansıtmışlardır. Bu makalede, dönemin kaynaklarında verilen bilgiler doğrultusunda Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti hizmetindeki zengin emirlerin kimlikleri, faaliyetleri ve sahip oldukları servet üzerinde durulmaktadır
Selçuklular, Emir, Atabeg, Bey, Servet
 • Bundarî 1889
 • Histoire Des Seldjoucides De l’Irâq par al-Bondârî D’apres Imâd ad-Dîn al- Kâtib al-Isfahânî, Texte Arabe, M. Th. Houtsma, Liede 1889; Türkçe çev., Kıvameddin Burslan, Irak ve Horasan
 • Selçukluları Tarihi, İstanbul 1943.
 • Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1098-1118), C.I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Sadr’uddin İbn Ali Al-Husaini Akhbar’ud-Dawlat’ıs Saljuqıyya, Edit. Muhammad Iqbal, Lahor 1933; Türkçe çev., Necati Lugal,
 • Ahbâr üd-Devlet is-Selçukiyye, Ankara 1943.
 • İbn al-Athır, al-Kâmil Fi’t-Ta’rîkh, Beyrut baskısı, 1979, c. X;
 • Türkçe çev., A. Özaydın, İbn el-Esîr, İslâm Tarihi, El-Kâmil Fi’t- Târîh Tercümesi, İstanbul 1987.
 • El-Bidâye Ve’n-Nihâye, Büyük İslâm Tarihi İbn Kesir, C.XII, Türkçe çev., M. Keskin, İstanbul 2000.
 • İbn-i Bîbî, El-Evâmirü'l-'Alâ'iyye Fi'l-Umûri'l-'Alâiyye, Önsüz ve fihristi hazırlayan Adnan Sadık Erzi, c. I, Tıpkı basım, Ankara 1956; Türkçe çev., Mürsel Öztürk, Ankara 1996.
 • M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Cilt III Alp Arslan ve Zamanı, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Erdoğan Merçil
E-posta:

Bibtex @ { egetid69131, journal = {Tarih İncelemeleri Dergisi}, issn = {0257-4152}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {28}, pages = {193 - 207}, doi = {}, title = {Selçuklularda Zengin Emîrler}, key = {cite}, author = {Merçil, Erdoğan} }
APA Merçil, E . (2015). Selçuklularda Zengin Emîrler. Tarih İncelemeleri Dergisi, 28 (1), 193-207. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5066/69131
MLA Merçil, E . "Selçuklularda Zengin Emîrler". Tarih İncelemeleri Dergisi 28 (2015): 193-207 <http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5066/69131>
Chicago Merçil, E . "Selçuklularda Zengin Emîrler". Tarih İncelemeleri Dergisi 28 (2015): 193-207
RIS TY - JOUR T1 - Selçuklularda Zengin Emîrler AU - Erdoğan Merçil Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Tarih İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 207 VL - 28 IS - 1 SN - 0257-4152- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarih İncelemeleri Dergisi Selçuklularda Zengin Emîrler %A Erdoğan Merçil %T Selçuklularda Zengin Emîrler %D 2015 %J Tarih İncelemeleri Dergisi %P 0257-4152- %V 28 %N 1 %R %U