Yıl 2013, Cilt 28, Sayı 2, Sayfalar 369 - 384 2015-08-08

Claudius Rondeau'nun Yazışmalarında Osmanlı Devleti ve Osmanlı-Rus İlişkileri

Alper Başer [1]

271 705

Ottoman State and Ottoman-Russian Relations in the Correspondence of Claudius Rondeau Claudius Rondeau represented England in Russia between 1728 and 1739. Correspondence of Rondeau with his administers in England during this period contains important information about the internal affairs of the Ottoman State, Ottoman-Persian relations, 1736-1739 Ottoman-Russian War and Ottoman-Russian diplomatic relations. In this study we try to reveal the outlines of Rondeau's correspondence which is quite detailed
Claudius Rondeau İngiltere'yi temsilen 1728-1739 yılları arasında Rusya'da bulunmuştur. Rondeau'nun bu süre zarfında İngiltere'deki üstleri ile olan yazışmaları, Osmanlı Devleti'nin iç işleri, Osmanlı-İran ilişkileri, 1736-1739 Osmanlı-Rus Savaşı ve Osmanlı-Rus diplomatik ilişkileri hakkında kıymetli bilgiler içermektedir. Oldukça ayrıntılı olan Rondeau'nun yazışmaları bu çalışmada ana hatlarıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır
Claudius Rondeau, Osmanlı Devleti, Rusya İmparatorluğu, İngiltere, İran
 • Abdulgaffar-ı Kırımî 1323
 • Abdulgaffar-ı Kırımî, Umdetü't Tevârih, Neşreden: Necip Asım, İstanbul 1323.
 • Erhan Afyoncu, "Mehmed Said Paşa, Yirmisekizçelebizâde", TDVİA, C. 28, s. 524-525. M. Münir Aktepe, Patrona İsyanı (1730), İstanbul
 • Abdurrahman Ateş, Avşarlı Nadir Şah ve Döneminde Osmanlı- İran Mücadeleleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. Micheal Jay Bitter, A British Embassy to St. Petersburg: George, Lord Forbes and the Anglo-Russian Commercial Treatty, 1733-1734, Minnesota Üniversitesi, yayınlanmamış doktora tezi, Minnesota
 • Anthony Glenn Cross, By The Banks of Neva, Chapters From The Lives and Careers of The British in Eighteen Century Russia, Cambridge. G.R. Bosscha Erdbrink, At The Threshold of Felicity: Ottoman- Dutch Relations During The Embassy Of Cornelis Calkoen At The Sublime Porte 1726-1744, Ankara.
 • M. Yaşar Ertaş, "18. Yüzyılda Bir Osmanlı Eşkıyası: Sarıbeyoğlu Mustafa", Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Isparta, s.399-411. Mustafa Güler, "1737 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Özi'nin Elden
 • Çıkması", Tarih İncelemeleri Dergisi XXIII/1, s.137-156. Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi; Başlangıçtan 1917'e Kadar, Ankara.
 • İlker Külbilge, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-İran Siyasi İlişkileri (1703-1747), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
 • Sbornik İmperatorskago Russkago İstoriçeskago Obşestva, Tome 66, Denetleyen: A. A. Plotsova, Saint Petersburg Sbornik İmperatorskago Russkago İstoriçeskago Obşestva, Tome 76, Denetleyen: A. A. Plotsova, Saint Petersburg Sbornik İmperatorskago Russkago İstoriçeskago Obşestva, Tome 80, Denetleyen: A. A. Plotsova, Saint Petersburg Subhî Mehmet Efendi 2007
 • Subhî Mehmet Efendi, Vak‘anüvis Subhî Mehmed Efendi, Subhî Tarihi, Sâmî ve Şâkir Tarihleri ile Birlikte (İnceleme ve Karşılaştırmalı Metin), Haz. Mesut Aydıner, İstanbul. Şem’dânî-zâde 1976
 • Şem’dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi Mür’it Tevârih, Haz. M. Münir Aktepe, İstanbul. A. B. Şirokorad, Rusların Gözünden 240 Yıl Kıran Kırana, Osmanlı-Rus Savaşları, Kırım, Balkanlar, 93 Harbi ve Sarıkamış, Çev. Ahsen Batur, İstanbul. Faik Reşit Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, Ankara. Faik Reşit Unat, 1730 Patrona İhtilali Hakkında Bir Eser Abdi Tarihi, Ankara.
 • İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi IV. Cilt, I. Kısım, Ankara. Necmi Ülker, "Sarıbey Oğlu'nun İzmir'e Yürüyüşü ve Avrupalı Tüccarlar", Tarih İncelemeleri Dergisi IV, s.43-51. A. C. Wood, " The English Embassy at Constantinople", The English Historical Review, Vol. 40, No. 160, s.533-561.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Alper Başer
E-posta:

Bibtex @ { egetid69143, journal = {Tarih İncelemeleri Dergisi}, issn = {0257-4152}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {28}, pages = {369 - 384}, doi = {}, title = {Claudius Rondeau'nun Yazışmalarında Osmanlı Devleti ve Osmanlı-Rus İlişkileri}, key = {cite}, author = {Başer, Alper} }
APA Başer, A . (2015). Claudius Rondeau'nun Yazışmalarında Osmanlı Devleti ve Osmanlı-Rus İlişkileri. Tarih İncelemeleri Dergisi, 28 (2), 369-384. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5067/69143
MLA Başer, A . "Claudius Rondeau'nun Yazışmalarında Osmanlı Devleti ve Osmanlı-Rus İlişkileri". Tarih İncelemeleri Dergisi 28 (2015): 369-384 <http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5067/69143>
Chicago Başer, A . "Claudius Rondeau'nun Yazışmalarında Osmanlı Devleti ve Osmanlı-Rus İlişkileri". Tarih İncelemeleri Dergisi 28 (2015): 369-384
RIS TY - JOUR T1 - Claudius Rondeau'nun Yazışmalarında Osmanlı Devleti ve Osmanlı-Rus İlişkileri AU - Alper Başer Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Tarih İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 369 EP - 384 VL - 28 IS - 2 SN - 0257-4152- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarih İncelemeleri Dergisi Claudius Rondeau'nun Yazışmalarında Osmanlı Devleti ve Osmanlı-Rus İlişkileri %A Alper Başer %T Claudius Rondeau'nun Yazışmalarında Osmanlı Devleti ve Osmanlı-Rus İlişkileri %D 2015 %J Tarih İncelemeleri Dergisi %P 0257-4152- %V 28 %N 2 %R %U