Yıl 2013, Cilt 28, Sayı 2, Sayfalar 471 - 486 2015-08-08

Balkan Savaşları ve Tabiiyet Sorunu

İbrahim Serbestoğlu [1]

169 911

The Balkan Wars and Nationality Problems The Balkan Wars are one of the important headstones of both Turkish and the Balkan History. As a result of these wars; besides loosing some of her lands, Ottoman State also encountered the problem of loosing some of her subjects as they were changing nationality. This case which we call as nationality problems came to order in the treaties which were concluded after the wars. After negotiations, subjects were given an option to choose the State, of which they wanted to have the nationality. Some of them chose to stay under Ottoman nationality and migrated to other places in Ottoman State. And the others left the Ottoman lands and nationality. Our study involves nationality problems which Ottoman State encountered after the Balkan Wars and process of resolving the issue
Balkan Savaşları, Türk ve Balkan Tarihi açısından önemli köşe taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu savaşlarla Osmanlı Devleti, topraklarının bir kısmını kaybetmenin yanında, tebaasının bir kısmının da başka ülke vatandaşlığına geçmesiyle karşı karşıya kalmıştır. Tabiiyet sorunu olarak adlandırdığımız bu durum savaş sonrasında imzalanan antlaşmalarda gündeme gelmiştir. Müzakereler neticesinde halka, istediği devletin tabiiyetinde yaşaması için tercih hakkı verilmiş ve mühlet tanınmıştır. Tercih hakkını kullanan halkın bir kısmı Osmanlı tabiiyetinde kalarak, sair Osmanlı topraklarına göç etmiştir. Bir kısmıysa topraklarıyla birlikte Osmanlı tabiiyetini de terk etmiştir. Çalışmamız Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı Devleti’nin yaşadığı tabiiyet sorunlarını ve çözüm sürecini incelemektedir
Balkan Savaşları, Tabiiyet, Osmanlı Devleti, Muhacir, Göç
  • Nurten Çetin, “1914 Osmanlı- Yunan Nüfus Mübadelesi
  • Girişimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 24, 2010, s.149-172.
  • Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, cilt 1, Osmanlı İmparatorluğu Antlaşmaları, Ankara 1953.
  • Ahmet Halaçoğlu, “Balkan Savaşları (1912-1913)”, Türkler, c. 13, Ed: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Ankara 2002, s. 296-307.
  • Necdet Hayta, Balkan Savaşları'nın Diplomatik Boyutu ve Londra Büyükelçiler Konferansı (17 Aralık 1912- 11 Ağustos 1913), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2008.
  • Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Trabzon 200 Nedim İpek, Selanik’ten Samsun’a Mübadiller, Samsun 2010. İpek 2010 Özgür 2008
  • Gülay Özgür, Balkan Savaşları ve Sonrasında Bulgaristan ve Osmanlı Devleti Arasında Nüfus Göçü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi- Dokuz Eylül Üniversitesi), İzmir 2008.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: İbrahim Serbestoğlu
E-posta:

Bibtex @ { egetid69147, journal = {Tarih İncelemeleri Dergisi}, issn = {0257-4152}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {28}, pages = {471 - 486}, doi = {}, title = {Balkan Savaşları ve Tabiiyet Sorunu}, key = {cite}, author = {Serbestoğlu, İbrahim} }
APA Serbestoğlu, İ . (2015). Balkan Savaşları ve Tabiiyet Sorunu. Tarih İncelemeleri Dergisi, 28 (2), 471-486. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5067/69147
MLA Serbestoğlu, İ . "Balkan Savaşları ve Tabiiyet Sorunu". Tarih İncelemeleri Dergisi 28 (2015): 471-486 <http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5067/69147>
Chicago Serbestoğlu, İ . "Balkan Savaşları ve Tabiiyet Sorunu". Tarih İncelemeleri Dergisi 28 (2015): 471-486
RIS TY - JOUR T1 - Balkan Savaşları ve Tabiiyet Sorunu AU - İbrahim Serbestoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Tarih İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 471 EP - 486 VL - 28 IS - 2 SN - 0257-4152- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarih İncelemeleri Dergisi Balkan Savaşları ve Tabiiyet Sorunu %A İbrahim Serbestoğlu %T Balkan Savaşları ve Tabiiyet Sorunu %D 2015 %J Tarih İncelemeleri Dergisi %P 0257-4152- %V 28 %N 2 %R %U