Hakem Süreci

Dergiye gönderilen makaleler değerlendirilmek üzere  iki hakeme gönderilir. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde yazı için üçüncü bir hakemden görüş alınır. Makalelerin yayımlanabilmesi için en az iki hakemden olumlu rapor alınması şartı aranır.