Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-7517 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/egirdir

SDU-ESUFD, yılda 4 kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanan uluslararası, çabuk hakemlenen, açık erişimli hakemli bir dergidir. SDU-ESUFD limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu, kısa makale ve derleme formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

SDU-ESUFD, öğretim elemanlarının ve tüm meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarını kamuoyuna duyurulması, bilim ve teknolojideki gelişmelerin takip edilmesi, katkıda bulunulması ve ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirilmesi amaçları ile 1988 yılında yayın faaliyetlerine başlamıştır.

Dergimiz; "28 Mart 2017 tarihli Toplantı No: 469-Karar No: 14 Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu" kararı ile Haziran 2017 sayısından itibaren sadece "E-Dergi" olarak yayın hayatına devam etmektedir.


Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1308-7517 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/egirdir
Kapak Resmi

29.832

120.059

SDU-ESUFD, yılda 4 kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanan uluslararası, çabuk hakemlenen, açık erişimli hakemli bir dergidir. SDU-ESUFD limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu, kısa makale ve derleme formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

SDU-ESUFD, öğretim elemanlarının ve tüm meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarını kamuoyuna duyurulması, bilim ve teknolojideki gelişmelerin takip edilmesi, katkıda bulunulması ve ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirilmesi amaçları ile 1988 yılında yayın faaliyetlerine başlamıştır.

Dergimiz; "28 Mart 2017 tarihli Toplantı No: 469-Karar No: 14 Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu" kararı ile Haziran 2017 sayısından itibaren sadece "E-Dergi" olarak yayın hayatına devam etmektedir.


Cilt 14 Sayı 3 Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. First Case of Vibriosis Caused by Vibrio harveyi in Salema (Sarpa salpa) from a Public Aquarium
  Sayfalar 166 - 172
  Emre TURGAY, Remziye Eda YARDIMCI, Süheyla KARATAŞ
 2. Atatürk Baraj Gölü’nün Kirli ve Temiz Bölgelerinden Yakalanan Balıkların (Silurus triostegus Heckel, 1843, Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811, Chondrostoma regium Heckel, 1843, Carassius carassius Linnaeus, 1758) Dokularındaki Ağır Metal Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 173 - 183
  Özgür FIRAT, Özge FIRAT, Hikmet Yeter ÇOĞUN, Tüzin AYTEKİN, Gülbin FRİDİN, Özge TEMİZ, Hazal SAĞ, Ferit KARGIN
 3. Antalya Körfezi’nden Avcılık Süresince Yakalanan Tekir Balığı (Mullus surmuletus Linnaeus, 1758)’nın Yağ Asitlerindeki Değişimin Belirlenmesi
  Sayfalar 184 - 195
  Zeliha Ufuk CANLI FİDANBAŞ, Ömer Osman ERTAN, Şengül BİLGİN
 4. İstanbul Avrupa Yakasında Bulunan Akvaryum İşletmelerinin Genel Profilinin Belirlenmesi
  Sayfalar 196 - 207
  Volkan KIZAK, Erdal BÜYÜKTAŞ
 5. Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı Portakal (Citrus sinensis) Kabuğu Uçucu Yağının In vitro Antibakteriyel Etkisi
  Sayfalar 208 - 214
  Esin BABA
 6. Antalya Körfezi’nde Nadir Bir Balon Balığı Türü; Mavi Balon Balığı Lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758)
  Sayfalar 215 - 219
  Serkan TEKER, Mehmet GÖKOĞLU, Jale KORUN
 7. Meke Krater Gölü’nden (Konya/Türkiye) İzole Edilen Dunaliella tertiolecta Mikroalginin Nötral Lipid İçeriğine pH Değişimlerinin Etkisi
  Sayfalar 220 - 231
  Zeynep ELİBOL ÇAKMAK
 8. Sarıağız (Argyrosomus regius, Asso 1801) Balığının Toprak Havuzlarda Ticari Yetiştiriciliğinde Bazı Büyüme Parametrelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 232 - 240
  Türker BODUR
 9. Konya İli (Türkiye) Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Anket Çalışması
  Sayfalar 241 - 252
  Yıldız BOLAT, Hasan CEVHER
 10. Pelophylax ridibundus’un Karyotipik Özellikleri
  Sayfalar 253 - 264
  Esra CANPOLAT, Turgay ŞİŞMAN, Yahya TEPE, Hasan TÜRKEZ