Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1308-7517 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/egirdir
Kapak Resmi

22.548

84.406

SDU-ESUFD, yılda iki kez (Haziran-Kasım) yayınlanan uluslararası, çabuk hakemlenen, açık erişimli hakemli bir dergidir. SDU-ESUFD limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu, kısa makale ve derleme formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

SDU-ESUFD, öğretim elemanlarının ve tüm meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarını kamuoyuna duyurulması, bilim ve teknolojideki gelişmelerin takip edilmesi, katkıda bulunulması ve ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirilmesi amaçları ile 1988 yılında yayın faaliyetlerine başlamıştır.

Dergimiz; "28 Mart 2017 tarihli Toplantı No: 469-Karar No: 14 Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu" kararı ile Haziran 2017 sayısından itibaren sadece "E-Dergi" olarak yayın hayatına devam etmektedir.


Cilt 13 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 2 - Kas 2017
 1. Soğukta Depolama Sırasında Farklı Sirkelerin Kültüre Edilmiş Midye (Mytilus galloprovincialis) Etinin Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisinin Belirlenmes
  Sayfalar 99 - 109
  Yasemin ALPARSLAN, Abdullah DİLER
 2. Orta Karadeniz’de Avlanan Lüfer (Pomatamus Saltatrix L., 1766) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu
  Sayfalar 110 - 118
  Serap ÇALIK
 3. Bitkisel Katkı Maddesi Artemisia vulgaris’ in Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhyncus mykiss, Walbaum) Büyüme Performansı ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi
  Sayfalar 119 - 131
  Öznur DİLER, Aşkın ATABAY, Öznur GÖRMEZ
 4. Simav Çayı’nın Balık Faunası
  Sayfalar 132 - 152
  Elif ÖZTÜRK, Fahrettin KÜÇÜK
 5. Luciobarbus esocinus, (Heckel 1843)’den Elde Edilen Balık Cipslerinin Besin Kompozisyonu ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 153 - 162
  Nermin KARATON KUZGUN
 6. Mogan Gölü (Ankara, Türkiye) Sazan (Cyprinus carpio) Populasyonunun Morfometrik, Meristik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi
  Sayfalar 163 - 172
  Göktuğ GÜL, Mehmet YILMAZ, Ömer SAYLAR, Semra BENZER, Ali GÜL
 7. Yavru Sazanlarda (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) α -Cypermethrin Akut Toksik Etkisi
  Sayfalar 173 - 178
  Utku GÜNER
 8. Türkiye'den yeni bir Rhyacodrilin (Bothrioneurum vejdovskyanum Štolc, 1886) Kaydı
  Sayfalar 179 - 185
  Serpil ODABAŞI, Naime ARSLAN, Semra CİRİK
 9. Antalya İli İçme Suyu Kaynaklarında Arsenik Miktarının İncelenmesi
  Sayfalar 186 - 194
  İsmail KIR, Mehmet ULUSOY
 10. Maya (Saccharomyces cerevisiae) ve Laktik Asit Bakterisi içeren Yem Katkı Maddesinin Sazan Balıklarının Büyüme Performansı, Vücut Kompozisyonu ve Sindirilebilirlik Üzerine Etkileri
  Sayfalar 195 - 202
  Nalan Özgür YİĞİT, Seval BAHADIR KOCA, Sulhattin YAŞAR
 11. Meke Gölünün Bentik Alg Florası (Karapınar/Konya), Turkey
  Sayfalar 203 - 210
  Cengiz AKKÖZ
 12. Pınargözü Kaynağı (Yenişarbademli/Isparta)’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Epilitik Algleri
  Sayfalar 211 - 219
  Hülya ATEŞ, Osman ERTAN
 13. Türkiye Denizlerinde Avlanan Barbun Balıklarının Besinsel İçerik Yönünden Karşılaştırılması
  Sayfalar 220 - 230
  Güntekin DOĞAN, Ömer Osman ERTAN, Levent İZCİ, Şengül BİLGİN
 14. Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları
  Sayfalar 231 - 238
  Serpil YILMAZ, Erkan GÜMÜŞ, Nilda ERSOY, Baki AYDIN