Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-7517 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/egirdir

SDU-ESUFD, yılda 4 kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanan uluslararası, çabuk hakemlenen, açık erişimli hakemli bir dergidir. SDU-ESUFD limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu, kısa makale ve derleme formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

SDU-ESUFD, öğretim elemanlarının ve tüm meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarını kamuoyuna duyurulması, bilim ve teknolojideki gelişmelerin takip edilmesi, katkıda bulunulması ve ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirilmesi amaçları ile 1988 yılında yayın faaliyetlerine başlamıştır.

Dergimiz; "28 Mart 2017 tarihli Toplantı No: 469-Karar No: 14 Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu" kararı ile Haziran 2017 sayısından itibaren sadece "E-Dergi" olarak yayın hayatına devam etmektedir.


Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1308-7517 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/egirdir
Kapak Resmi

28.201

109.203

SDU-ESUFD, yılda 4 kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanan uluslararası, çabuk hakemlenen, açık erişimli hakemli bir dergidir. SDU-ESUFD limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu, kısa makale ve derleme formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

SDU-ESUFD, öğretim elemanlarının ve tüm meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarını kamuoyuna duyurulması, bilim ve teknolojideki gelişmelerin takip edilmesi, katkıda bulunulması ve ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirilmesi amaçları ile 1988 yılında yayın faaliyetlerine başlamıştır.

Dergimiz; "28 Mart 2017 tarihli Toplantı No: 469-Karar No: 14 Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu" kararı ile Haziran 2017 sayısından itibaren sadece "E-Dergi" olarak yayın hayatına devam etmektedir.


Cilt 14 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Kiğı Baraj Gölü (Bingöl-Türkiye)'nün Zooplankton Faunası Üzerine Taksonomik Bir Çalişma
  Sayfalar 74 - 79
  Hilal BULUT
 2. Parupeneus forsskali (Fourmanoir & Guézé, 1976)’nin Kuzey Kıbrıs ve Antalya Körfezi’nden İlk Kaydı ve Dağılımı
  Sayfalar 80 - 83
  Yaşar ÖZVAROL, Aysu TATLISES
 3. Halacarus actenos Trouessart, 1889 (Halacaridae, Acari)’un Portekiz’den İlk Kaydı
  Sayfalar 84 - 88
  Furkan DURUCAN, Pedro RANGE, Yunus Ömer BOYACI
 4. Van Balığı’nın (Alburnus tarichi, Güldenstädt 1814) Yaş Değişkenine Bağlı Olarak Farklı Dokularındaki Bazı Metal Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 89 - 101
  Aslı ÇİLİNGİR YELTEKİN, Ahmet R. OĞUZ, Fadime İRİBUĞDAY, Burcu ERGÖZ
 5. Karadeniz’de Avlanan Tirsi Balığı (Alosa immaculata Bennett, 1835)’nın Yaş ve Boy Kompozisyonundan Büyüme ve Populasyon Parametrelerinin Tahmini
  Sayfalar 102 - 112
  Süleyman ÖZDEMİR
 6. Sarı prenses (Labidochromis caeruleus) yavrularında kanola küspesi içeren yemlere selülaz ve fitaz enzimi ilavesinin yem dönüşüm oranı ve büyüme performansı üzerine etkileri
  Sayfalar 113 - 118
  Nalan Özgür YİĞİT
 7. Dyneema Lifinden Düğümsüz Ağ Yapımı ve Bazı Özellikleri
  Sayfalar 119 - 124
  Mete KUŞAT, Tuğba KOCA
 8. Tunca Nehri’nin (Edirne) Rotifera Faunası ve Kommunite Yapısı
  Sayfalar 125 - 137
  Hüseyin GÜHER, Yasemin DEMİR
 9. İskenderun Körfezi Balıkçı Gemileri ile Tüm Balıkçı Gemilerine 2007-2016 Yılları Arasında Verilen Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış (ÖTV’siz) Yakıt ve Avcılık Miktarlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 138 - 147
  Erhan ÇİLOĞLU
 10. Ağır metal kirliliğinin biyoremediasyonunda sucul makrofitlerin kullanımı
  Sayfalar 148 - 165
  Danial NASSOUHİ, Mehmet Borga ERGÖNÜL, Şeyda FİKİRDEŞİCİ, Pınar KARACAKAYA, Sibel ATASAĞUN