Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-7517 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/egirdir

SDU-ESUFD, yılda 4 kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanan uluslararası, çabuk hakemlenen, açık erişimli hakemli bir dergidir. SDU-ESUFD limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu, kısa makale ve derleme formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

SDU-ESUFD, öğretim elemanlarının ve tüm meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarını kamuoyuna duyurulması, bilim ve teknolojideki gelişmelerin takip edilmesi, katkıda bulunulması ve ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirilmesi amaçları ile 1988 yılında yayın faaliyetlerine başlamıştır.

Dergimiz; "28 Mart 2017 tarihli Toplantı No: 469-Karar No: 14 Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu" kararı ile Haziran 2017 sayısından itibaren sadece "E-Dergi" olarak yayın hayatına devam etmektedir.


Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1308-7517 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/egirdir
Kapak Resmi

24.066

91.973

SDU-ESUFD, yılda 4 kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanan uluslararası, çabuk hakemlenen, açık erişimli hakemli bir dergidir. SDU-ESUFD limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu, kısa makale ve derleme formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

SDU-ESUFD, öğretim elemanlarının ve tüm meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarını kamuoyuna duyurulması, bilim ve teknolojideki gelişmelerin takip edilmesi, katkıda bulunulması ve ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirilmesi amaçları ile 1988 yılında yayın faaliyetlerine başlamıştır.

Dergimiz; "28 Mart 2017 tarihli Toplantı No: 469-Karar No: 14 Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu" kararı ile Haziran 2017 sayısından itibaren sadece "E-Dergi" olarak yayın hayatına devam etmektedir.


Cilt 14 sayı 1 Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Eğirdir Gölü’nden Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Sindirim Enzim Aktivitelerinin Mevsim, Büyüklük ve Cinsiyete Bağlı Olarak Değişimi
  Sayfalar 1 - 8
  Esra ACAR, Seval BAHADIR KOCA, Mehmet NAZ, Özgür KOŞKAN, İlter İLHAN
 2. Yozgat İli Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi
  Sayfalar 9 - 16
  Naciye Erdoğan SAĞLAM, Serap SAMSUN
 3. Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli, Türkiye)’nün Rotifer Kompozisyonu
  Sayfalar 17 - 24
  Didem ÖZDEMİR MİS, M. Ruşen USTAOĞLU
 4. Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı ile İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 25 - 33
  Gökhan Tamer KAYAALP, Melis ÇELİK GÜNEY, Burcu AK, Oya IŞIK
 5. Karagöl (Dikili-İzmir)’ün Bentik Makroomurgasız Faunası Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 34 - 41
  Esat Tarık TOPKARA, Ayşe TAŞDEMİR, Seray YILDIZ
 6. Dondurulmuş alabalıkların oksidatif stabilitesi üzerine biberiye yağı ile karıştırılmış glazing solusyonun etkisi
  Sayfalar 42 - 48
  Özlem EMİR ÇOBAN, Ayşe GÜREL İNANLI
 7. Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması: Kocaeli Örneği
  Sayfalar 49 - 58
  Arzu MORKOYUNLU YÜCE, İlhan ÖZEL, Murat AKTAŞ
 8. Balık Parazitlerinin Biyoizlemdeki (Biyomonitoring) Önemi
  Sayfalar 59 - 73
  Arzu GÜVEN, Türkay ÖZTÜRK