Kabul Edilmiş Makaleler

 • Karagöl (Dikili-İzmir)’ün Bentik Makroomurgasız Faunası Üzerine Bir Araştırma
  Esat Tarık TOPKARA, Ayşe TAŞDEMİR, Seray YILDIZ 11 Ağu 2017
 • Balık Parazitlerinin Biyoizlemdeki (Biyomonitoring) Önemi
  Türkay Öztürk 16 Ağu 2017
 • Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı ile İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi
  GÖKHAN TAMER KAYAALP, melis çelik güney, Burcu AK, oya Işık 17 Ağu 2017
 • Distribution and First Report of Parupeneus forsskali Fourmanoir & Guézé, 1976 From North of Cyprus and Gulf of Antalya, Turkey
  Yrd.Doç.Dr. Yaşar ÖZVAROL, Aysu TATLISES 22 Ağu 2017
 • A Taxonomic Study on Zooplankton Fauna of Kıgı Dam Lake (Bingol-Turkey)
  Hilal Bulut 10 Eki 2017
 • Yozgat İli Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi
  Naciye Erdoğan Sağlam, Serap Samsun 11 Eki 2017
 • Karadeniz’de Avlanan Tirsi Balığı (Alosa immaculata Bennett, 1835)’nın Yaş ve Boy Kompozisyonundan Büyüme ve Populasyon Parametrelerinin Tahmini
  Süleyman Özdemir 11 Ara 2017
 • Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması: Kocaeli Örneği
  arzu Morkoyunlu Yuce, İlhan Özel, Murat Aktaş 21 Ara 2017
 • Balıkların Yaş Değişkenine Bağlı Olarak Farklı Dokularındaki Bazı Metal Düzeylerinin İncelenmesi
  Aslı Çilingir Yeltekin, Ahmet R. Oğuz, Fadime İribuğday, Burcu Ergöz 3 Oca 2018
 • Sarı prenses (Labidochromis caeruleus) yavrularında kanola küspesi içeren yemlere selülaz ve fitaz enzimi ilavesinin yem dönüşüm oranı ve büyüme performansı üzerine etkileri
  Nalan Özgür Yiğit 11 Oca 2018
 • Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Su Kenesi (Acari: Hydrachnidia) Kaydı, Atractides corsicus Angelier, 1954
  Doç.Dr. Pınar GÜLLE, Prof.Dr. Yunus Ömer BOYACI, İskender GÜLLE 16 Oca 2018
 • Ağır metal kirliliğinin biyoremediasyonunda sucul makrofitlerin kullanımı
  Mehmet Borga Ergönül 5 Şub 2018
 • Tunca Nehri’nin (Edirne) Rotifera Faunası ve Kommunite Yapısı
  Hüseyin Güher, Yasemin Demir 12 Şub 2018
 • BALIK AĞI YAPIMINDA DYNEEMA LİFİNİN KULLANIM OLANAKLARI
  Mete KUŞAT, Tuğba KOCA 16 Şub 2018
 • Bir Deniz Akvaryumunda Salpa Balıklarında (Sarpa salpa) V. harveyi’nin Neden Olduğu İlk Vibriozis Olgusu
  Emre Turgay, Remziye Eda Yardımcı, Süheyla Karataş 19 Şub 2018
 • Halacarus actenos Trouessart, 1889 (Halacaridae, Acari)’un Portekiz’den İlk Kaydı
  Furkan Durucan, Pedro Range, Yunus Ömer Boyacı 27 Şub 2018
 • İskenderun Körfezi Balıkçı Gemileri ile Tüm Balıkçı Gemilerine 2007-2016 Yılları Arasında Verilen Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış (ÖTV’siz) Yakıt ve Avcılık Miktarlarının Karşılaştırılması
  Erhan ÇİLOĞLU 1 Mar 2018
 • Atatürk Baraj Gölü’nün Kirli ve Temiz Bölgelerinden Alınan Balıkların (Silurus triostegus, Chalcalburnus tarichi, Chondrostoma regium, Carassius sp.) Dokularındaki Metal Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Özgür Fırat, Özge FIRAT, Hikmet Yeter ÇOĞUN, Tüzin AYTEKİN, Gülbin Fridin, Özge Temiz, Hazal SAĞ, Ferit Kargın 1 Mar 2018
 • İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA BULUNAN AKVARYUM İŞLETMELERİNİN GENEL PROFİLİNİN BELİRLENMESİ
  VOLKAN KIZAK, ERDAL BÜYÜKTAŞ 14 Mar 2018
 • Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli)’nün Rotifer Kompozisyonu
  M. Ruşen USTAOĞLU, Didem Özdemir Mis