Amaç

Amaç: SDU-JEFF, yılda 4 kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanan uluslararası, çabuk hakemlenen, açık erişimli hakemli bir dergidir. JEFF limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır.

Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu ve derleme formatlarında makaleler yayımlamaktadır.
Kapsam

. Kapsam: SDU-JEFF aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır.

-  Su Ürünleri Yetiştiriciliği/Sağlığı/Beslenme/Genetiği

-  Limnoloji

- Balıkçılık Biyolojisi/Balıkçılık Yönetimi
- Balık-Omurgasız Biyolojisi/Taksonomisi
- Nehirağzı ve Denizel Çevre/Biyolojisi
- Su Kirliliği/Koruma/Sürdürülebilirlik
- Su Ürünleri İşleme Teknolojileri/Mikrobiyoloji/Biyokimyası
- Su Ürünleri Sosyo-Ekonomisi

- Su Ürünleri Avcılığı ve Teknolojisi