Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 1, Sayfalar 88 - 98 2017-06-01

Endemik İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinin Önemi: Eğirdir Sirazı (Capoeta pestai Pietschmann, 1933)

Orhan DEMİR [1]

169 299

Eğirdir Gölü’nün endemik türlerinden olan  “Siraz balığı Capoeta pestai (Pitschmann, 1933)” ekonomik değeri yüksek bir sazangil (Cyprinidae) türüdür. Bu tür Eğiridir Gölü ile gölü besleyen akarsularda yayılış göstermesine karşın aşırı avcılık ve baskısıyla göldeki popülasyonu hızla azalmış ve nesli tükenme düzeye gelmiştir. Sahada şubat ayı sonunda yapılan ön çalışmada, Eğirdir Siraz’ının 2+-3+yaşlı dişi bireylerin standart boyu 23-30,5cm, canlı ağırlıkları 315-537g ölçüldü. Diseksiyonla yapılan incelemede eşeysel olgunluğa ulaştığı ve ovaryum ağırlıkları 33.9-41.1g ve Gonado somatik indeks (GSI) %7.65-10.7 olarak hesaplanmıştır. Siraz yumurtasının rengi açık sarı, küre şeklili, çapları 0,84-1,47mm, ve ağılıkları 1.89-2.41mg arasın da ölçüldü. Dişi bireylerin yumurta verimleri 179 000-250 670 adet/kg civarında hesaplandı. Üç ve dört yaş üzeri erkek Sirazların standart boyları 20,7-28cm, canlı ağılıkları 194-437g olduğu testis ağırlığı 3.29-9.80g ve GSI değeri de % 1.7-2.24 olarak ölçülmüştür.

Eğirdir Siraz, Capoeta pestai, yetiştiricilik
 • Anonim, 2013. Eğirdir Gölü’nde kirlilik durumu ve kirlilik kaynakları modelleme çalışması raporu. Yedi Renkli Göle Yedi renkli Hayat Projesi, WWF, 36s
 • Beyhan, M., Meltem, K. 2014. Evaluation of Water Quality from the Perspective of Eutrophication in Lake Eğirdir, Turkey. Page 2 of 13 Water Air Soil Pollut (2014) 225:1994
 • Bulut, C., Atay, R., Uysal, K. 2009. Eğirdir Gölü’nde Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi ve Limnolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Cilt 10, sayı2,
 • Constantinos, C. . Fostier, M. A. ve Zanuy, S. 2010. Broodstock management and hormonal manipulations of fish reproduction. General and Comparative Endocrinology 165 (2010) 516–534
 • Chiu, A., Li, L.,, Guo, S., Bai, Fedor, J. ve Naylor, R. L. 2013. Feed and fishmeal use in the production of carp and tilapia in China. Aquaculture 414–415 127–134.
 • Dağlı, M. ve Erdemli, A. Ü. 2011.Capoeta umbla (Heckel, 1843) ve Capoeta trutta (Heckel, 1843)’nın Bazı Meristik ve Morfometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. The Black Sea Journal of Science ISSN: 1309-4726, FABA 2011 Symposium Special Issues Year:3 Volume:2 (5 ): 46-56.
 • David, L., Noakes, G. ve Lynn, D.B. 2013. Threatened fishes of the world: the end of a series. Environ. Biol. Fish. 96: 1135–1149.
 • Davraz, A., Şener, E., Şener, Ş. , Varol, S. 2012. Water balance of Eğirdir lake and the influence of budget componenets, Isparta, Turkey. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, Proceedings Book, p. 183, 2012-10-01,İzmir
 • Demir, O. 2011. Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yem Sektörüne Genel Bakış-II. SDU. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi7(1): 39-49.
 • Demir, O. 2014. Yem Sektörünün, Su ürünleri Yetiştiriciliğinde Sorunlarının Çözümünde Yapabilecekleri. Tarım Türk Dergisi, Sayı 49,Yıl 9, 58-63s (22.05.2014),İzmir. www.tarimturk.com.tr
 • Demir, O. ve Sarıgöz, S. 2016. Development of a Feeding Program for Early Larval Stage of Goldfish (Carassius auratus) .Turk. J. Fish. Aquat. Sci. 16: 321-326.
 • FAO, 1985. Mass production of eggs and early fry. Part 1. Common carp. Isbn 92-5-102301-8, P-44, Rome.
 • FAO, 2014. The State of World Fisheries and Aquaculture, Food And Agrıculture Organızatıon Of The Unıted Natıons, Rome,
 • FAO, 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture, Food And Agrıculture Organızatıon Of The Unıted Natıons, Rome.
 • Farkas, A., Salanki, ,J. ve Specziar A. 2003. Age- and size-specific patterns of heavy metals in the organs of freshwater fish Abramis brama L. Populating a low-contaminated site. Water Research 37: 959–964.
 • Fricke, R. Bilecenoglu, M. ve Sari, H. M. 2007. Annotated checklist of fish and lamprey species (Gnathostomata and Petromyzontomorphi) of Turkey, including a Red List of threatened and declining species Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Serie A (Biologie) Herausgeber: Staatliches Museum für Naturkunde, Rosenstein 1, D-70191 Stuttgart Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A Nr. 706 169 S., 3 Abb., 8 Tab. Stuttgart, 10. IV.
 • Geldiay, R. ve Balık, S. 1996. Türkiye Tatlısu Balıkları. II. Baskı. Ege Üniv. Su Ür. Fak. Yay. No:46, Ders Kitabı Dizini No: 16. Ege Üniv. Basımevi, Bornova-İzmir, 532 s.
 • Güner, Y., Güleç, F., İkiz, M. ve Kayacı, A. 2014. General View to Turkish Carp (C. carpio) Production. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 7 (2): 66-69.
 • Jeuthe,H., Brännäs, E. ve Nilsson, J. 2013. Effects of egg size, maternal age and temperature on egg, viability of farmed Arctic charr. Aquaculture, 408–409: 70–77.
 • Karakassis I., Papageorgiou, N., Kalantzi, I., Sevastou, K. ve Koutsikopoulos, C. 2013. Adaptation of fish farming production to the environmental characteristics of the receiving marine ecosystems: A proxy to carrying capacity I. Aquaculture, 408–409: 184–190.
 • Keskin, M.E., Taylan, D. , Aslanbaş, T. (2015). An investigation of water potential of Lake Eğirdir, Turkey. Procedia Earth and Planetary Sciences.15:244-248
 • Kolkovski. S. 2001. Digestive enzymes in fish larvae and juveniles—implications and applications to formulated diets. Aquaculture 200, 181–201
 • Küçük, F. 2006. Türkiye’deki Bazı Endemik İçsu Balıklarının Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi. I.Ulusal Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7–9 Şubat 2006, Antalya.
 • Küçük, F., Turna, İ., İ., Demir, O. 2007 Capoeta pestai (Pietschmann, 1933) (Pisces: Cyprinidae)’nin Yayılış Alanı ve Taksonomik Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,11-1:18-25.
 • Küçük, F., Turan, D., Şahin, C.ve Gülle, İ. 2009. Capoeta mauricii n. sp., a new species of cyprinid fish from Lake Beysehir, Turkey (Osteichthyes: Cyprinidae). Zoology in the Middle East, 47: 71-82.
 • Küçük, F. ve Gülle, İ. 2015. Beyşehir Sirazbalığı (Capoeta mauricii)’nın Yayılış Alanı, Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Yaklaşımlar. II. Balıklandırma ve Rezarvuar Yönetimi. 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir.
 • Liao, I. C., Su, H. M. ve Chang, E.Y. 2001. Techniques in finfish larviculture in Taiwan, Aquaculture 200 ,1–3
 • Özcan, G. ve Turan C. 2009. Threatened fishes of the world: Capoeta pestai (Pietschmann, 1933) (Cyprinidae), Environ. Biol. Fish. 84: 359–360.
 • Pietschemann, V. 1933. Drei neue Fischarten (Cyprinidae) aus Kleinasien. Anz. Akad. Wiss., Mat. Nat. KL., Tome 70, p. 21-23.
 • Şener, Ş., Davraz, A., Karagüzel, R. 2013. Evaluating the anthropogenic and geologic impacts on water quality of the Eğirdir Lake, Turkey, Environ Earth Sci 70:2527–2544
 • Turan, D., Kottelat, M., Kırankaya, Ş. G. ve Engin, S. 2006. Capoeta ekmekciae, a new species of cyprinid fish from northeastern Anatolia (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters, Vol. 17, No. 2, pp. 147-156.s
 • TÜİK, 2016. Türkiye İstatistik Kurumu, Haber bülteni. Su Ürünleri, 2015. Sayı 21720, 23 Haziran 2016.
 • Yağcı, M. A. (2016). Dünden Bugüne Eğirdir Gölü Üzerine Yapılan Araştırmalar. Ayrıntı Dergisi, 4(37).
 • Zeybek, M., Kalyoncu, H., Ertan, Ö.O. 2012. The determination of trophic status in Kovada channel that connects lake Eğirdir and lake Kovada, and in the region of the lakes adjacent to the channel. Su Ürünleri Dergisi (2012) http://www.egejfas.org Ege J Fish Aqua Sci 29(3): 137-141
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler, Denizcilik, Sucul Bilimler ve Su Ürünleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Orhan DEMİR
E-posta: orhandemir@sdu.edu.tr
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { egirdir296218, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi}, issn = {}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {88 - 98}, doi = {10.22392/egirdir.296218}, title = {Endemik İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinin Önemi: Eğirdir Sirazı (Capoeta pestai Pietschmann, 1933)}, key = {cite}, author = {DEMİR, Orhan} }
APA DEMİR, O . (2017). Endemik İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinin Önemi: Eğirdir Sirazı (Capoeta pestai Pietschmann, 1933). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13 (1), 88-98. DOI: 10.22392/egirdir.296218
MLA DEMİR, O . "Endemik İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinin Önemi: Eğirdir Sirazı (Capoeta pestai Pietschmann, 1933)". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 (2017): 88-98 <http://dergipark.gov.tr/egirdir/issue/28106/296218>
Chicago DEMİR, O . "Endemik İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinin Önemi: Eğirdir Sirazı (Capoeta pestai Pietschmann, 1933)". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 (2017): 88-98
RIS TY - JOUR T1 - Endemik İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinin Önemi: Eğirdir Sirazı (Capoeta pestai Pietschmann, 1933) AU - Orhan DEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.22392/egirdir.296218 DO - 10.22392/egirdir.296218 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 98 VL - 13 IS - 1 SN - -1308-7517 M3 - doi: 10.22392/egirdir.296218 UR - http://dx.doi.org/10.22392/egirdir.296218 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Endemik İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinin Önemi: Eğirdir Sirazı (Capoeta pestai Pietschmann, 1933) %A Orhan DEMİR %T Endemik İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinin Önemi: Eğirdir Sirazı (Capoeta pestai Pietschmann, 1933) %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi %P -1308-7517 %V 13 %N 1 %R doi: 10.22392/egirdir.296218 %U 10.22392/egirdir.296218