Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 2, Sayfalar 110 - 118 2017-11-01

The Determinatin of the Meat Yield and Chemical Composition of Blue Fish (Pomatomus saltatrix L., 1766) Caught in Middle Black Sea
Orta Karadeniz’de Avlanan Lüfer (Pomatamus Saltatrix L., 1766) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu

Serap ÇALIK [1]

211 428

This study was carried out to determine the meat yield and chemical composition of bluefish (Pomatamus saltatrix L., 1766) caught in Middle Black Sea. A total of 96 fish samples were used in this study. Total length and total weight of fishes were in the range of 13.2-21.7 cm, and 23.21-88.19 g respectively. Average meat yield of blue fish were found as 72.93±0.51%, 71.96 ±1.85% and 71.77±1.12%, for female, male and female+male respectively. The results of chemical analyses showed that in all fish, mean percentage values of crude protein, crude fat, dry matter, moisture and crude ash were 16.39±0.23%, 13.37±0.09%, 32.80±0.47%, 67.20±0.47% and 1.02±0.04% respectively.

Bu çalışma, Orta Karadeniz’de avlanan lüfer (Pomatamus saltatrix L., 1766) balığının et verimi ve kimyasal kompozisyonunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada toplam 96 balık örneği kullanılmıştır. Balıkların boyları 13.2-21.7 cm, ağırlıkları 23.21-88.19 g arasında dağılım göstermiştir. Çalışmada kullanılan balıkların ortalama et verimi dişi, erkek ve tüm bireyler için sırasıyla %72.93±0.514, %71.96 ±1.850 ve %71.77±1.117 olarak tespit edilmiştir. Yapılan kimyasal analizler sonucunda ortalama ham protein, ham yağ, kuru madde, nem ve ham kül oranları sırasıyla %16.39±0.234, %13.37±0.088, %32.80±0.465, %67.20±0.465 ve %1.02±0.038 olarak belirlenmiştir.


Lüfer (Pomatamus saltatrix), Et Verimi, Kimyasal Kompozisyon, Karadeniz
  • Bilgin, S., Samsun, N., Kalaycı, F., Samsun, O. 2004. Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi, SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2(12) :1-6.
  • Ceyhan T., Akyol O. 2006. Marmara Denizi Lüfer (Pomatomus saltatrix L., 1766) Balıklarının Yaş Dağolımı ve Çatal Boy-Otolit Boyu Arasındaki İlişki. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 23, Ek (1/3):369-372.
  • Çağlak, E., Karslı, B. 2013. Beyşehir Gölü Sudak (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) Balıklarının Mevsimsel Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9(1): 1-8.
  • Dağtekin, B.B., Baştürk, Ö. 2014. Çıldır Gölü’nde Yaşayan Gümüşi Havuz Balığının (Carassius gibelio Bloch, 1782) Et Verimi ve Biyokimyasal Kompozisyonu. Yunus Araştırma Bülteni (2):15-22.
  • Duman, M., Dartay, M., Yüksel, F. 2011. Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858)’nin Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(1):41-45.
  • Düzgüneş, E., Karaçam, H. 1990. Doğu Karadeniz’ deki mezgit (Gadus euxinus Nord., 1840) balıklarında bazı populasyon parametreleri, et verimi ve biyokimyasal kompozisyonu, Doğa Turkish Journal of Zoology, 14, 345-352..
  • Ergül, U. 1970. Balığın Gıda Değeri. Türk Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, 40(3):32-35, Ankara.
  • Erkoyuncu, İ., Erdem, M., Samsun, O., Özdamar, E., Kaya, Y. 1994. Karadeniz’de avlanan bazı balık türlerinin et verimi, kimyasal yapısı ve boy-ağırlık ilişkisinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, 8 (1-2), 181-191.
  • FAO, 2000. Fishstat Plus: Universal Software for Fishery Statistical Time Series Version 2.3. FAO Fisheries Department, Fishery Information, Data and Statistics Unit. Rome.
  • Göğüş, A.K., Kolsarıcı, N. 1992. Su Ürünleri Teknolojisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. Ankara.
Konular Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serap ÇALIK
Kurum: Ordu Ünitversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { egirdir263969, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-7517}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {110 - 118}, doi = {10.22392/egirdir.263969}, title = {Orta Karadeniz’de Avlanan Lüfer (Pomatamus Saltatrix L., 1766) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu}, key = {cite}, author = {ÇALIK, Serap} }
APA ÇALIK, S . (2017). Orta Karadeniz’de Avlanan Lüfer (Pomatamus Saltatrix L., 1766) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13 (2), 110-118. DOI: 10.22392/egirdir.263969
MLA ÇALIK, S . "Orta Karadeniz’de Avlanan Lüfer (Pomatamus Saltatrix L., 1766) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 (2017): 110-118 <http://dergipark.gov.tr/egirdir/issue/30873/263969>
Chicago ÇALIK, S . "Orta Karadeniz’de Avlanan Lüfer (Pomatamus Saltatrix L., 1766) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 (2017): 110-118
RIS TY - JOUR T1 - Orta Karadeniz’de Avlanan Lüfer (Pomatamus Saltatrix L., 1766) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu AU - Serap ÇALIK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.22392/egirdir.263969 DO - 10.22392/egirdir.263969 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 118 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-7517 M3 - doi: 10.22392/egirdir.263969 UR - http://dx.doi.org/10.22392/egirdir.263969 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Orta Karadeniz’de Avlanan Lüfer (Pomatamus Saltatrix L., 1766) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu %A Serap ÇALIK %T Orta Karadeniz’de Avlanan Lüfer (Pomatamus Saltatrix L., 1766) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi %P -1308-7517 %V 13 %N 2 %R doi: 10.22392/egirdir.263969 %U 10.22392/egirdir.263969
ISNAD ÇALIK, Serap . "Orta Karadeniz’de Avlanan Lüfer (Pomatamus Saltatrix L., 1766) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 / 2 (Kasım 2017): 110-118. http://dx.doi.org/10.22392/egirdir.263969