Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 2, Sayfalar 163 - 172 2017-11-01

Morphometric and Meristic Characteristics and length-weight relations of Cyprinus carpio in the Mogan Lake Population
Mogan Gölü (Ankara, Türkiye) Sazan (Cyprinus carpio) Populasyonunun Morfometrik, Meristik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi

Göktuğ GÜL [1] , Mehmet YILMAZ [2] , Ömer SAYLAR [3] , Semra BENZER [4] , Ali GÜL [5]

241 461

In this study, the morphometric and meristic features and of Cyprinus carpio in Mogan Lake were investigated between January and December 2014. Among the anatomical features, the ones with the lowest and the highest ratio to the standart body length were eye diameter (3.63%) and preanal distance (77.02%). In the variation coefficient of the morphological and meristic features the head length (14.02%) and the number of vertebrae (1.15%) were found to have the lowest and the height of dorsal fin (68.67%) and the dorsal and pelvic non branched fin ray numbers (22.36%) had the highest values. In the relation between the standart lenght and morphological and meristis features the highest and the lowest correlation were observed in pedicule height with r2 =0.34 and the preanal distance with r2 =0.92. The length-weight relation was found to be W = 0.0349*L2.7619. The population growth of Cyprinus carpio was observed to be normal.

Bu çalışmada, Ankara’nın güneyinde bulunan ve tektonik bir göl olan Mogan Gölü’nde Cyprinus carpio’nun morfometrik ve meristik özellikleri ile boy ve ağırlık ilişkileri araştırılmıştır. Çalışma Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Vücut özelliklerinden standart boya oran değeri en düşük göz çapı %3,63, en yüksek anal mesafe %77,02 olarak saptanmıştır. Morfometrik özelliklerinden en düşük değişimin baş uzunluğu (%14,02), en yüksek değişimin ise dorsal yüzgeç uzunluğunda (%68,67) olduğu saptanmıştır. Meristik özelliklerinden en düşük değişimin omur sayısında (%1,15), en yüksek değişimin ise dorsal yüzgeç ile pelvik yüzgeç dallanmamış ışın sayılarında (%22,36) olduğu saptanmıştır.  Standart boy ile morfometrik özellikler arasındaki ilişki düzeyi en düşük kuyruk sapı yüksekliği (r2=0,34), en yüksek AnM (r2=0,92) değeri bulunmuştur. Boy-ağırlık ilişkisi W = 0,1037L2,4752 olarak saptanmıştır. Mogan Gölü C. carpio populasyununda büyümenin normal düzeyde olduğu belirlenmiştir.

 • Akyurt, İ. 1987. Growth Properties of Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Populations in Almus Dam. Investigations on Length-Weigth Relationship, Condition and Reproduction Age. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1), 305-321.
 • Alagöz, S. 2005. Seyhan Baraj Gölü (Adana) Balık Faunasının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Alp, A. 1997. The Research of Economic Fish Populations (Cyprinus carpio L.,1758 and Stizostedion lucioperca L.,1758) in Gölhisar Lake. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktara Tezi.
 • Alp, A., Balık, S. 2000. Growth Conditions and Stock Analysis of the Carp (Cyprinus carpio L.,1758) Population in Gölhisar Lake. Turkish Journal of Zoology, 24(3), 291-304.
 • Avşar, D. 1998. Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği. Baki Kitabevi, Adana.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R. 1987. Reproduction of Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population and Factors on Catch Product in Lake Gölcük (Bozdağ-Ödemiş). VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi Tebliğler, 2, 656-671.
 • Balık, İ., Çubuk, H. 1999. Condition factor and Size Distributions of Carp (Cyprinus carpio L.,1758) and Pike-perch (Stizostedion lucioperca L.,1758) Populations in Karacaören-I Dam. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Adana, 2, 440-445.
 • Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R., Uysal, R. 2006. Some Characteristics and Size of Carp (Cyprinus Carpio L., 1758) Population in the Lake Karamık (Afyonkarahisar/Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 6 (2), 117-122.
 • Berber, S., Şaşı, H., Topkara, E.T., Cengiz, Ö. 2011. Apolyont Gölü (Bursa) Balık Faunasının Belirlenmesi. Turkish Journal of Aquatic Sciences, 26(1), 27-55.
 • Birecikligil, S., Çiçek, E. 2011. Gaziantep İli Sınırları İçindeki Fırat ve Asi Havzası Akarsuları Balık Faunası. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 29-34.
 • Brown, M.E. 1957. Experimental Studies on Growth. In: Brown ME, ed. The physiology of Fishes Metabolism. Academic Press, New York, pp 361-400.
 • Çetinkaya, S., Çınar, Ş., Özkök, R., Erol, K.G. 2006. Beyşehir Gölü’ndeki Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758)’nun Büyüme Özellikleri, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, Konya, 697-704.
 • Çiçek, E., Birecikligil, S.S., Fricke, R. 2015. Freshwater Fishes of Turkey: A Revised and Updated Annotated Checklist. Biharean Biologist, 9 (2), 141-157.
 • Çoban, M.Z., Gündüz, F., Yüksel, F., Demirol, F., Yıldırım, T., Kurtoğlu, M. 2013. Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Balık Faunası. Yunus Araştırma Bülteni 2, 35-44.
 • Demirkalp, F.Y. 2007. Growth Characteristics of Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Liman Lake (Samsun, Turkey). Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 35 (1), 1-8.
 • Dirican, S., Çilek, S. 2012. Identification of Fish Species of Çamlıgöze Dam Lake, Sivas, Turkey. African Journal of Agricultural Research, 7(45), 6022-6026.
 • Dönel, K.E., Yılmaz, E. 2016. The Fish Fauna of Gaga Lake (Ordu-Turkey) and Identification of Four Species by Morphometric Characteristics Gaga Gölü (Ordu-Türkiye). Journal of Maritime and Marine Sciences, 2 (2), 8-19.
 • Elmas Kuşçu, A. 1999. Hirfanlı Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758’nun büyüme Özellikleri ve Sindirim Kanalı Muhteviyatının Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Erdem, Ü. 1983. Investigations on Reproduction Age, Condition Factor, Length-Weight Relationship and Growth Rates of Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population in Çavuşcu (Ilgın) Lake. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 9-17.
 • Erdem, Ü. 1984. Investigations on Reproduction Age, Condition factor, Length-Weight Relationship and Growth Rates of Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population in Beyşehir Lake. Doğa A, 2 (8), 61-65.
 • Erdem, Ü. 1988. Investigations on the Some Biological Characters of the Population of the Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Tödürge Lake. Doğa TU Zooloji, 12(1), 32-47.
 • Erkoyuncu, İ. 1995. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, 95.
 • Garcia, L.M.B. 2010. Species Composition and Length-Weight Relationship of Fishes in the Candaba Wetland on Luzon Island, Philippines. Journal of Applied Ichthyology, 26(6), 946-948.
 • Geldiay, R. Balık, S. 2007. Türkiye Tatlısu Balıkları (V. Baskı), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 46, Ders Kitabı Dizini No: 16 İzmir.
 • Güçlü, S.S., Küçük, F., Ertan, Ö.O., Güçlü, Z. 2013. The Fish Fauna of the Büyük Menderes River (Turkey): Taxonomic and Zoogeographic Features. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13(4), 685-698.
 • Gül, A., Yılmaz, M., Saylar, Ö., Benzer, S., Gül, G., Kubilay, S. Mogan Gölü’nde yaşayan Cyprinus carpio’nun (L., 1758) Morfometrik ve Meristik Özellikleri, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül Muğla 2015.
 • İkiz, R. 1988. Mamasın Baraj Gölündeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Gelişmesi ve En Küçük Av Büyüklüğünün Saptanması, Doğa TU Zooloji, 12(1), 55-67.
 • İlhan, A., Sarı, H.M. 2015. Length-Weight Relationshıps of Fish Specıes in Marmara Lake, West Anatolia, Turkey. Croatian Journal of Fisheries, 73, 30-32.
 • Kara, C., Alp, A., Şimşekli, M. 2010. Distribution of Fish Fauna on the Upper and Middle Basin of Ceyhan River, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10(1), 111-121.
 • Karataş, M., Çiçek, E., Başusta, A., Başusta, N. 2007. Age, Growth and Mortality of Common Carp (Cyprinus carpio Linneaus, 1758) Population in Almus Dam Lake (Tokat-Turkey). Journal of Applied Biological Sciences, 1(3), 81-85.
 • Kuru, M. 1980. Türkiye Tatlısu Balıkları Kataloğu 73, Hacettepe Üniv. Fen Fak. Yay. Yardımcı Kitaplar Dizisi 1, pp 73, Ankara.
 • Kuru, M., Yerli, S.V., Mangıt, F., Ünlü, E., Alp, A. 2014. Fish Biodiversity in Inland Waters of Turkey. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, 1(3), 93-120.
 • Liu, B.F., Cao, W., Wang, J. 2014. Technical Contribution Length-Weight Relationships of 77 Fish Species from the Chishui River China. Journal of Applied Ichthyology, 30(1), 254-256.
 • Moradinasab, Gh., Daliri, M., Ghorbani, R., Paighambari, S.Y., Davoodi, R. 2012. Length-Weight and Length-Length Relationships, Relative Condition Factor and Fulton’s Condition Factor of Five Cyprinid Species in Anzali Wetland, Southwest of the Caspian Sea. Caspian Journal of Environmental Sciences, 10(1), 25-31.
 • Oscoz, J., Campos, F., Escala, M.C. 2005. Weight-Length Relationships of Some Fish Species of the Iberian Peninsula. Journal of Applied Ichthyology, 21(1), 73-74.
 • Özdemir, N., Yılmaz, F., Yorulmaz, B. 2007. Dalaman Çayı Üzerindeki Bereket Hidro-Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balık Faunasının Araştırılması. Ekoloji, 16(62), 30-36.
 • Polat, N., Uğurlu, S. 2011. Samsun İli Tatlısu Balık Faunası. Ceylan Ofset, Samsun, pp 272.
 • Ricker, W.A. 1975. Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Populations. Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada, 191, pp 382.
 • Saylar, Ö., Benzer, S. 2014. Age and Growth Characteristics of Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Mogan Lake, Ankara, Turkey. Pakistan Journal of Zoology, 46(5), 1447-1453.
 • Tesch, F.W. 1971. Age and growth. In: Ricker, W.E. (Ed.). Methods for Assessment of Fish Production in Fresh Waters. Blackwell Scientific Publications, Oxford, pp 99-130.
 • Torcu Koç, H., Türker Çakır, D., Ulunehir, G. 2008. An Investigation in Fish Fauna İkizcetepeler Dam Lake (Balıkesir), Turkey. Journal of Applied Biological Sciences, 2 (2), 63-67.
 • Uğurlu, S., Polat, N. 2007. Çakmak Baraj Gölü (Samsun) Balık Faunası. Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(4), 443-448.
 • Vatandoust, S., Abdoli, A., Anvarifar, H., Hamed Mousavi-Sabet, H.M. 2014. Morphometric and Meristic Characteristics and Morphological Differentiation Among Five Populations of Brown Trout Salmo trutta fario (Pisces: Salmonidae) Along the Southern Caspian Sea Basin. European Journal of Zoological Research, 3 (2), 56-65.
 • Yağcı, M., Uysal, R., Yeğen, V., Çetinkaya, S., Cesur, M., Bostan, H., Yağcı, A. 2008. İznik Gölü (Bursa) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25 (1), 19-25.
 • Yılmaz, M., Gül, A., Saylar, Ö. 2007. Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio L. 1758’ nun Büyüme Özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 37-57.
 • Yılmaz, S., Polat, N., Yazıcıoğlu, O. 2010a. Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’ın Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1 (2), 39-47.
 • Yılmaz, S., Yazıcıoğlu, O., Yılmaz, M., Polat, N. 2010b. Hirfanlı Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 ve Tinca tinca (L., 1758)’nın Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Mevsimsel Kondisyon Faktörleri. SDU Journal of Science (E-Journal), 5 (2), 154-162.
Konular Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Göktuğ GÜL
Kurum: GAZI UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet YILMAZ
Kurum: GAZI UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Ömer SAYLAR
Kurum: GAZI UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Semra BENZER
Kurum: GAZI UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Ali GÜL
Kurum: GAZI UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { egirdir292000, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-7517}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {163 - 172}, doi = {10.22392/egirdir.292000}, title = {Mogan Gölü (Ankara, Türkiye) Sazan (Cyprinus carpio) Populasyonunun Morfometrik, Meristik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi}, key = {cite}, author = {SAYLAR, Ömer and BENZER, Semra and YILMAZ, Mehmet and GÜL, Göktuğ and GÜL, Ali} }
APA GÜL, G , YILMAZ, M , SAYLAR, Ö , BENZER, S , GÜL, A . (2017). Mogan Gölü (Ankara, Türkiye) Sazan (Cyprinus carpio) Populasyonunun Morfometrik, Meristik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13 (2), 163-172. DOI: 10.22392/egirdir.292000
MLA GÜL, G , YILMAZ, M , SAYLAR, Ö , BENZER, S , GÜL, A . "Mogan Gölü (Ankara, Türkiye) Sazan (Cyprinus carpio) Populasyonunun Morfometrik, Meristik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 (2017): 163-172 <http://dergipark.gov.tr/egirdir/issue/30873/292000>
Chicago GÜL, G , YILMAZ, M , SAYLAR, Ö , BENZER, S , GÜL, A . "Mogan Gölü (Ankara, Türkiye) Sazan (Cyprinus carpio) Populasyonunun Morfometrik, Meristik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 (2017): 163-172
RIS TY - JOUR T1 - Mogan Gölü (Ankara, Türkiye) Sazan (Cyprinus carpio) Populasyonunun Morfometrik, Meristik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi AU - Göktuğ GÜL , Mehmet YILMAZ , Ömer SAYLAR , Semra BENZER , Ali GÜL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.22392/egirdir.292000 DO - 10.22392/egirdir.292000 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 172 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-7517 M3 - doi: 10.22392/egirdir.292000 UR - http://dx.doi.org/10.22392/egirdir.292000 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Mogan Gölü (Ankara, Türkiye) Sazan (Cyprinus carpio) Populasyonunun Morfometrik, Meristik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi %A Göktuğ GÜL , Mehmet YILMAZ , Ömer SAYLAR , Semra BENZER , Ali GÜL %T Mogan Gölü (Ankara, Türkiye) Sazan (Cyprinus carpio) Populasyonunun Morfometrik, Meristik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi %P -1308-7517 %V 13 %N 2 %R doi: 10.22392/egirdir.292000 %U 10.22392/egirdir.292000
ISNAD GÜL, Göktuğ , YILMAZ, Mehmet , SAYLAR, Ömer , BENZER, Semra , GÜL, Ali . "Mogan Gölü (Ankara, Türkiye) Sazan (Cyprinus carpio) Populasyonunun Morfometrik, Meristik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 / 2 (Kasım 2017): 163-172. http://dx.doi.org/10.22392/egirdir.292000