Yıl 2018, Cilt 14, Sayı 2, Sayfalar 138 - 147 2018-06-01

Fuel Consumption (special consumption tax-free) and Fishery Quantity of IskenderunRegistered Fishing Vessels and the Comparison to the All Other Fishing Vessels
İskenderun Körfezi Balıkçı Gemileri ile Tüm Balıkçı Gemilerine 2007-2016 Yılları Arasında Verilen Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış (ÖTV’siz) Yakıt ve Avcılık Miktarlarının Karşılaştırılması

Erhan ÇİLOĞLU [1]

66 292

This study covers the comparison of Turkey and Iskenderun Bay with regard to the number of fishing vessels, fuel subvention with special consumption tax-free and total amount of caught sea fish between 2007 and 2016. During ten-years period of this study, a total of 7325 fishing vessel registered to İskenderun bay ports provided 76.513,9 tons of fishery yield with spending 58.328 metric tons of fuel. The amount of fuel subvention to fishing vessels in this period was calculated as 74.059.000 ₺. In the same ten years of time period in Turkey as a whole, a total of 154.124 fishing vessels registered to Turkey ports provided 4.091.497 tons of fishery production with spending 841.114 tons of fuel. The amount of fuel subvention to fishing vessels in this period was 1.320.910.856 ₺. 

Bu çalışma, 2007-2016 yılları arasında balıkçı gemilerinin sayısı, özel tüketim vergisiz akaryakıt sarfiyatı ve karaya çıkarılan toplam avcılık miktarı ile Türkiye ve İskenderun Körfezi arasındaki karşılaştırmayı kapsamaktadır. Çalışma süresi olan 10 yıllık dönemde İskenderun Körfezi limanlarına kayıtlı toplam 7325 aktif balıkçı gemisi ile 58.328 ton yakıta karşılık 76.513,9 ton deniz ürünü avlanmıştır. 10 yıllık veri setlerinden, İskenderun Körfezi balıkçı gemilerine yapılan yakıt sübvansiyonu miktarı 74.059.000  olarak hesaplanmıştır.

Türkiye genelinde yine on yıllık zaman periyodunda, limanlara kayıtlı toplam 154.124 adet balıkçı gemisi ile 4.091.497 ton deniz ürünü avlanmış ve 841.114 ton yakıt sarfedilmiştir. Çalışma dönemi boyunca balıkçı gemilerine yapılan yakıt sübvansiyon miktarı 1.320.910.856 olarak hesaplanmıştır.

 • Referans1 Anonim (2013). Kalkınma Bakanlığı 1. Kalkınma Planı 2014-2018 Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu023(s. xiv).
 • Referans2 BSGM, 2017. https://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf
 • Referans3 Çiçek, E., Avşar, D. & Birecikligil, S. (2012). Karataş Kıyıları (İskenderun Körfezi) İçin Pagellus Erythrinus (Linnaeus,1758) Popülasyonuna Ait, Yaş, Büyüme ve Ölüm Parametreleri, Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 1 (2012)58-67.
 • Referans4 Çoker, T., Akyol, O. (2014). An overview on the fish diversity in the coasts of Turkish Republic of Northern Cyprus (Mediterranean), Ege J Fish Aqua Sci 31(2): 113-118. DOI: 10.12714/egejfas.2014.31.2.08
 • Referans5 Demirci, A. (2006). Kuzey Doğu Akdeniz Derin Deniz Trol Balıkçılığı Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 157 s.
 • Referans6 DTO(2017).http://www.denizticaretodasi.org.tr/Shared%20Documents/Deniz%20Ticareti%20Dergisi/subat_ek_2017.pdf
 • Referans7 Eurostat (2017). http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=mar_mt_am_csvi&lang=en
 • Referans8 Gelir İdaresi Başkanlığı (2017). http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-ilgiler/ozel-tuketim-vergisi-tutarlari-ve oranlari.
 • Referans9 Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Sirküleri (2017). Tarih/No: 31.03.2017/262, Sayı:2785, P: 4-6, İstanbul.
 • Referans10 Göktay, S., Göncüoğlu, H., & Ünal, V. (2015). Türkiye’de Birinci Kuşak Balıkçı Gemileri Geri-Alım Programının Değerlendirilmesi,18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu, 1-4 Eylül, İzmir.
 • Referans11 Kotan, Ö. (2015). Avrupa Birliği’nde Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Durumu,Yönetimi ve Türkiye İle Karşılaştırılması, A.B. Uzmanlık Tezi, S. 71. Ankara.
 • Referans12 Oral, M. (2010). Alien Fish Species In The Mediterranean-Black Sea Basin, J. Black Sea/Mediterranean Environment Vol. 16(1): 87-132.
 • Referans13 Schau, E.M., Ellingsen, H., Endal, A., & Aanondsen, S.A. (2009). Energy consumption in the Norwegian fisheries, Journal of Cleaner Production, 17, 325-334. Sumaila, U. R., Teh, L., Watson, R., Tyedmers, P., & Pauly, D. (2008). Fuel price increase, subsidies, overcapacity, and resource sustainability, ICES Journal of Marine Science, 65: 832–840.
 • Referans14 Suuronen, P., Chopin, F., Glass, C., Løkkeborg, S., Matsushita, Y., Queirolo, D., & Rihan, D. (2012). Low impact and fuel efficient fishing—Looking beyond the horizon, Fisheries Research, 119-12, 135-146.
 • Referans15 Seçer, S., Korkmaz, A.Ş., Dinçer, C., Atar, H.H., Seçer, F.S., & Keskin, E. (2016). Türkiye’de Sürdürülebilir Su Ürünleri Avcılığı. http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/f452c63f81d0105_ek.pdf
 • Referans16 Şahinler, S., Can, M.F., Görgülü, Ö. & İğne, K.D. (2005). Samandağ İlçesinde (Hatay) Balıkçılığın Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma, Science and J. of Fırat Univ. 17 (4), 605-611.
 • Referans17 TUİK. (2017). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
 • Referans18 UDHB, (2017). https://atlantis.udhb.gov.tr/OTV2/_public/stat.asp
 • Referans19 Yılmaz, A.B. (2015). Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Gıda Güvenliği Balıkçılık Yönetimi ve Desteklemeleri, A.B. Uzmanlık Tezi. Ankara.
 • Referans20 Ziegler, F., Hornborg, S. (2014). Stock size matters more than vessel size: The fuel effiency of Swedish demersal trawl fisheries 2002-2014, Marine Policy 44, 72-81.
Birincil Dil tr
Konular Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9995-0377
Yazar: Erhan ÇİLOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @diğer { egirdir370687, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-7517}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {138 - 147}, doi = {10.22392/egirdir.370687}, title = {İskenderun Körfezi Balıkçı Gemileri ile Tüm Balıkçı Gemilerine 2007-2016 Yılları Arasında Verilen Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış (ÖTV’siz) Yakıt ve Avcılık Miktarlarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {ÇİLOĞLU, Erhan} }
APA ÇİLOĞLU, E . (2018). İskenderun Körfezi Balıkçı Gemileri ile Tüm Balıkçı Gemilerine 2007-2016 Yılları Arasında Verilen Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış (ÖTV’siz) Yakıt ve Avcılık Miktarlarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14 (2), 138-147. DOI: 10.22392/egirdir.370687
MLA ÇİLOĞLU, E . "İskenderun Körfezi Balıkçı Gemileri ile Tüm Balıkçı Gemilerine 2007-2016 Yılları Arasında Verilen Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış (ÖTV’siz) Yakıt ve Avcılık Miktarlarının Karşılaştırılması". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14 (2018): 138-147 <http://dergipark.gov.tr/egirdir/issue/36731/370687>
Chicago ÇİLOĞLU, E . "İskenderun Körfezi Balıkçı Gemileri ile Tüm Balıkçı Gemilerine 2007-2016 Yılları Arasında Verilen Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış (ÖTV’siz) Yakıt ve Avcılık Miktarlarının Karşılaştırılması". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14 (2018): 138-147
RIS TY - JOUR T1 - İskenderun Körfezi Balıkçı Gemileri ile Tüm Balıkçı Gemilerine 2007-2016 Yılları Arasında Verilen Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış (ÖTV’siz) Yakıt ve Avcılık Miktarlarının Karşılaştırılması AU - Erhan ÇİLOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22392/egirdir.370687 DO - 10.22392/egirdir.370687 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 138 EP - 147 VL - 14 IS - 2 SN - -1308-7517 M3 - doi: 10.22392/egirdir.370687 UR - http://dx.doi.org/10.22392/egirdir.370687 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi İskenderun Körfezi Balıkçı Gemileri ile Tüm Balıkçı Gemilerine 2007-2016 Yılları Arasında Verilen Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış (ÖTV’siz) Yakıt ve Avcılık Miktarlarının Karşılaştırılması %A Erhan ÇİLOĞLU %T İskenderun Körfezi Balıkçı Gemileri ile Tüm Balıkçı Gemilerine 2007-2016 Yılları Arasında Verilen Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış (ÖTV’siz) Yakıt ve Avcılık Miktarlarının Karşılaştırılması %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi %P -1308-7517 %V 14 %N 2 %R doi: 10.22392/egirdir.370687 %U 10.22392/egirdir.370687
ISNAD ÇİLOĞLU, Erhan . "İskenderun Körfezi Balıkçı Gemileri ile Tüm Balıkçı Gemilerine 2007-2016 Yılları Arasında Verilen Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış (ÖTV’siz) Yakıt ve Avcılık Miktarlarının Karşılaştırılması". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14 / 2 (Haziran 2018): 138-147. http://dx.doi.org/10.22392/egirdir.370687