Yazım Kuralları

.Makale Sunumu: Makale gönderimi dergi web sitesi üzerinden online makale gönderim sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla kayıt sistemi ile üye olunması gerekmektedir.

Dergide su ürünleri alanında yapılmış orijinal araştırmalar, araştırma notu, kısa araştırma ve derleme nitelikli eserler yayınlanır. Dergide yayınlanacak eserin daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış ya da yayın hakkının verilmemiş olması gerekir. Eserin tüm sorumluluğu yazarına(/larına) aittir. Dergi editörü eserlerin teknik içerik ve baskı hatalarından sorumlu değildir. Basılmış olan eserlere telif ücreti ödenmez. Eserler bildirilmiş olan yazım kurallarına uyularak Türkçe veya İngilizce dillerinden herhangi biri ile yazılabilir.

Editoryal sürece dahil edilen makale, konu editörü tarafından bilimsel içerik yönünden değerlendirilmek üzere konu uzmanı en az iki hakemin görüşüne sunulur. Hakem görüşlerinde ayrılık durumunda nihai karar için bir başka hakemin görüşüne başvurulur. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin dergide yayınlanabilmesi için Yayın Kurulunca bilimsel içerik ve şekil bakımından uygun görülmesi ve hakemler tarafından kabul edilmesi gerekir. Yayın Kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunmayan eserler yazar (ına/larına) iade edilmez.

Yazım Kuralları ile ilgili örnek makaleyelink'den ulaşabilirsiniz.