21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-0928 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Türk Eğitim-Sen |

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 2147-0928 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Türk Eğitim-Sen |
Kapak Resmi

98.231

467.131

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum C.6,S 18 Yıl 2017 Kış Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 18 - Ara 2017
 1. Türk Dünyasının Gök Kubbesinde Bir Yıldız: Anar
  Sayfalar 585 - 596
  Fatma ÖZKAN
 2. Vefayata Mahsus Vukuat Defterlerine Göre Salgın Hastalıklardan Ölümler: Adıyaman Örneği
  Sayfalar 597 - 616
  Hamdi DOĞAN
 3. Folklor ve İdeoloji “Folklorik Malzemenin Ulus İnşasında Kullanımı Ve Kadro Örneklemi”
  Sayfalar 617 - 628
  Tuğrul BALABAN
 4. Kavimler Göçü ve Batı Roma İmparatorluğu’nun Çöküşü
  Sayfalar 629 - 640
  Fatma ÇAPAN, Baran GÜVENÇ
 5. Meyhanada Muhteva Çeşitliliği
  Sayfalar 641 - 658
  Davut DEMİR
 6. Swahili Konuşucularının Türkçe Ediniminde Karşılaştığı Güçlükler
  Sayfalar 659 - 672
  Selma ELYILDIRIM, Mehmet YILDIRIM
 7. Dilbilim, Yeni Mantık ve Kesinlik Arayışı
  Sayfalar 673 - 684
  Mehmet Fatih DOĞRUCAN, Zuhal HAZAR
 8. XIX. Asır Azerbaycan Edebiyatında Fuzûlî ve Nigârî Geleneğinin Bir Temsilcisi: Seyyîd Giryân Cemâleddîn Kazâkî
  Sayfalar 685 - 698
  Ali KÖK
 9. Modernleşme Kavramı Çerçevesinde Ernest Gellner’in Milliyetçilik Kuramına Bakış
  Sayfalar 699 - 710
  Faruk YAHŞİ
 10. Çocuklar İçin Ahlaki Olgunluk Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 711 - 730
  Mehmet KÖK, Arzu ÇAKICI
 11. Sosyal Medya ve Sağlık
  Sayfalar 731 - 758
  A. Bahadır DARI
 12. Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 759 - 786
  Eray ALACA
 13. Tarihsel Süreçte Sosyal Yardımların Gelişimi
  Sayfalar 787 - 798
  Hakan AY, Recep AKAN
 14. B1, B2 ve C1 Düzeyindeki Yabancı Öğrencilere Türkçedeki Kalıp İfadelerin Öğretiminde Televizyon Reklamlarının Kullanılması
  Sayfalar 799 - 814
  Mehmet KARA, Şafak ALTUNSOY
 15. Osmanlı Çocuk Dergilerinde Dil Öğretimi: Çocuklara Talim Dergisi (1887-1888)
  Sayfalar 815 - 828
  Gökhan DEMİRKOL, Gürkan DAĞBAŞI
 16. Osmanlı Minyatürlerinde Hz. Muhammed ve Hz. İsa Tasvirlerinin Benzer ve Farklı Yönleri
  Sayfalar 829 - 844
  Ülkem YAZ, Nefise YÜKSEL
 17. Ani Kenti Ortaçağ Savunma Sistemlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 845 - 852
  Cem TÜYSÜZ