Yıl 2016, Cilt 7, Sayı 14, Sayfalar 37 - 53 2016-12-28

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (TEOGS) Öğretmen VE Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi

Zekerya Batur [1] , Murat Başar [2] , Emel Şaşmaz [3]

196 144

Bu çalışmada 2013-2014 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığınca ilk defa uygulanan “Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavına” yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi” amaçlanmıştır. Betimsel tara- ma modeliyle yapılan bu çalışmanın örneklemi 529 öğretmen ve 302 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada t testi, tek yönlü varyans analizi (Anova), yüzde ve frekans analizi yapılmıştır. TEOG anketinin Alpha güvenirlik değeri. 83 KMO değeri 93 bulunmuştur. Öğrenciler TEOGS’u öğretmenlere göre daha olumlu bulmaktadır. Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre TEOGS’a daha olumlu bakmaktadır. Özel ders almayan öğrenciler, özel ders alan öğrencilere göre, sınava yönelik rehberlik hizmeti alan öğrenciler sınava yönelik rehberlik hizmeti almayan öğrencilere göre daha olumlu bulmaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü okulun sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyi azaldıkça sınava olumlu bakış artmaktadır. 

Öğretmen, Öğrenci, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı
  • Bağçeci, B., Döş, B. ve Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 551-566.
  • Güleri ve Çakır, (2013). Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısını yordayan değişkenlerin incelenmesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 82-94.
  • Gündüver, A. ve Göktaş, İ. (2011). İlköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınav başarılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 30-47.
  • Güvendir, M. A. (2014). Öğrenci başarılarının belirlenmesi sınavında öğrenci ve okul özelliklerinin Türkçe başarısı ile ilişkisi, Eğitim ve Bilim Özel Sayısı, 39, 172.
  • Hanımoğlu, E. (2010). Seviye Belirleme Sınavına Girecek Olan İlköğretim İkinci Ka- deme Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Mükemmeliyetçilik ve Anne-Baba Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel yayınları.
  • Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları, TSA, 15 (3), 9-22.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zekerya Batur

Yazar: Murat Başar

Yazar: Emel Şaşmaz

Bibtex @araştırma makalesi { eibd315956, journal = {Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama}, issn = {1309-8659}, address = {Eğitim-Bir-Sen}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {37 - 53}, doi = {}, title = {Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (TEOGS) Öğretmen VE Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Batur, Zekerya and Başar, Murat and Şaşmaz, Emel} }
APA Batur, Z , Başar, M , Şaşmaz, E . (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (TEOGS) Öğretmen VE Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 7 (14), 37-53. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/eibd/issue/29470/315956
MLA Batur, Z , Başar, M , Şaşmaz, E . "Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (TEOGS) Öğretmen VE Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 7 (2016): 37-53 <http://dergipark.gov.tr/eibd/issue/29470/315956>
Chicago Batur, Z , Başar, M , Şaşmaz, E . "Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (TEOGS) Öğretmen VE Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 7 (2016): 37-53
RIS TY - JOUR T1 - Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (TEOGS) Öğretmen VE Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi AU - Zekerya Batur , Murat Başar , Emel Şaşmaz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 53 VL - 7 IS - 14 SN - 1309-8659- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (TEOGS) Öğretmen VE Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi %A Zekerya Batur , Murat Başar , Emel Şaşmaz %T Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (TEOGS) Öğretmen VE Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi %D 2016 %J Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama %P 1309-8659- %V 7 %N 14 %R %U