Kapak Resmi
0     |     0
Dergi Sayıları

Erciyes Journal of Education [EJE] web sayfasına hoşgeldiniz.

 

E-Mail: eje@erciyes.edu.trOdak ve Kapsam

EJE, güncel ve özgün çalışmalara yer vererek eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası, bilimsel ve hakemli bir dergidir. Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerindeki çalışmalar kabul edilmekte ve yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen aday çalışmaların daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya başka bir dergide yayım sürecinde olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar intihal önleme programında incelenmekte ve dergide kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmaların yayım hakları Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne aittir. Ancak yayımlanan çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

EJE açık erişimli bir dergi olup yayıma kabul edilen makaleler için yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Aşağıda sıralanan alanlar derginin kapsamında yer almaktadır.

Almanca Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Eğitimde Teknoloji, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Tarihi, Eğitim Yönetimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Fen Eğitimi, Fransızca Eğitimi, İngilizce Eğitimi, Matematik Eğitimi, Müzik Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, Öğretim Teknolojisi, Özel Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi, STEM Eğitimi, Temel Eğitim, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yabancı Diller Eğitimi


Vizyon

EJE'nin vizyonu, eğitimin tüm alanlarında üretilen özgün bilimsel çalışmalara yer vererek eğitim alanının gelişimine katkıda bulunmak, yeni çalışmaları alana kazandırmak ve bu alanda çalışan akademisyen ve uygulayacılara rehberlik ederek daha nitelikli ve daha etkili işleyen bir eğitim sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

 

Hedef Kitle

Eğitim ve ilgili alanlarda çalışmalar yürüten akademisyenler, araştırmacılar, öğretmenler ve lisansüstü öğrenciler derginin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

 

Yayın Türleri

Bu dergide bilimsel değeri olan nitel ve nicel araştırmalara, derlemelere, çeviri yazılara ve kitap kritiklerine yer verilmektedir.

 

Yayın İlkesi

EJE'ye gönderilen aday çalışmaların değerlendirilme sürecinde iletişime açıklık, periyodik aralıklarla yazarları bilgilendirme, objektiflik ve hızlı değerlendirme temel ilkelerimizdir.