Electronic Journal of Education Sciences
Kapak Resmi
ISSN 1302-7905 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Behçet ORAL |

Electronic Journal of Education Sciences

ISSN 1302-7905 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Behçet ORAL |
Kapak Resmi

23.541

53.265
Cilt 7 Sayı 14 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 14 - Kas 2018
 1. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KALİTE BAĞLAMINDA ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN BEKLENTİLERİ
  Sayfalar 124 - 138
  Nuray Yıldırım, Ayşe Dönmez, Elif Aydoğdu Özoğlu
 2. OKUL YÖNETİCİLERİNİN PROGRAM LİDERLİĞİ ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 139 - 153
  Osman Aslan, Burhan Akpunar, Fatih Selim Erdamar
 3. GEOMETRİK - MEKANİK ZEKA OYUNLARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ
  Sayfalar 154 - 163
  Neşe Dokumacı Sütçü
 4. ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 164 - 175
  Abidin Dağlı, Gülsen GENÇDAL
 5. THE EFFECT OF DIGITAL STORY PREPARATION PROGRAM ON READING COMPREHENSION IN ENGLISH
  Sayfalar 176 - 186
  Abdullah Adıgüzel, Zeynep Kumkale
 6. 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE OKUMA BECERİSİNE YÖNELİK BAŞARILARI İLE İNFORMAL YOLLA İNGİLİZCE ÖĞRENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 187 - 196
  İlknur İzgi, Erdoğan KÖSE
 7. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYON DURUMLARI
  Sayfalar 197 - 207
  Murat TUNCER, Ahmet Egemen Akmençe
 8. YÜZME TEMEL EĞİTİM ÇALIŞMALARINDA EĞİTİM MATERYALİ OLARAK GÜVENLİK KEMERİ KULLANIMININ ÖĞRENME SÜRECİNE ETKİSİ
  Sayfalar 208 - 212
  Hasan Aykut Aysan
 9. İNGİLİZCE MİZAH METİNLERİNİN 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 213 - 227
  ARZU KARAGÜL, Bayram Aşılıoğlu