Eurasian Journal of Forest Science
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-7493 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eurasscience Journals |

Dünyanın en eski kıtalarındaki orman bilimlerine ait araştırma sonuçlarını Eurasian Journal of Forest Science dergisinde yayınlanmaya davet ediyoruz. Son yıllarda insan toplumunda görülen çok hızlı artış ormanlar üzerinde güncel ve aynı zamanda hiç de tanıdık olmayan yeni sorunların görülmesine neden olmaktadır. Uzun ömürlü bir bitki toplumu olan orman örtüsü dünyada cereyan eden pek çok çevre sorunlarını tamponlamakta ve meydana gelecek olan sapmaların en az hissedilmesine neden olmaktadır. Ancak ormanların bu etkilere karşı nasıl bir uyum mekanizması çalıştırdığı henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Eurasian Journal of Forest Science dergisi Avrupa ve Asya toprakları üzerinde var olan çok farklı orman toplumları üzerine yapılan araştırma sonuçlarının bilim insanlarına ulaştırılmasını hedeflemektedir. Orman ekosistemlerine ait bilim dalları çok geniş bir yelpazeyi kapsadığı için dergimize ulaşan eser başlıkları da örneğin orman topraklarının fiziksel özelliklerinden coğrafik modellere veya ağaçların genetik özelliklerine kadar konu alanını tarayacaktır. Yazarların orman bilimlerinde var olan güncel sorunlara yeni bakış açıları içeren çözümler sunan yayınlar göndermeleri beklenmektedir. Başvurulan eserlerde iyi kaliteli görüntü özelliklerine sahip grafik ve şekil gösterimlerinin bulunması, konuların çarpıcı bir biçimde sunulması ve çalışmaların amacı, bulguları ve vardırılan sonuçları arasında güçlü bir bağ bulunması aranan özellikler arasında olacaktır.

Aşağıda yer alan başlıklara uygun olarak yapılan yayın başvuruları dergimize kabul edilmektedir.

Ekofizyoloji
Ekosistem Bilimleri
Bitki Varlığı ve Dağılımı
Orman Zararları
Ormancılık Ekonomisi
Orman Genetiği
Orman Endüstrisi
Orman Amenajmanı
Üretim ve Emvalin Taşınması
Ormancılık Politikası
Toplum Ekolojisi
Silvikültür
Toprak Bilimi
Orman Hasılatı ve Biyometri
Havza Yönetimi
Odun Teknolojisi

Eurasian Journal of Forest Science

e-ISSN 2147-7493 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eurasscience Journals |
Kapak Resmi

13.395

8.916

Dünyanın en eski kıtalarındaki orman bilimlerine ait araştırma sonuçlarını Eurasian Journal of Forest Science dergisinde yayınlanmaya davet ediyoruz. Son yıllarda insan toplumunda görülen çok hızlı artış ormanlar üzerinde güncel ve aynı zamanda hiç de tanıdık olmayan yeni sorunların görülmesine neden olmaktadır. Uzun ömürlü bir bitki toplumu olan orman örtüsü dünyada cereyan eden pek çok çevre sorunlarını tamponlamakta ve meydana gelecek olan sapmaların en az hissedilmesine neden olmaktadır. Ancak ormanların bu etkilere karşı nasıl bir uyum mekanizması çalıştırdığı henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Eurasian Journal of Forest Science dergisi Avrupa ve Asya toprakları üzerinde var olan çok farklı orman toplumları üzerine yapılan araştırma sonuçlarının bilim insanlarına ulaştırılmasını hedeflemektedir. Orman ekosistemlerine ait bilim dalları çok geniş bir yelpazeyi kapsadığı için dergimize ulaşan eser başlıkları da örneğin orman topraklarının fiziksel özelliklerinden coğrafik modellere veya ağaçların genetik özelliklerine kadar konu alanını tarayacaktır. Yazarların orman bilimlerinde var olan güncel sorunlara yeni bakış açıları içeren çözümler sunan yayınlar göndermeleri beklenmektedir. Başvurulan eserlerde iyi kaliteli görüntü özelliklerine sahip grafik ve şekil gösterimlerinin bulunması, konuların çarpıcı bir biçimde sunulması ve çalışmaların amacı, bulguları ve vardırılan sonuçları arasında güçlü bir bağ bulunması aranan özellikler arasında olacaktır.

Aşağıda yer alan başlıklara uygun olarak yapılan yayın başvuruları dergimize kabul edilmektedir.

Ekofizyoloji
Ekosistem Bilimleri
Bitki Varlığı ve Dağılımı
Orman Zararları
Ormancılık Ekonomisi
Orman Genetiği
Orman Endüstrisi
Orman Amenajmanı
Üretim ve Emvalin Taşınması
Ormancılık Politikası
Toplum Ekolojisi
Silvikültür
Toprak Bilimi
Orman Hasılatı ve Biyometri
Havza Yönetimi
Odun Teknolojisi
Cilt: 5 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - Eki 2017