Eurasian Journal of Forest Science
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-7493 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eurasscience Journals |

Eurasian Journal of Forest Science yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanan indeksli ve sertifikalı bir ormancılık bilimi dergisidir (TR DİZİNIndex CopernicusGoogle ScholarCiteFactorRootindexingScientific Indexing Services). Dergimiz İngilizce makaleleri kabul etmektedir.

Aşağıda yer alan başlıklara uygun olarak yapılan yayın başvuruları dergimize kabul edilmektedir.

Ekofizyoloji, Ekosistem Bilimleri, Bitki Varlığı ve Dağılımı, Orman Zararları, Ormancılık Ekonomisi, Orman Genetiği, Orman, Endüstrisi, Orman Amenajmanı, Üretim ve Emvalin Taşınması, Ormancılık Politikası, Toplum Ekolojisi, Silvikültür, Toprak Bilimi, Orman Hasılatı ve Biyometri, Havza Yönetimi ve Odun Teknolojisi. 

Bunların dışında, ziraat, biyoloji, coğrafya ve doğa bilimleriyle ilgili diğer yayınlar da değerlendirilecek ve uygun görüldüğü takdirde dergimizde yayınlanabilecektir. 

 

Eurasian Journal of Forest Science

e-ISSN 2147-7493 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eurasscience Journals |
Kapak Resmi

18.150

16.952

Eurasian Journal of Forest Science yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanan indeksli ve sertifikalı bir ormancılık bilimi dergisidir (TR DİZİNIndex CopernicusGoogle ScholarCiteFactorRootindexingScientific Indexing Services). Dergimiz İngilizce makaleleri kabul etmektedir.

Aşağıda yer alan başlıklara uygun olarak yapılan yayın başvuruları dergimize kabul edilmektedir.

Ekofizyoloji, Ekosistem Bilimleri, Bitki Varlığı ve Dağılımı, Orman Zararları, Ormancılık Ekonomisi, Orman Genetiği, Orman, Endüstrisi, Orman Amenajmanı, Üretim ve Emvalin Taşınması, Ormancılık Politikası, Toplum Ekolojisi, Silvikültür, Toprak Bilimi, Orman Hasılatı ve Biyometri, Havza Yönetimi ve Odun Teknolojisi. 

Bunların dışında, ziraat, biyoloji, coğrafya ve doğa bilimleriyle ilgili diğer yayınlar da değerlendirilecek ve uygun görüldüğü takdirde dergimizde yayınlanabilecektir. 

 

2018 6(4) Supplementary Issue Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Soil chemistry and microbial activity after a surface fire in a mixed temperate forest
  Sayfalar 1 - 13
  Sepken Kaptanoğlu, Çağatay Tavşanoğlu, Oğuz Can Turgay
 2. The effects of cultivation area and altitude variation on the composition of fatty acids of Laurus nobilis L. berries in Nothern Turkey and Abkhazia
  Sayfalar 14 - 21
  Bilge Yılmaz, İlhan Deniz
 3. Antioxidant and oxidant potential of Rosa canina
  Sayfalar 22 - 25
  Mustafa Pehlivan, Falah Saleh Mohammed, Mustafa Sevindik, Hasan Akgul
 4. Ribes aureum Pursh (Grossulariaceae); a new record for the flora of Turkey
  Sayfalar 26 - 31
  Mehmet Fırat
 5. Some soil physical and chemical properties of natural stands and plantations at different ages of stone pine in Biga (Çanakkale-Turkey)
  Sayfalar 42 - 47
  Hüseyin Barış Tecimen, Orhan Sevgi, Muhammet Akkaya, Ece Sevgi, Çağla Kızılarslan Hançer, Ernaz Altundağ Çakır
 6. Contributions to the knowledge autumnal Lepidoptera of Dağlıca (Hakkari) with two poorly known noctuid species
  Sayfalar 48 - 57
  Erdem Seven
 7. Modern pollen distribution of the Teke Peninsula forests: The case of the Ördübek Highland
  Sayfalar 58 - 75
  Çetin Şenkul, Nurgül Karlıoğlu Kılıç, Mustafa Doğan, Warren J. Eastwood
 8. Vermicomposting in Turkey: Challenges and opportunities in future
  Sayfalar 32 - 41
  Korkmaz Bellitürk