Eurasian Journal of Forest Science
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-7493 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eurasscience Journals |

Eurasian Journal of Forest Science yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanan indeksli ve sertifikalı bir ormancılık bilimi dergisidir (TR DİZİNIndex CopernicusGoogle ScholarCiteFactorRootindexingScientific Indexing Services). Dergimiz İngilizce makaleleri kabul etmektedir.

Aşağıda yer alan başlıklara uygun olarak yapılan yayın başvuruları dergimize kabul edilmektedir.

Ekofizyoloji, Ekosistem Bilimleri, Bitki Varlığı ve Dağılımı, Orman Zararları, Ormancılık Ekonomisi, Orman Genetiği, Orman, Endüstrisi, Orman Amenajmanı, Üretim ve Emvalin Taşınması, Ormancılık Politikası, Toplum Ekolojisi, Silvikültür, Toprak Bilimi, Orman Hasılatı ve Biyometri, Havza Yönetimi ve Odun Teknolojisi. 

Bunların dışında, ziraat, biyoloji, coğrafya ve doğa bilimleriyle ilgili diğer yayınlar da değerlendirilecek ve uygun görüldüğü takdirde dergimizde yayınlanabilecektir. 

 

Eurasian Journal of Forest Science

e-ISSN 2147-7493 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eurasscience Journals |
Kapak Resmi

17.338

14.609

Eurasian Journal of Forest Science yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanan indeksli ve sertifikalı bir ormancılık bilimi dergisidir (TR DİZİNIndex CopernicusGoogle ScholarCiteFactorRootindexingScientific Indexing Services). Dergimiz İngilizce makaleleri kabul etmektedir.

Aşağıda yer alan başlıklara uygun olarak yapılan yayın başvuruları dergimize kabul edilmektedir.

Ekofizyoloji, Ekosistem Bilimleri, Bitki Varlığı ve Dağılımı, Orman Zararları, Ormancılık Ekonomisi, Orman Genetiği, Orman, Endüstrisi, Orman Amenajmanı, Üretim ve Emvalin Taşınması, Ormancılık Politikası, Toplum Ekolojisi, Silvikültür, Toprak Bilimi, Orman Hasılatı ve Biyometri, Havza Yönetimi ve Odun Teknolojisi. 

Bunların dışında, ziraat, biyoloji, coğrafya ve doğa bilimleriyle ilgili diğer yayınlar da değerlendirilecek ve uygun görüldüğü takdirde dergimizde yayınlanabilecektir. 

 

2018 6(3) Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 3 - Eki 2018
 1. TLC and GC-MS analysis of fermented wood "Nikhra" petroleum ether fraction of Combretaceae spp. Combretum hartmannianum and Terminalia laxiflora
  Sayfalar 1 - 7
  Noha Fadle, Abdalbasit Mariod, Hiba Abdel Rahman Ali, Alfatih Ahmed Hasan
 2. The effects of the increased doses of leonardite applications on the content of some macro and micro nutrient elements of pak choi (Brassica rapa L. subsp. var. Chinensis L.) plant
  Sayfalar 8 - 14
  Aydin Adiloglu, Funda Eryilmaz Acikgoz, Yusuf Solmaz, M. Rüştü Karaman
 3. Effects of landscape evolution stages on soil properties distribution in Yancheng National Nature Reserve, China
  Sayfalar 15 - 24
  Juan Wang, Yufeng Li, Hongyu Liu
 4. Determination of mushroom consumption preferences by using fuzzy analytic hierarchy process
  Sayfalar 25 - 34
  AYŞENUR GÜRGEN, Sibel YILDIZ, Ümit Cafer YILDIZ
 5. Flora of Gürün district (Sivas) and its immediate surroundings
  Sayfalar 35 - 68
  Selvinaz Gülçin Bozkurt, Ünal Akkemik
 6. Climate change impacts on the potential distribution of Taxus baccata L. in the Eastern Mediterranean and the Bolkar Mountains (Turkey) from Last Glacial Maximum to the future
  Sayfalar 69 - 82
  Derya Evrim Koç, Jens Christian Svenning, Meral Avcı
 7. Impact of spatial factors on climate variables and species distribution in forest ecosystems under sea influence of Eastern Blacksea Region
  Sayfalar 83 - 97
  Ayhan USTA, Murat YILMAZ, Yavuz Okunur KOCAMANOĞLU, Esengül GENÇ
 8. The effects of liquidity on inventory: Evidence form forestry subsector in Turkey
  Sayfalar 98 - 110
  Ali Faruk Açıkgöz, Celal Demirkol, Sudi Apak
 9. A methodical approach to the mapping of biotope types by using GIS based remote sensing techniques (Köprülü Kanyon National Park Case / Turkey)
  Sayfalar 111 - 127
  Cumhur GÜNGÖROĞLU, Renate Bürger-Arndt