Year 2014, Volume 2, Issue 3, Pages 50 - 60 2014-11-01

Meslek Yüksekokullarının E-Öğrenme Modeline Geçişinde Dikkate Alınması Gereken İki Kavram: Öğrencilerin Bilgisayar Özyeterlilikleri Ve E-Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlukları
Meslek Yüksekokullarının E-Öğrenme Modeline Geçişinde Dikkate Alınması Gereken İki Kavram: Öğrencilerin Bilgisayar Özyeterlilikleri Ve E-Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlukları

İbrahim PINAR [1] , Aslıhan Güzin SELÇUK [2] , Burcu DAĞ [3]

220 461

Digital revolution, one of the most remarkable symbols of the 21st century, has created a nonspatial and time-independent learning environment through various learning mediums, the Internet and online communication tools. Self-efficacy in the use of computer, defined as computer literacy in elearning and e-learning readiness, defined as adaptation to self-management are of critical importance in many aspects. Through this study, whether there is a correlation between vocational college students’ computer self-efficacy and e-learning readiness is researched. As an assessment, this study will contribute to this valuable field
21. yüzyılın en önemli sembollerinden dijital devrim, farklı öğrenme olanakları ile internet ve online iletişim araçları ile zamandan ve mekandan bağımsız bir öğrenme ortamı yaratmıştır. Eöğrenmede bireyin bilgisayar kullanma yeteneği hakkında kendine ilişkin yargısı olarak tanımlanan bilgisayar kullanımına yönelik öz yeterlilik ve e-öğrenme sürecini kendi kendine yönetmeye uyum sağlama olarak tanımlanan e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk farklı açılardan kritik önemdedir. Çalışma ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayar öz yeterliliğiyle e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşlukları araştırılmakta; bilgisayar öz yeterliliği ile e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmektedir. Söz konusu çalışma bir durum tespiti olmasının yanı sıra bu değerli alana katkı sağlayacaktır
 • Akaslan, D., & Law, E.L. (2010). Measuring teachers’ readiness for e-learning in higher education institutions associated with the subject of electricity in Turkey. Proceedings of the IEEE Global
 • Engineering Education Conference – Learning Environments and Ecosystems in Engineering Education, Amman, Jordan. Bandura, A. (1978). The self system in reciprocal determinism. American Psychologist, 33, 344–358.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood
 • Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Bandura, A. (1989). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. Developmental Psychology, 25, 729–735.
 • Bloom, B. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev. D. A. Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Borotis, S. Ap. & Poulymenakou, A. (2004). E-Learning readiness components: key issues to consider before adopting e-Learning interventions. World Conference on E-Learning in Corporate 2004, Washington, DC.
 • Çakır, R., & Yükseltürk, E. (2010). Bilgi toplumu olma yolunda öğrenen organizasyonlar, bilgi yönetimi ve e-öğrenme üzerine teorik bir çözümleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 501-512.
 • Collins, A., & Halverson, R. (2009).Rethinking education in the age of technology: The digital revolution and schooling in America.New York: Teachers College Press.
 • Compeau, D.R., & Higgins, C.A. (1995). Computer Self-Efficacy: development of a measure and initial test. MIS Quarterly, 192, 189-211.
 • Delcourt, M.A.B., & Kinzie, M.B. (1993). Computer technologies in teacher education: The measurement of attitudes and self-efficacy. Journal of Research and Development in Education, 27(1), 35-41.
 • Durmuş, B., Yurtkuru, E.S. & Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Istanbul: Beta Yayıncılık.
 • Engelbrecht, E. (2005). Adapting to changing expectations: post-graduate students’experience of an e- learning tax program. Computers & Education, 45, 217–229.
 • Ertmer, P. A., Evenbeck , E., Cennamo, K. S. & Lehman, J. D. (1994). Enhancing Self-Efficacy for computer technologies through the use of positive classroom experiences, Educational Technology Res. and Development, 42(3), 45-62.
 • Gist, M. (1987). Self-efficacy: implications for organizational behavior and human resource management.
 • Academy of Management Review, 2, 472–486. Gist, M. (1989). The influence of training method on self-efficacy and idea generation among managers.
 • Personnel Psychology, 42, 787–805. Göktaş, İ., & Kayri, M. (2005). E-Öğrenme ve Türkiye açısından sorunlar, çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl
 • Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2). Hill, T., Smith, N. D., & Mann, M. F. (1987). Role of efficacy expectations in predicting the decision to use advanced technologies: The case of computers. Journal of Applied Psychology, 72(2), 307-313.
 • Kaplan, R. & Saccuzzo, D. (1982). Psychological testing: principles, applications, and issues. Monterey, CA: Brooks/Cole.
 • Karsten, R., & Roth, M. R. (1998). The relationship of computer experience and computer self-efficacy to performance in introductory computer literacy courses. Journal of Research on Technology Education, 31(1), 14-24.
 • Kaya, M.F. (2011). Öğrencilerin coğrafya dersinde hazırbulunuşluluk düzeylerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 6(4), 737-754.
 • Kear, M. (2000). Concept Analysis of Self-efŞcacy. Graduate Research in Nursing, Retrieved January 05, 2014, from http://graduateresearch.com/Kear.htm
 • Kinzie, M.B., & Delcourt, M.A.B. (1991). Computer technologies in teacher education: The measurement of attitudes and self-efficacy. American Education Research Association, Chicago.
 • Kurtuluş, K., & Okumuş, A. (2006). Fiyat algılamasının boyutları arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Yönetim Dergisi, 17(53), 1-17.
 • Lev, E.L. (1997). Bandura’s theory of self-efŞcacy: applications to oncology. Scholarly Inquiry for Nursing Practice, 11, 21-42.
 • Murphy, C.A., Coover, D., & Owen, S.V. (1989). Development and validation of the computer self- efficacy scale. Educational and Psychological Measurement, 49, 893-899.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
 • O'Leary, A. (1985). Self-efficacy and health. Behaviour Research and Therapy, 23, 437-451.
 • Oliver, T.A., & Shapiro, F. (1993). Self-efficacy and computers. Journal of Computer Based Instruction, 20(3), 81-85.
 • Schunk, D.H. (1984). Self-efficacy perspective on achievement behavior. Educational Psychologist, 19, 48–
 • Schunk, D.H. (1989). Self-efficacy, Cognitive skill learning, in: C. Ames, R. Aims (Ed.), Research on
 • Motivation in Education, San Diego: Academic Press. Smith, P. J., Murphy, K.L., & Mahoney, S. E. (2003). Identifying factors underlying readiness for online learning: An exploratory study. Distance Education, 24, 57-68.
 • Smith, P. J. (2005). Learning preferences and readiness for online learning. Educational Psychology, 25(1): 3-12.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Watkins, R., Leigh, D., & Triner, D. (2004). Assessing readiness for e-learning. Performance
 • Improvement Quarterly, 17(4), 66-79. Zimmerman, B. J. (1995). Self-regulation involves more than metacognition: A social-cognitive perspective.Educational Psychologist, 30(4), 217-221.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim PINAR

Author: Aslıhan Güzin SELÇUK

Author: Burcu DAĞ

Bibtex @ { ejoir72987, journal = {Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-8503}, address = {Sakarya University}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {50 - 60}, doi = {}, title = {Meslek Yüksekokullarının E-Öğrenme Modeline Geçişinde Dikkate Alınması Gereken İki Kavram: Öğrencilerin Bilgisayar Özyeterlilikleri Ve E-Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlukları}, key = {cite}, author = {PINAR, İbrahim and SELÇUK, Aslıhan Güzin and DAĞ, Burcu} }
APA PINAR, İ , SELÇUK, A , DAĞ, B . (2014). Meslek Yüksekokullarının E-Öğrenme Modeline Geçişinde Dikkate Alınması Gereken İki Kavram: Öğrencilerin Bilgisayar Özyeterlilikleri Ve E-Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlukları. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, 2 (3), 50-60. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ejoir/issue/5378/72987
MLA PINAR, İ , SELÇUK, A , DAĞ, B . "Meslek Yüksekokullarının E-Öğrenme Modeline Geçişinde Dikkate Alınması Gereken İki Kavram: Öğrencilerin Bilgisayar Özyeterlilikleri Ve E-Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlukları". Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 (2014): 50-60 <http://dergipark.gov.tr/ejoir/issue/5378/72987>
Chicago PINAR, İ , SELÇUK, A , DAĞ, B . "Meslek Yüksekokullarının E-Öğrenme Modeline Geçişinde Dikkate Alınması Gereken İki Kavram: Öğrencilerin Bilgisayar Özyeterlilikleri Ve E-Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlukları". Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 (2014): 50-60
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Yüksekokullarının E-Öğrenme Modeline Geçişinde Dikkate Alınması Gereken İki Kavram: Öğrencilerin Bilgisayar Özyeterlilikleri Ve E-Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlukları AU - İbrahim PINAR , Aslıhan Güzin SELÇUK , Burcu DAĞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 60 VL - 2 IS - 3 SN - 2147-8503- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal Of Occupational Improvement And Research Meslek Yüksekokullarının E-Öğrenme Modeline Geçişinde Dikkate Alınması Gereken İki Kavram: Öğrencilerin Bilgisayar Özyeterlilikleri Ve E-Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlukları %A İbrahim PINAR , Aslıhan Güzin SELÇUK , Burcu DAĞ %T Meslek Yüksekokullarının E-Öğrenme Modeline Geçişinde Dikkate Alınması Gereken İki Kavram: Öğrencilerin Bilgisayar Özyeterlilikleri Ve E-Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlukları %D 2014 %J Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi %P 2147-8503- %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD PINAR, İbrahim , SELÇUK, Aslıhan Güzin , DAĞ, Burcu . "Meslek Yüksekokullarının E-Öğrenme Modeline Geçişinde Dikkate Alınması Gereken İki Kavram: Öğrencilerin Bilgisayar Özyeterlilikleri Ve E-Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlukları". Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 / 3 (November 2014): 50-60.