Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-2683 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Osman Sağdıç | http://dergipark.gov.tr/ejosat

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisinde Mühendislik, Temel Bilimlerin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. EJOSAT, bilimsel ve hakemli bir dergi olup, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez çevrimiçi ortamda yayımlanır. 

Derginin amacı araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonuçlarının özgün ve nitelikli bilimsel yayınlara dönüştürülmesi, ulusal ve uluslararası indekslerde yer alarak bilime katkı sağlamaktır. 

Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. 

Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Kurallara uygun olarak sunulan makaleler öncelikle baş editörün ön incelemesinden geçer ve sonrasında ilgili alanda yer alan hakemlere gönderilir.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 3 aydır. 

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

e-ISSN 2148-2683 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Osman Sağdıç | http://dergipark.gov.tr/ejosat
Kapak Resmi

13.405

38.051

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisinde Mühendislik, Temel Bilimlerin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. EJOSAT, bilimsel ve hakemli bir dergi olup, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez çevrimiçi ortamda yayımlanır. 

Derginin amacı araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonuçlarının özgün ve nitelikli bilimsel yayınlara dönüştürülmesi, ulusal ve uluslararası indekslerde yer alarak bilime katkı sağlamaktır. 

Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. 

Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Kurallara uygun olarak sunulan makaleler öncelikle baş editörün ön incelemesinden geçer ve sonrasında ilgili alanda yer alan hakemlere gönderilir.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 3 aydır. 
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (14. Sayı) Son Sayı
Sayı 14 - Ara 2019
 1. Fitaz aktif bazı laktik asit bakteri ve maya izolatlarının tam buğday ekmeğinde hamur reolojisi üzerine etkileri
  Sayfalar 1 - 9
  Kevser Karaman, Osman Sağdıç
 2. The Effects of Colorants Used in Hotel Kitchens in Terms of Child Health
  Sayfalar 10 - 16
  Emre Hastaoğlu, Özlem Pelin Can, Halil Vural
 3. Free Cooling Potential of Turkey for Datacenters
  Sayfalar 17 - 22
  Gül Nihal Güğül
 4. Amin Grubu İçeren Oksim Temelli Bileşiğin Kuantum Kimyasal Hesaplanması ve Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırma
  Sayfalar 23 - 28
  Güvenç Görgülü
 5. Virtual lab for artificial intelligence controllers based speed control for induction motor
  Sayfalar 29 - 36
  Okan Bingöl, Serdar Paçacı
 6. Brand Cities, Scent and Strategic Opinion
  Sayfalar 37 - 38
  Ali Poyraz Gürson, Suat Begeç
 7. Patulin Contamination in Fruit Juices and Its Control Measures
  Sayfalar 39 - 48
  Ahmet Erdoğan, Dipak Ghimire, Mustafa Gürses, Bülent Çetin, Alper Baran
 8. Evaluating R&D Projects Using Two Phases Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods
  Sayfalar 49 - 53
  Alper Kiraz, Onur Canpolat, Enes Furkan Erkan, Fatih Albayrak
 9. İstanbul Boğazı’nda 137Cs Konsantrasyonun Belirlenmesi
  Sayfalar 54 - 60
  Osman Günay, Serpil Aközcan
 10. Yeşil Kimya Ölçümleri: Katalizörlü ve Katalizörsüz Reaksiyon Şartlarında Sentezlenmiş Biginelli Bileşiklerinin Yeşil Kimya Ölçümlerinin Hesaplanması
  Sayfalar 61 - 69
  Şirin Gülten
 11. Negligence Minimum Spanning Tree Algorithm
  Sayfalar 70 - 76
  Ayla Saylı, Jumana H.S. Alkhalissi
 12. Chameleon Turkish Programming Language
  Sayfalar 77 - 82
  Okan Bingöl, Ecir Uğur Küçüksille, İbrahim Kuru
 13. Artık gaz kesri ve kurs oranının tersinmez Otto çevriminin performansına ve entropi üretimine etkileri
  Sayfalar 83 - 89
  Emre Arabacı
 14. Attenuation Parameters and Effective Atomic Numbers of Concretes Containing Pumice for Some Photon Energies by Experiment, Simulation and Calculation
  Sayfalar 90 - 95
  Hakan Akyıldırım
 15. Siyah ve Yeşil Çay İle Üretilen Kombucha Çaylarının Antimikrobiyal ve Antioksidatif Özellikleri
  Sayfalar 96 - 101
  Gökhan Akarca, Oktay Tomar
 16. Afyonkarahisar’da Satışa Sunulan Afyon Kaymaklarının Mikrobiyolojik Özellikleri
  Sayfalar 102 - 109
  Oktay Tomar, Gökhan Akarca
 17. NiTiHf-tabanlı yüksek sıcaklıklı şekil hafızalı alaşımlar
  Sayfalar 110 - 122
  Emre Acar
 18. InGaN/GaN LED Yapıların Mozaik Yapı Analizi
  Sayfalar 123 - 126
  İlknur Kars Durukan, Mustafa Kemal Öztürk, Süleyman Özçelik, Ekmel Özbay
 19. THE ASSESSMENT AND COMPARISON OF HEALTH INFORMATION SYSTEMS IN TURKEY AND IN THE WORLD
  Sayfalar 127 - 133
  Menekşe Kılıçarslan
 20. Şekil hafızalı alaşımların biyomedikal uygulamaları
  Sayfalar 134 - 144
  Emre Acar
 21. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastaları ile Sağlıklı Bireylerin Solunum İş Yükünün Termodinamik Analizi
  Sayfalar 145 - 151
  Jale Çatak
 22. Thermo-Economic Analysis of Transcritical Carbon Dioxide Refrigeration Cycle
  Sayfalar 152 - 156
  Bayram Kılıç
 23. Sıcaklık ve Farklı Kıvam Verici Maddelerin Ketçabın Reolojik Özellikleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 157 - 163
  Büşra Bıldır, Huseyin Demircan, Rasim Alper Oral
 24. Efficiency investigations of textured cutting tools in orthogonal cutting of Ti6Al4V alloy: a numerical approach
  Sayfalar 164 - 168
  Eren Kaya, İrfan Kaya
 25. Makine Öğrenmesi Algoritmaları Kullanılarak İtfaiye İstasyonu İhtiyacının Sınıflandırılması
  Sayfalar 169 - 175
  Can Aydın
 26. TIM Systems: A Novel Approach for Determination of Bioaccessibility and Bioavailability of Food Components
  Sayfalar 176 - 184
  Muhammed Yusuf Çağlar, Mehmet Demirci
 27. The mass attenuation coefficients, effective atomic numbers and effective electron numbers of some concrete containing barite for 511, 835 and 1275 keV gamma rays
  Sayfalar 185 - 188
  Kadir Günoğlu
 28. Teolojik Açıdan İş Kazalarının İncelenmesi
  Sayfalar 189 - 197
  Abdullah Demir, Ali Öz
 29. Evaluation of Maintenance Policies Using Taguchi Loss Functions and Analytical Hierarchy Process
  Sayfalar 198 - 203
  Mehmet Ali Ilgın, Seda Hasanoğlu
 30. Optik Akış Görüntüsü ve Bi-Lstm ile Şiddet İçeren Hareketlerin Sınıflandırılması
  Sayfalar 204 - 208
  Ali Seydi Keçeli, Aydın Kaya
 31. Developing an End-to-End Secure Emailing Add-in using Steganography
  Sayfalar 209 - 214
  Taner Sayım, Armağan Elibol
 32. İstanbul’da Bir Raylı Sistem Tesisi’ne Ait Harmonik Analizi ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 215 - 221
  Pelin Fidan, Hüseyin Akdemir, Bedri Kekezoğlu, İsmail Adiyıl
 33. Entegre Havza Yönetiminde Su Kaynaklarını Modern Yöntemler ile Ölçme, İzleme ve Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması
  Sayfalar 222 - 227
  Cengiz Koç
 34. Hibrid Güç Sistemleri İçin Evirici Tasarımı
  Sayfalar 228 - 234
  Mustafa Engin, Tevfik Gülersoy
 35. Blockchain-Based Data Sharing and Managing Sensitive Data
  Sayfalar 235 - 240
  Ahmet Fatih Mustaçoğlu
 36. Investigation of the Relation between Emotional State and Acoustic Parameters in the Context of Language
  Sayfalar 241 - 244
  Turgut Özseven
 37. Çörek Otu Bitkisinin (Nigella sativa L.) Kayseri Ekolojik Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 245 - 248
  Erman Beyzi
 38. Türkiye’ deki Radyasyon Güvenliği ve Koruma Eğitiminin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 249 - 254
  Havva Palacı, Osman Günay, Onur Yarar
 39. Etil Pirüvat Buharının Tavuk Etinin Raf Ömrü Üzerine Etkisi
  Sayfalar 255 - 260
  Harun Uran, Bayram Çetin
 40. Veri Madenciliği Teknikleri Yardımıyla Otel Yorumlarından Anahtar Kelimeler Keşfi
  Sayfalar 261 - 268
  Arif Koyun, Didem Yangeç
 41. Variance Constrained Vibration Control of Morphing Tactical Unmanned Aerial Vehicles (TUAVs)
  Sayfalar 269 - 271
  Sezer Çoban
 42. Optimization of Precursor and Elicitor Utilization in Batch Cultures of Astragalus trojanus Stev.
  Sayfalar 272 - 279
  Pınar Nartop, Aynur Gürel, İsmail Hakkı Akgün, Erdal Bedir
 43. Strength Properties of Hardened Concrete Produced with Natural Aggregates for Different Water/Cement Ratios
  Sayfalar 280 - 287
  Esra Tuğrul Tunç
 44. Gümüşhane İlindeki Bazı Hazır Gıda Restoranlarından Alınan Parmak Patates Kızartmaların Fizikokimyasal ve Yağ Asitleri İçeriği ile Duyusal Karakteristikleri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 288 - 293
  Ferhat Yüksel, Semanur Postoğlu, Sema Varelci, Cemalettin Baltacı
 45. Bazı Sabit Süt Sağım Tesislerinde Kullanılan Vakum Pompalarının Kurulu Elektrik Gücünün İncelenmesi
  Sayfalar 294 - 301
  Taner Akbaş, Mustafa Çetin, Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu
 46. Use of Colors and Music in a Store Atmosphere
  Sayfalar 302 - 305
  Rana Özyurt Kaptanoğlu
 47. Optimal Bağlantı Kriterlerine Göre Güneş Enerji Santrallerinin Şebeke Entegrasyonu ve Ada Modunda Çalışmada Kritik Yüklerin Enerjilendirilmesi
  Sayfalar 306 - 314
  Erdin Gökalp
 48. Synthesis of Metal Complexes of Some Formazans Obtaining From Cinnamaldehyde and Investigation of Their Dyeing Properties Using Different Methods
  Sayfalar 315 - 322
  Nursabah Sarıkavaklı, Fatma Erol
 49. Moleküler Baskılı Polimerler ile Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrotlarla Thiuramın Voltametrik Tayini
  Sayfalar 323 - 333
  Mert Soysal, Ali Ersin Karagözler
 50. The Knapsack Cryptography with Bell Number using Python Programming
  Sayfalar 334 - 336
  Nilgün Demir, Setenay Doğan, Furkan Tokaç
 51. Micromeria dolichodontha P.H. Davis 'nın In vitro Aksiller Sürgün Yoluyla Çoğaltımı
  Sayfalar 337 - 342
  Yelda Emek
 52. Deposition and Structural Characterization of Sn-Se-Te Thin Films
  Sayfalar 343 - 347
  Özge Sürücü
 53. Genotoxic and Antigenotoxic Effects of Some Plant Species of Lamiaceae Family
  Sayfalar 348 - 352
  Dudu Duygu Kilic, Arif Ayar, Ceren Baskan, Tuba Yildirim
 54. 154 kV İletim Hatlarındaki Akım Transformatörlerinde Simülasyon Modeli ile Harmonik Bozulmaya Dayalı Doygunluk Algılama Yöntemi
  Sayfalar 353 - 363
  Ozan Akdağ, Celaleddin Yeroğlu
 55. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Ruşeym İlave Edilen Diyetlerin Viserosomatik İndeks Üzerine Etkileri
  Sayfalar 364 - 368
  Asude Çavuş
 56. Selecting a Course with the Fuzzy MOORA Approach
  Sayfalar 369 - 377
  Filiz Ersöz, Celal Hakan Kıncı, Taner Ersöz
 57. Numerical Comparison of Different Electric Motors (IM and PM) effects on a Hybrid Electric Vehicle
  Sayfalar 378 - 387
  Hüseyin Turan Arat
 58. Environmental Applications of Immobilized Peroxidase onto Epoxy Bearing Cryogels
  Sayfalar 388 - 392
  Murat Uygun, Melis Bayraktaroğlu, Gülşen Güven, Sinem Evli, Fatma Akpınar, Deniz Aktaş Uygun
 59. Prediction of Short-Term Electricity Consumption by Artificial Neural Networks Using Temperature Variables
  Sayfalar 393 - 398
  Hüseyin Toros, Derya Aydın
 60. Peaks Over Threshold Method Application on Airborne Particulate Matter (PM10) and Sulphur Dioxide (SO2) Pollution Detection in Specified Regions of İstanbul
  Sayfalar 399 - 407
  Hasan Saygın, Özge Eren, Hasan Volkan Oral