http://dergipark.gov.tr/ejosat
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisinde Mühendislik ve Temel Bilimlerin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. EJOSAT Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere senede iki yayın yapmaktadır. EJOSAT dergisi Dergipark, DRJI, Sjournals, Akademikdizin, Zotero, Mendeley, citefactor ve Google Scholar tarafından taranmaktadır