Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-2683 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Osman Sağdıç | http://dergipark.gov.tr/ejosat

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisinde Mühendislik, Temel Bilimlerin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. EJOSAT, bilimsel ve hakemli bir dergi olup, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez çevrimiçi ortamda yayımlanır. 

Derginin amacı araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonuçlarının özgün ve nitelikli bilimsel yayınlara dönüştürülmesi, ulusal ve uluslararası indekslerde yer alarak bilime katkı sağlamaktır. 

Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. 

Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Kurallara uygun olarak sunulan makaleler öncelikle baş editörün ön incelemesinden geçer ve sonrasında ilgili alanda yer alan hakemlere gönderilir.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 3 aydır. 


Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

e-ISSN 2148-2683 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Osman Sağdıç | http://dergipark.gov.tr/ejosat
Kapak Resmi

10.595

24.428

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisinde Mühendislik, Temel Bilimlerin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. EJOSAT, bilimsel ve hakemli bir dergi olup, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez çevrimiçi ortamda yayımlanır. 

Derginin amacı araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonuçlarının özgün ve nitelikli bilimsel yayınlara dönüştürülmesi, ulusal ve uluslararası indekslerde yer alarak bilime katkı sağlamaktır. 

Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. 

Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Kurallara uygun olarak sunulan makaleler öncelikle baş editörün ön incelemesinden geçer ve sonrasında ilgili alanda yer alan hakemlere gönderilir.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 3 aydır. 


Sayı 13 - Ağu 2018
 1. Simulating Heavy Precipitation with HARMONIE, HIRLAM and WRF-ARW: A Flash Flood Case Study in İstanbul, Turkey
  Sayfalar 1 - 12
  Hüseyin Toros, Abdullah Kahraman, Seyda Tilev-Tanriover, Gertie Geertsema, Gerard Cats
 2. Pediatrik Hasta Grubu Bilgisayarlı Tomografi Uygulamalarında Organ Dozlarının Hesaplanması
  Sayfalar 13 - 16
  Ümit Kara
 3. Akan Veri Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Derleme
  Sayfalar 17 - 30
  Ali ŞENOL, Hacer KARACAN
 4. Sürdürülebilir Çevre Koruma için Çevresel Etkiler Boyutunda Türkiye’de Deponi Alanları, Atıkları, Yönetimi ve İzleme Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 31 - 38
  SEVDA ÖZEL
 5. A Fuzzy Based Green Performance Evaluation Model for Automotive Industry
  Sayfalar 39 - 44
  Murat Çolak, Ali ihsan Boyacı
 6. Fermente Süt Ürünlerinin İnsan Sağlığına Etkisi
  Sayfalar 45 - 53
  Furkan DEMİRGÜL, Osman SAĞDIÇ
 7. Blok Zinciri Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek Beklentileri
  Sayfalar 54 - 64
  Ersin Ünsal, Ömer Kocaoğlu
 8. Yemekhane için Yapay Zeka Teknikleri Kullanımı ile Günlük Talep Tahmini
  Sayfalar 65 - 71
  Fatih Kılıç, Murat Reis Akkaya, Nuran Memili
 9. Determining Importance Degrees of Strategic Plan Goals with Integrated Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods
  Sayfalar 72 - 76
  Alper Kiraz, Onur Canpolat, Enes Furkan Erkan, Fatih Albayrak
 10. Bornoz Üretiminde Bir Operasyon İçin MTM Metodu (Metot Zamanlarının Ölçümü) İle Kronometre Yönteminin Karşılaştırılması
  Sayfalar 77 - 83
  mihriban kalkancı
 11. Impact of Climatic Conditions on PV Array's Optimum Tilt Angle
  Sayfalar 84 - 90
  Ali Ajder, Ali Durusu, İsmail Nakir
 12. Bina içi radon konsantrasyonlarının belirlenmesi
  Sayfalar 91 - 97
  osman günay, Serpil Aközcan, Feride Kulalı
 13. Sulfur Resistant Perovskite Electrocatalysts for High Temperature Applications
  Sayfalar 98 - 102
  Sema Z. Baykara
 14. Source-to-detector Distance Dependence of Efficiency and Energy Resolution of a 3"x3" NaI(Tl) Detector
  Sayfalar 103 - 107
  Urkiye AKAR TARIM, orhan GÜRLER
 15. Simultaneous determination of alachlor, bifenox and nitrofen as herbicides in lake, municipal wastewater and soil samples by gas chromatography mass spectrometry
  Sayfalar 108 - 111
  Emine Gülhan Bakırdere
 16. Küçük Güçlü Rüzgar Santrallerinin Kurulumu ve Şebekeye Etkilerinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Uygulama Çalışması
  Sayfalar 112 - 117
  Ali Erduman, Bedri Kekezoğlu, Ali Durusu
 17. Ağlayankaya plaj kumlarında doğal radyoaktivite düzeylerinin ve radyolojik tehlike indekslerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 118 - 123
  Kadir Günoğlu
 18. Band-gap Control of Nanostructured CuO Thin Films using PEG as a Surfactant
  Sayfalar 124 - 128
  Halit Çavuşoğlu