Year 2018, Volume , Issue 13, Pages 91 - 97 2018-08-31

Bina içi radon konsantrasyonlarının belirlenmesi

Osman Günay [1] , Serpil Aközcan [2] , Feride Kulalı [3]

70 265

Tüm canlılar hayatları süresince iç ve dış doğal radyasyona maruz kalmaktadır. Doğal radyasyon, genellikle kozmik ışınlardan ve karasal radyasyon kaynaklarından oluşmaktadır. Karasal doğal radyasyon kaynaklarını oluşturan ana radyonüklidler uranyum, toryum ve potasyumdur. Radon, tüm dünya yüzeyinde toprak, kayaçlar ve suda bulunan uranyumun bozunumuyla doğal olarak oluşan radyoaktif bir gazdır.İnsanların radyasyona maruz kalmasına en yüksek katkı konutlardaki radon konsantrasyonundan gelmektedir.

 

Bu çalışmada, İstanbul il merkezinde bulunan bir hastanenin farklı katlarında ölçülen radon gazı konsantrasyonlarının sonuçları sunulmuştur. Kısa süreli kapalı radon ölçümleri, sürekli aktif radon detektörü (AlphaGUARD) kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar, kapalı ortam radon konsantrasyonlarının19'dan53 Bqm-3'e kadar değiştiğini göstermektedir.Ayrıca, çalışmada, ortalama kapalı doz konsantrasyonu ve yıllık etkin doz oranı belirlenmiştir. Bina içerisinde günde ortalama 6 saat kalan bir kişinin radondan dolayı alacağı yılık radyasyon dozunun 0.150 mSv ile 0.402mSv arasında değiştiği bulunmuştur. Bununla birlikte, çalışma bölgesinde, ortalama kapalı doz konsantrasyonunun yanı sıra yıllık etkin doz oranının da Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından önerilen sınır seviyesinin altında olduğu bulunmuştur.

Radon, AlphaGUARD, Radyoaktivite
 • Aközcan S., 2014, Annual effective dose of naturally occurring radionuclides in soil and sediment, Toxicologycal and Environmental Chemistry http://dx.doi.org/10.1080/02772248.2014.939177
 • Akkurt İ., Uyanik N.A., Günoğlu K., 2015, “Radiation Dose Estimation: An In Vitro Measurement For Isparta-Turkey” Ijcesen 1-1(2015)1-4 Doi: 10.22399/Ijcesen.194376
 • Günay, O., Saç, M.M., Içhedef, M. Taşköprü, C., 2018b, Soil gas radon concentrations along the Ganos Fault (GF)", Arabian Journal of Geoscience 11:213. Print ISSN: 1866-7538, https://doi.org/10.1007/s12517-018-3542-2
 • Akkurt İ., 2009, "Effective atomic and electron numbers of some steels at different energies" Ann. Nucl. En. 36-11,12(2009)1702-1705 DOI: 10.1016/j.anucene.2009.09.005
 • Akkurt, I., Basyigit, C., Kilincarslan, S., Mavi, B., &Akkurt, A. ,2006, Radiation shielding of concretes containing different aggregates. Cement and Concrete Composites, 28(2), 153-157.
 • Akkurt I., Akyıldırım H., Mavi B., Kilincarslan S., Basyigit C., 2010, "Photon attenuation coefficients of concrete includes barite in different rate" Ann. Nucl. Energy. 37-7(2010)910-914 DOI: 10.1016/j.anucene.2010.04.001
 • Çelebi N, Taşdelen M, Özçınar B, Kopuz G, 2003. YTÜ Şevket Sabancı Kütüphanesi radon konsantrasyon ölçümleri, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, bildiri tam metni http://88.255.58.195/internet_tarama/dosyalar/cd/4115/pdf/33.pdf
 • Çetin B., Öner F. and Akkurt I., 2016, Determination of Natural Radioactivityand Associated Radiological Hazard in Excavation Field in Turkey (Oluz Höyük), Acta Physica Polonıca A Vol A Vol 130 (2016), DOI:10.12693/APhysPolA.130.475
 • Demir N., Kıvrak A., Üstün M., Cesur A., Boztosun I., 2017, “Experimental Study for the Energy Levels of Europium by the Clinic LINAC” IJCESEN 3-1(2017)47-
 • Durrani, S.A., Ilic, R. 1997a. Radon measurements by etched track detectors: applications in radiation, earth sciences and enviroment, editors Saeed A. Durrani and Radomir Ilic, World Scientific,Singapore, p. 163.
 • Durrani, S.A., Ilic, R. 1997b. Radon Measurements by Etched Track Detectors: Applications in Radiation, Earth Sciences and Enviroment. Editors: Saeed A. Durrani and Radomir Ilic, World Scientific, Singapore, 387p.
 • Fişne A, 2002. Yer altı madenlerinde radon gazı konsantrasyon seviyelerinin belirlenmesi ve işçi sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi,İstanbul Teknik Üniversitesi, 22-24s.
 • ICRP, 1990. Publication 60. Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, in ICRP Publication 60. Pergamon Press Annals of ICRP, Oxford, UK.
 • Günay O., 2018 , Determination of Natural Radioactivity and Radiological Effects in some Soil Samples in Beykoz-Istanbul, European Journal of Science and Technology No. 12, pp. 9-14, April 2018 ISSN:2148-2683
 • Günay, O., Saç, M.M., Içhedef, M. Taşköprü, C., 2018a, Natural radioactivity analysis of soil samples from Ganos fault (GF), Int. J. Environ. Sci. Technol. Print ISSN: 1735-1472, Online ISSN, 1735-2630
 • Kara U., Yildiz M., Akkurt I., 2017a, '' Investigation of Radiation Exposure Dose from Nuclear Medicine Procedures (Tc-99m MAG-3)'' ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 132, No.3, p 883-885. DOI: 10.12693/APhysPolA.132.883
 • Kara U., Kaya A., Tekin H.O., Akkurt I., 2017b, ''Adult Patient Radiation Doses with Multislice Computed Tomography Exam: MSCT Standard Protocols'' ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 132, No.3, p 1126-1127. DOI: 10.12693/APhysPolA.132.1126
 • Kara U., Kara Y., Akkurt I., 2016a, ''A Study on Radiation in Operating Room in Suleyman Demirel University'' ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 129, No.1, p 401-403. DOI: 10.12693/APhysPolA.129.401
 • Kara U., Tekin H.O., Akkurt I., 2016b, '' Computed Tomography Routine Examinations and the Related Risk of Cancer'' ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 129, No.1, p 409-4011. DOI: 10.12693/APhysPolA.129.409
 • Kürkçüoğlu M.A. ve Bayraktar G., 2012, Süleyman Demirel Üniversitesin’nde Bina içi Radon Konsantrasyonlarının Nükleer İz Dedektörleri Kullanılarak Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 16-2(2012)167-183
 • Kulalı F, Akkurt İ ,2015, Investigation of radon concentrations in Pamukkale-Turkey. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.128.B-445
 • Kulalı F., Tsvetkova T., Akkurt İ., Suiatin B., Nevinsky I.,2014, Simultaneous Measurement of Groundwater Radon in a Large Area: First Results, Journal of Scientific Research & Reports 3(18): 2415-2421, 2014; Article no. JSRR.2014.18.004 SCIENCEDOMAIN international
 • Mavi B., Akkurt I., 2010, "Natural radioactivity and radiation hazards in some building materials used in Isparta, Turkey" Rad. Phys. Chem. 79-9(2010)933-9doi: 10.1016/j.radphyschem.2010.03.019
 • Seçkiner S., Akkurt, I., Günoglu K., 2017, Determination of 40K concentration in gravel samples from Konyaaltı Beach, Antalya. Acta Phys. Pol. A., Vol 132 (3-II), 1095-1097,doi: 10.12693/APhysPolA.132.1095.
 • TAEA, 2010, Environmental Radioactivity Monitoring in Turkey, Technique Report, Ankara 9-14.
 • Uyanık N.A., Akkurt I., Uyanık O., 2010, A ground radiometric study of uranium, thorium and potassium in Isparta, Turkey, Ann.of Geophys. 53, 5-6(2010)25-30 DOI: https://doi.org/10.4401/ag-4726
 • Uyanık N.A., Uyanık O., Akkurt I., 2013, Micro-zoning of the natural radioactivity levels and seismic velocities of potential residential areas in volcanic fields: The case of Isparta (Turkey), Journal of Applied Geophysics,Volume 98,2013,Pages 191-204,ISSN 0926-9851, https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2013.08.020.
 • Uyanık N. A., Öncü Z., Uyanık O. , Bozcu M., Akkurt İ., Günoğlu K. And Yağmurlu F., 2015, Distribution of Natural Radioactivity from 40K Radioelement in Volcanics of Sandıklı-Şuhut (Afyon) Area, ActaPhysicaPolonica A 128 (2015) B438-440. DOI: 10.12693/APhysPolA.128.B-438
 • UNSCEAR, 2000, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Sources and Biological Effects of Ionizing Radiation. United Nations, New York.
 • Yeğin G., Çam S., Ereeş F.S., 2003, Manisa ili bina içi radon konsantrasyonu tayinleri, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, bildiri tam metni http://88.255.58.195/internet_tarama/dosyalar/cd/4115/pdf/222.pdf
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0030-7605-554X
Author: Osman Günay (Primary Author)
Institution: OKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6661-5540
Author: Serpil Aközcan
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7211-4336
Author: Feride Kulalı
Institution: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ejosat442702, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {Osman Sağdıç}, year = {2018}, volume = {}, pages = {91 - 97}, doi = {10.31590/ejosat.442702}, title = {Bina içi radon konsantrasyonlarının belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Günay, Osman and Aközcan, Serpil and Kulalı, Feride} }
APA Günay, O , Aközcan, S , Kulalı, F . (2018). Bina içi radon konsantrasyonlarının belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (13), 91-97. DOI: 10.31590/ejosat.442702
MLA Günay, O , Aközcan, S , Kulalı, F . "Bina içi radon konsantrasyonlarının belirlenmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018): 91-97 <http://dergipark.gov.tr/ejosat/issue/38980/442702>
Chicago Günay, O , Aközcan, S , Kulalı, F . "Bina içi radon konsantrasyonlarının belirlenmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018): 91-97
RIS TY - JOUR T1 - Bina içi radon konsantrasyonlarının belirlenmesi AU - Osman Günay , Serpil Aközcan , Feride Kulalı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31590/ejosat.442702 DO - 10.31590/ejosat.442702 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 97 VL - IS - 13 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.442702 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.442702 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 European Journal of Science and Technology Bina içi radon konsantrasyonlarının belirlenmesi %A Osman Günay , Serpil Aközcan , Feride Kulalı %T Bina içi radon konsantrasyonlarının belirlenmesi %D 2018 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 13 %R doi: 10.31590/ejosat.442702 %U 10.31590/ejosat.442702
ISNAD Günay, Osman , Aközcan, Serpil , Kulalı, Feride . "Bina içi radon konsantrasyonlarının belirlenmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 13 (August 2018): 91-97. https://doi.org/10.31590/ejosat.442702