Yıl 2018, Cilt , Sayı 14, Sayfalar 152 - 156 2018-12-31

Kritik Nokta Üstü Karbon Dioksit Soğutma Çevriminin Termo-Ekonomik Analizi
Thermo-Economic Analysis of Transcritical Carbon Dioxide Refrigeration Cycle

Bayram Kılıç [1]

18 41

CFC ve HCFC gibi soğutucuların kullanımı, uluslararası protokoller tarafından ozon tabakasına verilen hasar nedeniyle 2030'da tamamen sonuçlandırılacaktır. Bu nedenle, alternatif bir soğutucu olarak kabul edilen ve uygun performans sonuçları veren CO2 soğutucu akışkanlı soğutma çevrimleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada kritik nokta üstü karbon dioksit soğutma çevriminin termo-ekonomik analizi incelenmiştir. Analiz için gerekli olan termodinamik veriler, CoolPack programından elde edilmiştir. Farklı çalışma koşullarında performans katsayısı (COP) ve çevrimim yıllık maliyet analizi incelenmiştir. Hesaplamalar için gereken enerji tüketimi maliyet değerleri Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınmıştır. Tüm çalışma koşulları için en yüksek COP değeri, 0 oC evaporatör sıcaklığı, 30 oC gaz soğutucu çıkış sıcaklığı için 3.524 olarak bulunmuştur. En düşük yıllık maliyet değerleri kritik nokta üstü karbon dioksit soğutma çevrimindeki evaporatör sıcaklık değişimlerine bağlı olarak 3269.376 TL (TL) olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

The use of refrigerants such as CFC and HCFC will have been completely finalized in 2030 because of the damage to the ozone layer by the international protocols. For this reason, CO2 refrigerant cooling cycles, which are considered to be an alternative refrigerant and give proper performance results, have begun to be used. In this study, thermo-economic analysis of transcritical carbon dioxide refrigeration cycle was examined. The necessary thermodynamic data for analysis were obtained by CoolPack program. The coefficient of performance (COP) and the annual cost analysis of the cycle in the different working conditions were examined. Energy consumption cost values required for the calculations were taken from Republic of Turkey Energy Market Regulatory Authority.  The highest COP value of cycle for among all the working condition is found as 3.524 for 0 oC evaporator temperature, 30 oC gas cooler output temperature. The lowest annual cost values were found depending on the evaporator temperature change in transcritical carbon dioxide refrigeration cycle as 3269.376 Turkish Lira (TL). Obtained results were compared.

  • [1] Kılıç, B. Exergy analysis of vapor compression refrigeration cycle with two-stage and intercooler, Heat Mass Transfer, vol. 48, pp.1207-1217, 2012.
  • [2] Akdemir, Ö. and Güngör, A. CO2 soğutma çevrimlerinin maksimum performans analizi, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, vol. 30, pp.37-43, 2010.
  • [3] Llopi, R. Cabello, R. Sánchez, D. and Torrella, E. Energy improvements of CO2 transcritical refrigeration cycles using dedicated mechanical subcooling, International Journal of Refrigeration, DOI: 10.1016/j.ijrefrig.2015.03.016, 2015.
  • [4] Bai, T. Yan, G. and Yu, J. Thermodynamics analysis of a modified dual-evaporator CO2 transcritical refrigeration cycle with two-stage ejector, Energy, vol. 84, pp.325-335, 2015.
  • [5] Goodarzi, M. and Gheibi, A. Performance analysis of a modified trans-critical CO2 refrigeration cycle, Applied Thermal Engineering, vol. 75, pp.1118-1125, 2015.
  • [6] Paride, G. Brian, E. and Giovanni, C. Advanced exergy analysis of a R744 booster refrigeration system with parallel compression, Energy, vol. 107, pp.562-571, 2016.
  • [7] Haitao, H. Trygve, M. Petter, N. Armin, H. Guoliang, D. Qingnan, Huang. and Jingjing, Y. Performance analysis of an R744 ground source heat pump system with air-cooled and water-cooled gas coolers, International Journal of Refrigeration, vol. 63, pp.72-86, 2016.
  • [8] https://www.ohio.edu/mechanical/thermo/property_tables/CO2/index.html
  • [9] http://www.epdk.org.tr/
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8577-1845
Yazar: Bayram Kılıç (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ejosat481224, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {Osman Sağdıç}, year = {2018}, volume = {}, pages = {152 - 156}, doi = {10.31590/ejosat.481224}, title = {Thermo-Economic Analysis of Transcritical Carbon Dioxide Refrigeration Cycle}, key = {cite}, author = {Kılıç, Bayram} }
APA Kılıç, B . (2018). Thermo-Economic Analysis of Transcritical Carbon Dioxide Refrigeration Cycle. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (14), 152-156. DOI: 10.31590/ejosat.481224
MLA Kılıç, B . "Thermo-Economic Analysis of Transcritical Carbon Dioxide Refrigeration Cycle". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018): 152-156 <http://dergipark.gov.tr/ejosat/issue/40225/481224>
Chicago Kılıç, B . "Thermo-Economic Analysis of Transcritical Carbon Dioxide Refrigeration Cycle". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018): 152-156
RIS TY - JOUR T1 - Thermo-Economic Analysis of Transcritical Carbon Dioxide Refrigeration Cycle AU - Bayram Kılıç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31590/ejosat.481224 DO - 10.31590/ejosat.481224 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 152 EP - 156 VL - IS - 14 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.481224 UR - http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.481224 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Thermo-Economic Analysis of Transcritical Carbon Dioxide Refrigeration Cycle %A Bayram Kılıç %T Thermo-Economic Analysis of Transcritical Carbon Dioxide Refrigeration Cycle %D 2018 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 14 %R doi: 10.31590/ejosat.481224 %U 10.31590/ejosat.481224
ISNAD Kılıç, Bayram . "Kritik Nokta Üstü Karbon Dioksit Soğutma Çevriminin Termo-Ekonomik Analizi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 14 (Aralık 2019): 152-156. http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.481224