About

Fen ve Mühendislik Bilimlerinin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. Makalelerin kapsamından ve içeriğinden tamamen yazarlar sorumludur. Gönderilen makalenin daha önce başka bir yerde yayımlanmaması veya yayım aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Sorumlu yazar makaleyi dergiye göndermekle, makalesinin daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını kabul etmiş sayılır.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (European Journal of Science and Technology) dergisine gönderilen makaleler 2 hakem tarafından 1 ay içerisinde değerlendirilir. Mazeretleri sebebiyler 1 ay içerisinde değerlendirme fırsatı bulamayan hakemlere 1 hafta ek süre verilebilir. Bu süre zarfında da değerlendirilemez ise yeni hakem veya hakemlere gönderilir.

European Journal of Science and Technology, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

MAKALE YAZIM KURALLARI

Bu dergi kapsamında Fen ve Mühendislik Bilimlerinin tüm dallarında  Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. Makaleler Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (European Journal of Science and Technology) online sisteminden editöre gönderilerek işleme alınmaktadır. Makalelerin kapsamından ve içeriğinden tamamen yazarlar sorumludur. Gönderilen makalenin daha önce başka bir yerde yayımlanmaması veya yayım aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Sorumlu yazar makaleyi dergiye göndermekle, makalesinin daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını kabul etmiş sayılır. 

 • Sayfa büyüklüğü A4’tür,
 • Sayfa kenarlarında, üst ve alttan 1,5 cm, yanlardan 1 cm boşluk bırakılır.
 • Başlık, yazar, kurum ve özetler hariç diğer kısımlar çift sütun, sütunlar arası 0.6 cm boşluk bırakılır.
 • Sütuna sığmayan tablo ve şekiller genişletilebilir veya tek sütuna yerleştirilebilir.
 • Paragraflardan önce ana başlıkta 24 nk boşluk, bölüm başlıklarında 18 nk, diğer başlıklarda 12 nk, paragraftan sonra ise 12 nk, metinde ise önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılır.
 • Metinler 10 nk, Times new roman, tek satır aralığında, paragraf başı 0.6 cm içeriden, paragraflar öncesi ve sonrası 6 nk boşluk bırakılır.
 • Kaynaklarda 2. satırlarda 0,6 cm içeriden başlanır.
 • Üst ve alt bilgiler kenardan 0.8 cm uzaklıkta, ilk, tek ve çift sayfalarda farklı, tek sayfalarda Türkçe, çift sayfalarda İngilizce dergi ismi yer alır. Üst ve alt bilgi yazıları ortalanmış olarak 11 nk, Times new roman ve eğiktir.
 • Makale başlığı ortalanmış, 18 nk ve kalındır.
 • Yazar isimleri kalın ve 12 nk’dır.
 • Adresler 8 nk’dır.
 • 1. Başlıklar kalın ve 12 nk’dır.
 • 2. Başlıklar kalın ve 11 nk’dır.
 • 3. Başlıklar kalın, 10 nk ve eğiktir.
 • Diğer başlıklar kalın, 10 nk ve eğiktir.

 

 • Abstract teriminin Türkçe karşılığı olarak "Özet" yerine "Öz" ifadesi kullanılmalıdır.
 • “Key words”, keywords olarak birleşik yazılmalı ve “abstract”ın altında verilmelidir.
 • Anahtar kelimeler, Türkçe öz’ün altında olmalıdır.
 • Anahtar kelimeler/keywords, tercihen alana ait dizinlerden seçilerek verilmelidir.
 • Makaleye ait başlık (title) önce makale orjinal dilinde sonra diğer dilde, öz/abstract aynı yazılmalıdır.
 • Yazarlara ait kurum bilgisi standartlara uygun biçimde ve iletişim (e-posta) bilgisi ile makale ilk sayfasında verilmelidir.
 • Ana başlığın hemen altında yazar isimleri bulunmalıdır. Yazarlar Ad ve Soyad olarak yazılmalı, çoklu yazarlar arada virgülle belirtilmelidir. Yazar adresleri, üst simge şeklinde 1, 2, 3 sıralamasına göre yapılarak verilmeli ve adresler tüm yazar isimlerinden sonra aynı numaralarla gösterilmelidir. Makalenin sorumlu yazarı * ile gösterilerek dipnotta e-mail, telefon ve faks numarası belirtilmelidir.
 • Makalede semboller alfabetik sırada, özetlerden sonra yazılmalıdır. Sembollerin birimleri ise parantez içinde verilmelidir.
 • Makalenin ana metni Giriş, Materyal ve Metot, Araştırma Bulguları ve Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Makalenin tüm ana metni iki yana yaslı ve başlıklar koyu renkli olmalıdır.
 • Makalede resim, çizim, fotoğraf ve grafikler şekil olarak verilmelidir. Şekiller sayfayı taşmamalıdır. Çizim, fotoğraf, grafik ve resimlerin kalitesi basıma uygun kalitede olmalıdır. Bunların makalede belirtilen sıraya göre yeri makalede Şekil 1, Şekil 2 gibi verilmelidir. Tablolar da benzer şekilde Tablo 1, Tablo 2 olarak verilmelidir. Makalede formüller sola dayalı olarak yazılmalı ve sağa dayalı olarak numaralandırılmalıdır.
 • Makaleye yazarlar dışında desteği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Makale eğer bir proje sonuçlarını veya maddi fonla oluşturulan bir çalışma ise, bu durum teşekkür kısmında belirtilmelidir.

 

KAYNAKLAR

 • Metnin içinde kaynaklar Harred ve ark. (1972), Arslan ve Boybay (1990), Toros (2012) veya diğer (Harred ve ark., (1972); Arslan ve Boybay, 1990; Toros, 2012) şekilde gösterilmelidir.

 

I- Ulusal - Uluslararası Kitap

 • Çengel, Y., Michael, B., 2008. Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik. Literatür Yayıncılık, (2. Baskı) 869s, İstanbul.

 

III-Ulusal - Uluslararası Bildiriler

 • Toros, H., Deniz, A., Coşkun, M., Özturk, A. 2011. Seasonal temperature fluctuation and change during 1961-2008 in Turkey. Proceedings of the Global Conference on Global Warming 2011, 11-14 July, 2011, Lisbon, Portugal.

 

IV- Doktora, Y.Lisans Tezi

 • Toros, H. 2000. İstanbul’da Asit Yağışları, Kaynakları ve Etkileri. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 110s, İstanbul

 

V- Ulusal - Uluslararası Makaleler

 • Toros, H. 2012. Spatio-temporal precipitation change assessments over Turkey. International Journal of Climatology 32(9), 1310-1325.
 • Arslan, M., Boybay, M. 1990. A study on the characterization of dustfall around Elazığ cement plant. Atmospheric Environment 24 (10), 2667-2671.

 

VI- Patentler

 • Harred, J.F., Knight, A.R., Mclntyre, J.S. 1972. Dow Chemical Company, Asignee, Epoxidation Process, US patent 3 654 317.

 

VII- Web adresleri

 • Baird, J.C. 1995.Chem 277 Quantum Chemistry, Brown Universty, Providence RI, USA, http:// www.chem.brown.edu/chem277/quantum.html.

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisinde Fen ve Mühendislik Bilimlerinin tüm dallarında  Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. EJOSAT Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere senede iki yayın yapmaktadır.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
 • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
 • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.