Yazım Kuralları

Dergi kapsamında Fen ve Mühendislik Bilimlerinin tüm dallarında  Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. Makaleler Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (European Journal of Science and Technology) çevrimiçi sisteminden editöre gönderilerek işleme alınmaktadır. Makalelerin kapsamından ve içeriğinden tamamen yazarlar sorumludur. Gönderilen makalenin daha önce başka bir yerde yayımlanmaması veya yayım aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Sorumlu yazar makaleyi dergiye göndermekle, makalesinin daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını kabul etmiş sayılır. 


Sayfa büyüklüğü A4’tür,

Sayfa kenarlarında, üst ve alttan 1,5 cm, yanlardan 1 cm boşluk bırakılır.

Başlık, yazar, kurum ve özetler hariç diğer kısımlar çift sütun, sütunlar arası 0.6 cm boşluk bırakılır.

Sütuna sığmayan tablo ve şekiller genişletilebilir veya tek sütuna yerleştirilebilir.

Paragraflardan önce ana başlıkta 24 nk boşluk, bölüm başlıklarında 18 nk, diğer başlıklarda 12 nk, paragraftan sonra ise 12 nk, metinde ise önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılır.

Metinler 10 nk, Times new roman, tek satır aralığında, paragraf başı 0.6 cm içeriden, paragraflar öncesi ve sonrası 6 nk boşluk bırakılır.

Kaynaklarda 2. satırlarda 0,6 cm içeriden başlanır.

Üst ve alt bilgiler kenardan 0.8 cm uzaklıkta, ilk, tek ve çift sayfalarda farklı, tek sayfalarda Türkçe, çift sayfalarda İngilizce dergi ismi yer alır. Üst ve alt bilgi yazıları ortalanmış olarak 11 nk, Times new roman ve eğiktir.

Makale başlığı ortalanmış, 18 nk ve kalındır.

Yazar isimleri kalın ve 12 nk’dır.

Adresler 8 nk’dır.

1. Başlıklar kalın ve 12 nk’dır.

2. Başlıklar kalın ve 11 nk’dır.

3. Başlıklar kalın, 10 nk ve eğiktir.

Diğer başlıklar kalın, 10 nk ve eğiktir.

 Abstract teriminin Türkçe karşılığı olarak "Özet" yerine "Öz" ifadesi kullanılmalıdır.

“Key words”, keywords olarak birleşik yazılmalı ve “abstract”ın altında verilmelidir.

Anahtar kelimeler, Türkçe öz’ün altında olmalıdır.

Anahtar kelimeler/keywords, tercihen alana ait dizinlerden seçilerek verilmelidir.

Makaleye ait başlık (title) önce makale orjinal dilinde sonra diğer dilde, öz/abstract aynı yazılmalıdır.

Yazarlara ait kurum bilgisi standartlara uygun biçimde ve iletişim (e-posta) bilgisi ile makale ilk sayfasında verilmelidir.

Yazarların ORCID bilgisi mutlaka eklenmelidir.

Ana başlığın hemen altında yazar isimleri bulunmalıdır. Yazarlar Ad ve Soyad olarak yazılmalı, çoklu yazarlar arada virgülle belirtilmelidir. Yazar adresleri, üst simge şeklinde 1, 2, 3 sıralamasına göre yapılarak verilmeli ve adresler tüm yazar isimlerinden sonra aynı numaralarla gösterilmelidir. Makalenin sorumlu yazarı * ile gösterilerek dipnotta e-mail, telefon ve faks numarası belirtilmelidir.

Makalede semboller alfabetik sırada, özetlerden sonra yazılmalıdır. Sembollerin birimleri ise parantez içinde verilmelidir.

Makalenin ana metni Giriş, Materyal ve Metot, Araştırma Bulguları ve Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Makalenin tüm ana metni iki yana yaslı ve başlıklar koyu renkli olmalıdır.

Makalede resim, çizim, fotoğraf ve grafikler şekil olarak verilmelidir. Şekiller sayfayı taşmamalıdır. Çizim, fotoğraf, grafik ve resimlerin kalitesi basıma uygun kalitede olmalıdır. Bunların makalede belirtilen sıraya göre yeri makalede Şekil 1, Şekil 2 gibi verilmelidir. Tablolar da benzer şekilde Tablo 1, Tablo 2 olarak verilmelidir. Makalede formüller sola dayalı olarak yazılmalı ve sağa dayalı olarak numaralandırılmalıdır.

Makaleye yazarlar dışında desteği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Makale eğer bir proje sonuçlarını veya maddi fonla oluşturulan bir çalışma ise, bu durum teşekkür kısmında belirtilmelidir.

 

KAYNAKLAR

Kaynakça APA formatına uygun yazılmalıdır.

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisinde Fen ve Mühendislik Bilimlerinin tüm dallarında  Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. EJOSAT Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere senede iki yayın yapmaktadır.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Araştırma makalesi şablonu için buraya tıklayınız.


Derleme makale şablonu için buraya tıklayınız.