PLANNING THE ARDUINO EMBEDDED PROGRAMMING COURSE WITH ROBOT PROJECT APPLICATION FOR MECHATRONICS PROGRAMS
MEKATRONİK PROGRAMLARINDA ARDUİNO İLE GÖMÜLÜ PROGRAMLAMA DERSİNİN ROBOT PROJE UYGULAMALI PLANLANMASI

Harun GEZİCİ [1] , Sıtkı KOCAOĞLU [2] , Ercan COŞGUN [3] , Eray YILMAZLAR [4] , Murat TUNA [5]

72 0

The present apparatus which are the products of the latest technological developments, have mechanical parts, electronic circuits and a control software. These apparatus are called mechatronic devices. The industrial companies needs qualified technicians for the production of these devices and using during production. The vocational colleges attendant to meet this need are insufficient on practical programming training. In this study, a planning has been done on how to add the Embedded Programming course on the Arduino which is lower priced, functional and not required extra circuits for application, as theoretical and practical to the mechatronics program’s curriculum. The pilot study was conducted in Kırklareli University Vocational School of Technical Sciences Mechatronics Program. In this context, theoretical and practical course content was prepared for 14 weeks. In the theoretical section, topics like input-output ports, interrupts, timers etc. Disclosed and supported by experiments. In the practical section, students are divided in the groups and preparation of a kind of robot as their choices is provided. In the course evaluation process, the robots prepared by students are scored by using the criteria like originality, mechanical design and programming quality. The benefit analysis of the course was conducted. As a result, the mechatronics students could implement the theoretical knowledge from varied courses on a project. The students able to observe the robot’s action due to changes on the program so they had more consistent knowledge. The questionaries’ results administered at the end of the year were evaluated and it has been observed that students have a very favorable opinion of the programming course.


Son teknolojik gelişmelerin ürünü olan günümüz cihazları, mekanik aksama, elektronik devrelere ve bir kontrol yazılımına sahiptir. Bu tür cihazlar mekatronik cihazlar olarak adlandırılmaktadır. Sanayi kuruluşları bu mekatronik cihazların üretim ve üretimde kullanımı için yetişmiş ara elamanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacı karşılamakla görevli olan meslek yüksekokulları uygulamalı programlama eğitimi vermek konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada kontrolör olarak düşük maliyetli, fonksiyonel ve uygulama için ekstra devre kurma gerektirmeyen arduino yazılım geliştirme kitlerini kullanarak gerçekleştirilebilecek olan gömülü programlama dersinin mekatronik programlarının ders müfredatlarına teorik ve uygulamalı olarak nasıl eklenebileceği yönünde bir planlama yapılmıştır. Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı’nda pilot çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda 14 haftalık teorik ve uygulamalı ders içeriği hazırlanmıştır. Dersin değerlendirilme sürecinde öğrenciler tarafından arduino kullanılarak yapılan robotlar özgünlük, mekanik tasarım ve programlama kalitesi gibi kriterler ile puanlanmıştır. Sonuç olarak mekatronik programında eğitim gören öğrenciler farklı derslerde öğrendikleri teorik bilgileri tek bir proje üzerinde uygulayabilmişlerdir. Yılsonunda öğrencilere uygulanan anket sonuçları değerlendirilmiş ve öğrencilerin programlama dersi hakkında çok olumlu görüşlere sahip oldukları gözlemlenmiştir.

 • Adıgüzel, O.C., (2009), Meslek yüksekokulu öğrencilerinin işyeri eğitimi öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 115-128.
 • Akpınar, B., (2003), Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Pegem.
 • Binici, H., Arı, N., (2004), Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,24(3),383-396. Binici, H., (1999), Endüstriye Dayalı Eğitim (EDÖ), Kişisel Rapor.
 • Boz, İ., (2002), Türkiye’de Turizm Eğitimi Maliyetleri ile Reel Ücret Seviyesinin Karşılaştırılması, Turizm Eğitimi Konferansı.
 • Davras, G.M., Bulgan, G., (2012), Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğrencilerinin İngilizce Hazırlık Eğitimine Yönelik Tutumları: Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 227-238.
 • Ersoy, H., Madran, R.O., Gülbahar,Y., (2011), Programlama Dilleri Öğretimine Bir Model Önerisi: Robot Programlama. 13. Akademik Bilişim Konferansı, 731-736.
 • Fukuda, T., Hasegawa, Y., (2004), Mechatronics Today and Tomorrow, 9th Mechatronics Forum International Conference. Gora, O., (2015), Arduino ile Köprülü Vinç Kablosuz Kontrolü. 17. Akademik Bilişim Konferansı.
 • Gören, A., Başer, Ö., (2008), İdeal Mekatronik Mühendisliği Eğitimi ve Hidrolik-Pnömatik, V. Uluslararası Hidrolik Pnömatik Kongresi, 307-318.
 • Sarik, J., Kymissis, I., (2010), Lab Kits Using the Arduino Prototyping Platform. 40th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Session T3C-1-5.
 • Tunç, A., (2005), Yüksek Okulları Sınavsız Geçişin Değerlendirilmesi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 75-81.
 • http://www.robotiksistem.com/arduino_nedir_arduino_ozellikleri.html adresinden 14 Ağustos 2016 tarihinde ulaşılmıştır.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Harun GEZİCİ

Yazar: Sıtkı KOCAOĞLU

Yazar: Ercan COŞGUN

Yazar: Eray YILMAZLAR

Yazar: Murat TUNA

Bibtex @araştırma makalesi { ejovoc417328, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {}, volume = {7}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {MEKATRONİK PROGRAMLARINDA ARDUİNO İLE GÖMÜLÜ PROGRAMLAMA DERSİNİN ROBOT PROJE UYGULAMALI PLANLANMASI}, key = {cite}, author = {KOCAOĞLU, Sıtkı and TUNA, Murat and GEZİCİ, Harun and COŞGUN, Ercan and YILMAZLAR, Eray} }
APA GEZİCİ, H , KOCAOĞLU, S , COŞGUN, E , YILMAZLAR, E , TUNA, M . (). MEKATRONİK PROGRAMLARINDA ARDUİNO İLE GÖMÜLÜ PROGRAMLAMA DERSİNİN ROBOT PROJE UYGULAMALI PLANLANMASI. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 7 (1), 1-7. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ejovoc/issue/36665/417328
MLA GEZİCİ, H , KOCAOĞLU, S , COŞGUN, E , YILMAZLAR, E , TUNA, M . "MEKATRONİK PROGRAMLARINDA ARDUİNO İLE GÖMÜLÜ PROGRAMLAMA DERSİNİN ROBOT PROJE UYGULAMALI PLANLANMASI". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 7 (): 1-7 <http://dergipark.gov.tr/ejovoc/issue/36665/417328>
Chicago GEZİCİ, H , KOCAOĞLU, S , COŞGUN, E , YILMAZLAR, E , TUNA, M . "MEKATRONİK PROGRAMLARINDA ARDUİNO İLE GÖMÜLÜ PROGRAMLAMA DERSİNİN ROBOT PROJE UYGULAMALI PLANLANMASI". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 7 (): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - MEKATRONİK PROGRAMLARINDA ARDUİNO İLE GÖMÜLÜ PROGRAMLAMA DERSİNİN ROBOT PROJE UYGULAMALI PLANLANMASI AU - Harun GEZİCİ , Sıtkı KOCAOĞLU , Ercan COŞGUN , Eray YILMAZLAR , Murat TUNA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) MEKATRONİK PROGRAMLARINDA ARDUİNO İLE GÖMÜLÜ PROGRAMLAMA DERSİNİN ROBOT PROJE UYGULAMALI PLANLANMASI %A Harun GEZİCİ , Sıtkı KOCAOĞLU , Ercan COŞGUN , Eray YILMAZLAR , Murat TUNA %T MEKATRONİK PROGRAMLARINDA ARDUİNO İLE GÖMÜLÜ PROGRAMLAMA DERSİNİN ROBOT PROJE UYGULAMALI PLANLANMASI %D 2019 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD GEZİCİ, Harun , KOCAOĞLU, Sıtkı , COŞGUN, Ercan , YILMAZLAR, Eray , TUNA, Murat . "MEKATRONİK PROGRAMLARINDA ARDUİNO İLE GÖMÜLÜ PROGRAMLAMA DERSİNİN ROBOT PROJE UYGULAMALI PLANLANMASI". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 7 / 1 1-7.