Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 82 - 88 2015-10-25

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Serkan ÖZDEMİR [1] , Emine UTKUN [2] , Erkan YEŞİL [3]

458 0

Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin demografik özelliklerle olan farklılık ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın ana kütlesi, Pamukkale Üniversitesi bünyesinde bulunan meslek yüksekokullarında 2014-2015 eğitim döneminde kayıtlı bulunan 15.147 öğrencidir. Belirlenen ana kütleden hareketle hesaplanan %95 güven seviyesinde istatistiksel çıkarımlar yapmak için 375 örneğin yeterli olduğu belirlenmiş ve hazırlanan anket 379 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen ve daha sonra Alay ve Koçak (2002) ve Başak vd. (2008) tarafından kullanılan Zaman Yönetimi Envanteri (ZYE) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows bilgisayar programından faydalanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde Descriptives ve One-Way ANOVA analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada araştırmaya katılan öğrencilerin, zaman planlaması, zaman tutumları ve zaman harcatıcı faktörler yönünden ortalamanın altında kaldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin zaman yönetim becerilerinde cinsiyet, mezun olunan lise türü ve öğrenim görülen sınıf bakımından farklılıklar olduğu belirlenmiştir.

Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serkan ÖZDEMİR

Yazar: Emine UTKUN

Yazar: Erkan YEŞİL

Bibtex @ { ejovoc73217, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {82 - 88}, doi = {10.17339/ejovoc.73399}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Serkan and YEŞİL, Erkan and UTKUN, Emine} }
APA ÖZDEMİR, S , UTKUN, E , YEŞİL, E . (2015). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 5 (1), 82-88. DOI: 10.17339/ejovoc.73399
MLA ÖZDEMİR, S , UTKUN, E , YEŞİL, E . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 5 (2015): 82-88 <http://dergipark.gov.tr/ejovoc/issue/5398/73217>
Chicago ÖZDEMİR, S , UTKUN, E , YEŞİL, E . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 5 (2015): 82-88
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Serkan ÖZDEMİR , Emine UTKUN , Erkan YEŞİL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17339/ejovoc.73399 DO - 10.17339/ejovoc.73399 T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 88 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - doi: 10.17339/ejovoc.73399 UR - http://dx.doi.org/10.17339/ejovoc.73399 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Serkan ÖZDEMİR , Emine UTKUN , Erkan YEŞİL %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2015 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 5 %N 1 %R doi: 10.17339/ejovoc.73399 %U 10.17339/ejovoc.73399
ISNAD ÖZDEMİR, Serkan , UTKUN, Emine , YEŞİL, Erkan . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 5 / 1 (Ekim 2015): 82-88. http://dx.doi.org/10.17339/ejovoc.73399