Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2149-7702 | e-ISSN 2587-0718 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Sabri Sidekli |

DUYURU


Dergimize gönderilecek olan çalışmaların hakemlik süreci derginin web sayfası olan http://www.ekuad.com adresi üzerinden yürütüleceği için yazarların çalışmalarını http://www.ekuad.com web sayfasına yüklemeleri gerekmektedir. Belirtilen adrese yapılan yüklemeler yeterli olacağından ayrıca dergipark üzerinden çalışmaların yüklenmesine GEREK YOKTUR.


_________________________________________________________________

EKUAD HAKKINDA


EKUAD dergisi 2015 tarihinde yayına geçmiş, kar amacı gütmeyen ve akademik çalışmaların yer aldığı uluslararası hakemli bir basılı ve çevrimiçi yayın aracıdır. EKUAD dört ayda bir olmak üzere yılda 3 kez yayınlanmaktadır. 


Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-7702 | e-ISSN 2587-0718 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Sabri Sidekli |
Kapak Resmi

15.183

51.091

DUYURU


Dergimize gönderilecek olan çalışmaların hakemlik süreci derginin web sayfası olan http://www.ekuad.com adresi üzerinden yürütüleceği için yazarların çalışmalarını http://www.ekuad.com web sayfasına yüklemeleri gerekmektedir. Belirtilen adrese yapılan yüklemeler yeterli olacağından ayrıca dergipark üzerinden çalışmaların yüklenmesine GEREK YOKTUR.


_________________________________________________________________

EKUAD HAKKINDA


EKUAD dergisi 2015 tarihinde yayına geçmiş, kar amacı gütmeyen ve akademik çalışmaların yer aldığı uluslararası hakemli bir basılı ve çevrimiçi yayın aracıdır. EKUAD dört ayda bir olmak üzere yılda 3 kez yayınlanmaktadır. 


Cilt 4 Sayı 3 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Özel Eğitim Öğretmenlerinin Kesirler Konusundaki Alan ve Pedagojik Alan Bilgileri
  Sayfalar 1 - 19
  Nesrin YANGIN, Selami YANGIN, Nimet PIRASA
 2. Öğretmenlerinin Derste Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışlara Yönelik Çözüm Stratejileriyle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 20 - 32
  Orhan MEDİKOĞLU, Osman DALAMAN
 3. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öz-bildirimleri İle Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algıları
  Sayfalar 33 - 49
  Özge DEVECİ, Çiğdem ALDAN KARADEMİR
 4. Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuvarı Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 50 - 64
  Evrim URAL, Ayşe Rabia BAŞARAN UĞUR
 5. Ortaokul Öğrencilerinin Beden İmajı ve Sosyal Kaygı Düzeyleri
  Sayfalar 65 - 77
  Hayrunnisa ASLAN, Zihni KOÇ
 6. Tarih Öğretmen Adaylarının Tarihselcilik Eğilimleri
  Sayfalar 78 - 87
  Sümeyra ÇALIŞKAN
 7. 9- 10 ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Cizre Örneği
  Sayfalar 88 - 99
  Cevahir AKBAŞ ABAY
 8. Yenilenen 9. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 100 - 110
  Yüksel YALÇINKAYA
 9. Üniversite Öğrencilerinin Beden İmgelerinin Yaşam Niteliklerine Etkisi
  Sayfalar 111 - 121
  Merve AYDIN, Gül Zeynep VURAL
 10. Akademisyenlerin Öğretim Performansları ile Motivasyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 122 - 135
  Oxana MANOLOVA YALÇIN, Hicran KILIÇ
 11. Türkiye’de Matematik Kaygısı ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
  Sayfalar 136 - 146
  Veli TOPTAŞ, Emine GÖZEL