EMO BİLİMSEL DERGİ
Kapak Resmi
ISSN 1309-5501 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası |

EMO Bilimsel Dergi


EMO Bilimsel Dergi, özgün bilimsel araştırmalar ile ilginç uygulama çalışmalarına yer veren ve bu niteliği ile hem araştırmacılara hem de uygulamadaki mühendislere seslenmeyi amaçlayan hakemli bir dergidir. Bu dergide; Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği alanlarında en az ulusal düzeyde bilimsel ve/veya teknolojik özgünlük içeren bilimsel makaleler yer almaktadır.


Derginin yayın dili Türkçedir. Ancak geniş Türkçe özet ile İngilizce makaleler de kabul edilmektedir. İzlenebilirliğini artırabilmek amacıyla her makale için kısa bir İngilizce özet istenmektedir.


Makaleler; Akademik ve/veya Teknolojik Bilimsel Makale, Kısa Bilimsel Makale, Temalı Derleme Makale, daha önce çıkmış yazılara ilişkin Editöre Mektup ya da Özel Sayı Makalesi türlerinde olabilirler. EMO Bilimsel Dergi'nin çıkarılacak özel sayısının konusu önceden İnternet sayfasında ilan edilmektedir. Özel sayılar haricinde dergide her sayıda 3-12 makale yer almaktadır. Dergimiz yılda 2 kere yayınlanmaktadır.


Dergimize gönderilen makaleler öncelikle ilgili editöre iletilir. Editör tarafından makale en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin gönderdiği değerlendirmeler, editör tarafından incelenerek makale sahibine kabul, ret ya da düzeltme isteği mesajı iletilir.


Kabul edilen makale için makale sahibi ile Telif Hakkı Devri Formu ile birlikte makalenin basılı ve paraflı bir örneğini EMO Bilimsel Dergi’ye gönderir. Kabul edilen makale yayın sırasına alır, sırası gelen makale basılır. Makalenin basılacağı dergi sayısı çıkana kadar kabul edilen makalelere internet sayfasında “Yayındaki Makaleler” başlığı altında erişilebilir.


Ret kararı verilen makale kayıtlarda saklanır.


Revizyon istenen makale için hakem görüşleri makale yazar(lar)ına iletilerek gerekli değişiklikleri yapmaları istenir.. Yazar değişikliği yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir. Makale sahibi değişiklik yapmayı istemiyorsa son kararı Yayın Kurulu verir.


Yayın Kurulu, makale değerlendirme sürecinin 6-8 hafta arasında tamamlanmasına özen gösterir.

EMO BİLİMSEL DERGİ

ISSN 1309-5501 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası |
Kapak Resmi

18.527

44.070

EMO Bilimsel Dergi


EMO Bilimsel Dergi, özgün bilimsel araştırmalar ile ilginç uygulama çalışmalarına yer veren ve bu niteliği ile hem araştırmacılara hem de uygulamadaki mühendislere seslenmeyi amaçlayan hakemli bir dergidir. Bu dergide; Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği alanlarında en az ulusal düzeyde bilimsel ve/veya teknolojik özgünlük içeren bilimsel makaleler yer almaktadır.


Derginin yayın dili Türkçedir. Ancak geniş Türkçe özet ile İngilizce makaleler de kabul edilmektedir. İzlenebilirliğini artırabilmek amacıyla her makale için kısa bir İngilizce özet istenmektedir.


Makaleler; Akademik ve/veya Teknolojik Bilimsel Makale, Kısa Bilimsel Makale, Temalı Derleme Makale, daha önce çıkmış yazılara ilişkin Editöre Mektup ya da Özel Sayı Makalesi türlerinde olabilirler. EMO Bilimsel Dergi'nin çıkarılacak özel sayısının konusu önceden İnternet sayfasında ilan edilmektedir. Özel sayılar haricinde dergide her sayıda 3-12 makale yer almaktadır. Dergimiz yılda 2 kere yayınlanmaktadır.


Dergimize gönderilen makaleler öncelikle ilgili editöre iletilir. Editör tarafından makale en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin gönderdiği değerlendirmeler, editör tarafından incelenerek makale sahibine kabul, ret ya da düzeltme isteği mesajı iletilir.


Kabul edilen makale için makale sahibi ile Telif Hakkı Devri Formu ile birlikte makalenin basılı ve paraflı bir örneğini EMO Bilimsel Dergi’ye gönderir. Kabul edilen makale yayın sırasına alır, sırası gelen makale basılır. Makalenin basılacağı dergi sayısı çıkana kadar kabul edilen makalelere internet sayfasında “Yayındaki Makaleler” başlığı altında erişilebilir.


Ret kararı verilen makale kayıtlarda saklanır.


Revizyon istenen makale için hakem görüşleri makale yazar(lar)ına iletilerek gerekli değişiklikleri yapmaları istenir.. Yazar değişikliği yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir. Makale sahibi değişiklik yapmayı istemiyorsa son kararı Yayın Kurulu verir.


Yayın Kurulu, makale değerlendirme sürecinin 6-8 hafta arasında tamamlanmasına özen gösterir.