Yayına Hazır Makaleler

Hakemlik süreçleri tamamlanarak EMO Bilimsel Dergi'de yayımlanmaya kabul edilmiş, basım için dergi sayısının çıkarılmasını bekleyen makaleler, kabul sırasına göre bu alanda listelenmektedir. Makalelere bu linkler üzerinden referans verilebilir:


1)  Görsel Hedef Takibi Yöntemlerine Genel Bakış

Bahri MARAŞ, Nafiz ARICA,  Ayşın ERTÜZÜN

http://dergipark.gov.tr/uploads/articlefiles/f027/7e37/b836/599e867cade52.pdf


2) İşbirlikli Ağ Kodlamalı OFDMA Sistemleri için Röle Seçim Teknikleri

Semiha Tedik Başaran, Güneş Karabulut Kurt

http://dergipark.gov.tr/uploads/articlefiles/58b7/c85c/95e0/59ae65a238fc5.pdf