Makale Değerlendirme Süreci

 

Dergimize gönderilen makaleler öncelikle ilgili editöre iletilir. Editör tarafından makale en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin gönderdiği değerlendirmeler, editör tarafından incelenerek makale sahibine kabul, ret ya da düzeltme isteği mesajı iletilir.


Kabul edilen makale için makale sahibi ile Telif Hakkı Devri Formu ile birlikte makalenin basılı ve paraflı bir örneğini EMO Bilimsel Dergi’ye gönderir. Kabul edilen makale yayın sırasına alınır, sırası gelen makale basılır. Makalenin basılacağı dergi sayısı çıkana kadar kabul edilen makalelere internet sayfasında “Yayına Hazır Makaleler” başlığı altında erişilebilir.


Ret kararı verilen makaleler kayıtlarda saklanır.


Revizyon istenen makale için hakem görüşleri makale yazar(lar)ına iletilerek gerekli değişiklikleri yapmaları istenir. Yazar değişikliği yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir. Makale sahibi değişiklik yapmayı istemiyorsa son kararı Yayın Kurulu verir.


Yayın Kurulu, makale değerlendirme sürecinin 6-8 hafta arasında tamamlanmasına özen gösterir.